Allmøte om digital eksamen, MN

Digital eksamen er den største utdanningsomleggingen siden kvalitetsreformen, og prosjektet vokser i omfang både ved vårt eget fakultet og ved UiO generelt. MN-fakultetet inviterer med dette til allmøte om digital eksamen og oppskaleringplan for høst 2016. Åpent for alle. Se presentajoner under.

 

Program (det er satt av tid til spørsmål etter hvert innlegg):

14.00–14.10

Orientering om digital eksamen ved MN – Solveig Kristensen, studiedekan

14.20–14.50

Oppskalering av digital eksamen – Andreas Tandberg, fakultetskoordinator, digital eksamen MN 

15.00–15.30 Digital eksamen fra faglærers synspunkt – Carl Henrik Gørbitz, faglig superbruker, digital eksamen MN
15.30–16.00 Plenumsdiskusjon
Publisert 9. juni 2016 09:10 - Sist endret 24. juni 2016 15:49