Bli med på den første UiO:Norden-konferansen!

Kom i Aulaen 21. mars og hør Islands president Guðni Jóhannesson, sosiologen Richard Sennett og paneldebatt om høyrepopulisme, samarbeidskrise og Nordens rolle med blant annet Kalle Moene, Nina Witoszek og Thomas Hylland Eriksen.

På UiO:Norden-konferansen Global challenges – Nordic Experiences belyses aktuelle temaer i forskningen på Norden og globale utfordringer.

  • Islands president Guðni Jóhannesson: What challenges? What opportunities? The future of the Nordic model
  • Professor Richard Sennett (NYU/LSE): Cooperative Capitalism?
  • Paneldebatt med Kalle Moene, Nina Witoszek Dag Michalsen, Malcolm Langford, Trygve Wyller og Thomas Hylland Eriksen.
  • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen: The value of Nordic collaboration in a changing world

UiOs rektor Ole Petter Ottersen åpner arrangementet der også H.M. Kongen, H.M. Dronningen og den islandske presidentfruen deltar.

Program og påmelding 21. mars

UiO:Norden-konferansen: Global challenges – Nordic Experiences

UiO:Norden-konferansen finner sted 20. og 21. mars. Konferansen er åpen for alle, men har en faglig del og en åpen plenumssesjon. Innlegg holdes på engelsk. Den nordiske modellen, velferdsstatens utvikling og framtid, offentlighet og ytringsfrihet, nordisk musikk, statsfeminisme som eksportartikkel og Nordens betydning i internasjonal politikk er blant emnene som diskuteres.

Om UiO:Norden

Med Norden-satsingen vil Universitetet i Oslo bidra i dialogen om strategiske og politiske veivalg, samfunnsmessige og kulturelle utviklingsmuligheter og gode løsninger for framtiden. Satsingen skal gi ny kunnskap om de nordiske landenes historiske forutsetninger, utfordringer, paradokser og fremtidsmuligheter. UiO:Norden er en av tre store tverrfaglige satsinger ved universitetet.

Publisert 13. mars 2017 15:42 - Sist endret 13. mars 2017 15:53