English version of this page

Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutviklingsprogrammer

Lederutviklingsprogrammene har som mål å klargjøre lederrollen og å utvikle lederferdigheter og personlige kvaliteter. Det tilbys:

Ferdighetskurs

Ferdighetskursene har som formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller. Eksempler på dette kan være kommunikasjonstrening eller konflikthåndtering.

Aktuelle tilbud:

i dag okt.
09:00, Møterom 2 (10. etasje, Lucy Smiths hus, Blindern)
07 nov.
Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergsgate 30, Oslo)
09 nov.
Møterom 2, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)

Se også

Organisasjonsutvikling

Avdeling for personalstøtte gir veiledning i forbindelse med ulike utfordringer innen organisasjonsutvikling, systematisk arbeidsmiljløutvikling, konfliktløsning og team- og ledergruppeutvikling.

Enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg kan også bestille skreddersydde kurs innen organisasjonsutvikling hos Enhet for bedriftshelsetjeneste, se kurstilbud.

ARK

Avdeling for personalstøtte tilbyr leder- og prosesstøtte i gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Eksterne samarbeidspartnere

Det er inngått en rammeavtale med syv eksterne konsulentfirmaer på områdene leder- og organisasjonsutvikling. Ved behov for bistand på disse områdene, kan konsulenter fra én eller flere av våre eksterne samarbeidspartnere benyttes.

Kontakt

Har du kursønsker eller innspill?