Canvas blir nytt verktøy for digital støtte i undervisningen

Høsten 2018 tar Canvas over for Fronter ved UiO. Canvas er en læringsplattform som gir muligheter for varierte lærings- og samhandlingsformer i undervisningen.

Director of Sales, Instructure Europe Bas Ten Holter og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe signerer avtalen.

– Når vi tar i bruk Canvas vil våre undervisere få et verktøy som gir nye muligheter til å modernisere undervisningen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Våre ansatte vil få tilgang til et spekter av digitale verktøy for å teste nyskapende undervisning, for eksempel samarbeidslæring, omvendt klasserom og peer review. Dette gjør det mulig å møte forventningene blant våre studenter om en moderne og engasjerende undervisning av høy kvalitet.

Pilotering våren 2018

– Allerede vårsemesteret 2018 får de første underviserne og studentene tatt i bruk Canvas. Da skal vi teste ut løsningen sammen med utvalgte fagmiljøer ved hvert fakultet. Dette vil gi oss viktige erfaringer før verktøyet tas i bruk ved hele UiO, sier leder for prosjekt Digitalt læringsmiljø Svein Harald Kleivane. Fakultetene har nettopp utnevnt egne koordinatorer for prosessen, og videre arbeid vil skje i tett samarbeid med dem.

Canvas tas i bruk for fullt høsten 2018

Planen er at Canvas skal erstatte Fronter for fullt fra høsten 2018. Parallellt med piloteringen vil prosjektet utarbeide en anbefaling for hvordan Canvas skal samspille med eksisterende tjenester for studentene og undervisere, i et helhetlig digitalt læringsmiljø.

Prosessen vil kreve innsats

– Canvas gir oss nye muligheter, og det er opp til oss å gripe disse mulighetene, teste ut og se hvordan vi kan bruke teknologien til å løfte undervisningen så den blir enda bedre, sier en engasjert universitetsdirektør. Hun understreker at dette er en prosess som vil kreve innsats fra hele organisasjonen, både vitenskapelige- og administrativt ansatte.

Store deler av UH-sektoren kommer til å ta i bruk Canvas, og det kan øke potensialet for samarbeid mellom institusjonene.

Kontakt prosjektet

Har du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med prosjektgruppa på digitalt-laringsmiljo@admin.uio.no 

Se også

Nettsiden til prosjektet digitalt læringsmiljø

canvaslms.com

 

Publisert 18. sep. 2017 11:19 - Sist endret 18. sep. 2017 11:39