English version of this page

Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutviklingsprogrammer

Lederutviklingsprogrammene har som mål å klargjøre lederrollen og å utvikle lederferdigheter og personlige kvaliteter. Det tilbys:

Ferdighetskurs

Ferdighetskursene har som formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller. Eksempler på dette kan være kommunikasjonstrening eller konflikthåndtering.

Aktuelle tilbud:

28 feb.
Møterom 5, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)
07 mars
09:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen rommet (10. etasje)
10 mars
09:00, Møterom 5, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)

Organisasjonsutvikling

Avdeling for personalstøtte gir veiledning i forbindelse med ulike utfordringer innen organisasjonsutvikling, systematisk arbeidsmiljløutvikling, konfliktløsning og team- og ledergruppeutvikling.

Enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg kan også bestille skreddersydde kurs innen organisasjonsutvikling hos Enhet for bedriftshelsetjeneste, se Enhet for BHTs kurstilbud.

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK

Avdelingen tilbyr leder- og prosesstøtte i gjennomføringen av ARK.

Eksterne samarbeidspartnere

Det er inngått en rammeavtale med syv eksterne konsulentfirmaer på områdene leder- og organisasjonsutvikling. Trenger du eller din enhet bistand på disse områdene, kan konsulenter fra én eller flere av våre eksterne samarbeidspartnere benyttes.

Kontakt

Har du kursønsker eller innspill?
Kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Se også

Tilbud fra Bedriftshelsetjenesten

BHT