Fikk UiOs HMS-pris

Bente Olin Teigmo fra Institutt for klinisk odontologi og Liv E Alver Bjørland fra Bioteknologisenteret/NCMM mottok 27. mars UiO sin HMS-pris.

Gunn Elin Aa. Bjørneboe deler ut HMS-pris til Bente Teigmo og Liv Bjørland.

Fra venstre: Bente Olin Teigmo, Liv E Alver Bjørland og Gunn Elin Aa. Bjørneboe. Foto: UiO.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe delte ut HMS-prisen under årets LAMU-seminar.

Prisen er en anerkjenning av det kontinuerlige arbeidet Bente og Liv har gjort for å heve nivået på og bevisstheten rundt HMS ved Universitetet i Oslo.

Iherdig innsats

Under utdeling av prisen ble vinnerne rost for sin innsats, som har løftet HMS-arbeidet betydelig ved deres respektive enheter. I nominasjonene blir begge beskrevet som initiativrike og iherdige, planmessige og systematiske i sitt arbeid med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Bente Olin Teigmo:

  • Har vært med å utvikle retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge, og implementert ved hele instituttet.
  • Sørget for å sikre hygieniske prinsipper rundt håndtering av farlig avfall og arbeidstøy.
  • Arbeidet fram en tverrfaglig organisering av instituttets HMS-arbeid.
  • Prosjektdeltakelse i HMS-e-læring for studenter og UiO-prosjekt om avvikssregistrering.

Liv E Alver Bjørland:

  • Implementering av Eco-online for dokumentasjon av kjemiske substanser.
  • Utarbeidelse av skriftlige HMS-prosedyrer og "Standard operation procedures", sikkerhetsvurderinger og risikoanalyser.
  • Har hatt en viktig rolle i brukergruppen for utvikling av laboratoriearealer i det nye livsvitenskapsbygget.

Videreføring av Frode Olsgards minnepris

Universitetets HMS-pris er en videreføring av Frode Olsgards minnepris, som ble delt ut av det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i perioden 2010-2016, til minne om professor Frode Olsgards virke som professor ved UiO og hans glødende engasjement for helse, miljø og sikkerhet.

Fra 2017 er prisen utvidet og løftet til å omfatte hele UiO, og deles årlig ut til noen som har markert seg med sin innsats innen HMS.

Prisvinnere får en ukes permisjon og 25.000 kroner til en studiereise for å inspireres ytterligere i sitt arbeid med HMS, i tillegg til blomster, diplom, heder og ære.

Bente og Liv bidrar til det helhetlige HMS-arbeidet ved universitetet i kraft av erfaringsutveksling med andre enheter og bidrag til overordnede prosjekter. Deres kompetanse og innsats er essensiell for egne enheter så vel som universitetet som helhet. Foto: UiO.

 

Publisert 29. mars 2017 13:36 - Sist endret 19. mars 2018 07:49