English version of this page

Husk å levere reiseregninger og refusjonskrav for 2017

Lokal økonomienhet må få dine reiseregninger og refusjonskrav senest innen mandag 27. november for at de kan bli kostnadsført på årets regnskap.

Det begynner å haste å få levert dine refusjonskrav for 2017!

Lever papirene personlig!

Lever dine reiseregninger og refusjonskrav personlig til lokal økonomienhet for å spare tiden med postlevering.

Frist for levering til Seksjon for lønn

Lokal økonomienhet sørger for attestering og anvisning av kravene og videresender dem til Seksjon for lønn til utbetaling.

Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner i Seksjon for lønn må ha mottatt papirversjonen av alle reiseregninger og refusjonskrav som skal kostnadsføres på årets regnskap senest innen mandag 4. desember.

Merk: Denne fristen er absolutt og kan ikke fravikes!

Samme frist for omposteringer

Attestanter og prosjektledere bør være oppmerksom på at 4. desember er også siste frist for omposteringer av allerede innsendte bilag. Les mer om ompostering og årsavslutning.

Publisert 14. nov. 2017 14:08 - Sist endret 14. nov. 2017 14:08