Emneseminar - InterAct

Seminaret har fokus på arbeidet med å omsette læringsutbyttebeskrivelsene for programmene i emneinnhold. Etter en innledning blir det erfaringsdeling mellom emnekomiteene innen nærliggende fag, med oppsummering i plenum

Tirsdag 29. mars:

Tid Tema
13.00–13.20 Emneutvikling – Knut Martin Mørken
13.20–13.45 Gruppearbeid
13.45–14.15 Plenumsdiskusjon
14.15–14.45 Nokuts rammer for emnebeskrivelser – Tom Louis Lindstrøm
14.45–16.00 Gruppearbeid, plenumsdiskusjon og avslutning

Arrangør

MN-fakultetet
Publisert 30. mars 2016 10:48