Utfordrer tradisjonell publisering

Forskere ved PSI har prøvd ut en ny publiseringsmodell, som gjør det lettere å publisere uansett hva resultatene viser.

Stipendiat Janis Heinrich Zickfeld går sammen med sin veileder, Thomas Schubert, nye publiseringsveier. Foto: Svein Harald Milde

Doktorgradskandidat Janis Heinrich Zickfeld går nye publiseringsveier sammen med sin veileder Thomas Schubert. Foto: Svein Harald Milde/ UiO

Tidsskriftet heter «Comprehensive Results in Social Psychology» (CRSP) og ble lansert i 2014.

Med i førsteutgaven

– Det er det eneste psykologiske tidsskriftet som kun har denne publiseringsmodellen, som kalles «Registered Report», sier stipendiat Janis Heinrich Zickfeld.

Han og førsteamanuensis Thomas Schubert har nylig publisert i førsteutgaven av CRSP med artikkelen «Revisiting and extending a response latency measure of inclusion of the other in the self».

Mens vanlige journaler krever at man skriver ferdig hele artikkelen, før man sender den inn, fungerer CRSP slik: Først sender man et idéutkast, som inneholder en vanlig introduksjon- og metodedel samt en analyseplan, til et ekspertpanel i tidsskriftet som vurderer utkastet.

På bakgrunn av tilbakemeldingene justeres utkastet, studien utføres og man samler inn data deretter. Når artikkelen er ferdigskrevet blir den også vurdert i sin helhet.

– Det er en gjennomsiktig redaksjon og publiseringsprosess, forteller Zickfeld.

Metodesterk

Fordelen med denne fremgangsmåten er at artikkelen blir publisert uansett, uavhengig av resultatene, gitt at man har fulgt godkjent prosedyre.

– Følger man den forhåndsregistrerte metoden og analyseplanen blir studien publisert uansett hvordan resultatene ser ut, sier Zickfeld.

Han legger til at replikasjonskrisen i psykologisk forskning har drevet frem slike metodeorienterte tidsskrifter.

– Forskningsresultatene står sterkere når de kan repliseres. Publiseringsmodellen gjør det lettere å replisere metoden og studien som helhet, understreker han.

Unngår bias

Den største fordelen med Registered Reports, som Zickfeld påpeker, er at denne publiseringsmodellen unngår systematiske skjevheter og feil i forskningsresultater som forekommer på grunn av publiseringsbias, også kalt «the file drawer problem», dvs. at man kun publiserer studier som viser en effekt og forkaster studier som ikke viser noen effekt.

– Vi håper at denne fremgangsmåten innlemmes i fremtidige publiseringsmodeller for vitenskapelige tidsskrifter, selv om det selvsagt er noen aspekter ved publiseringsmåten som ikke passer alle grener av psykologien, legger Zickfeld til.

Han er godt fornøyd med publiseringsprosessen.

– Vi fikk tilbakemeldinger på det vi sendte inn fra andre eksperter og kunne justere underveis. Noe som var veldig bra, men det var også en tidkrevende prosess.

Av Svein Harald Milde
Publisert 8. aug. 2017 11:24 - Sist endret 8. aug. 2017 13:10