English version of this page

Coachinggrupper for kvinnelige førsteamanuensis 2017

Bli med i en coachinggruppe for å få hjelp og innspill til eget kvalifiseringsløp og etablere nyttige nettverk!

Formål

Hensikten med coachinggruppene er å etablere nettverk og en møteplass der deltakere holder fokus på hovedmålet - karriereutvikling og opprykk til professor.

Målgruppe

Kvinner ansatt ved UiO i minst 50 %-førsteamanuensisstilling som planlegger å søke om opprykk til professor.

Oppstart / Periode

  • Coachinggruppene vil starte opp i begynnelsen av mai.
  • Gruppene vil samles fem ganger à tre timer. Deltakerne avtaler seg imellom når og hvor de skal  møtes.

Innhold

På møtene i coachinggruppen får deltakerne:

  • hjelp og innspill fra andre til eget kvalifiseringsløp
  • hjelp til skriving av søknad når det er aktuelt
  • profesjonelle råd om personlig effektivitet og organisering av sine aktiviteter

Møtene følger et strukturert opplegg og ledes av konsulenter med erfaring fra universitetsmiljøet.

Gruppesammensetning

  • Hver gruppe består av fem til seks deltakere, satt sammen på tvers av institutter og fakulteter.
  • Gruppene settes sammen i henhold til hvor langt deltakerne har kommet i sitt karriereløp.
  • Én eller flere gruppe vil ha engelsk som basisspråk for å imøtekomme internasjonale førsteamanuenser.

Pris

Tilbudet er gratis for deltakerne!

Forventning

UiO forventer at deltakerne som har fått plass i en coachinggruppe prioriterer møtene som er avtalt.

Påmelding

Påmeldingsfristen var 6. april, 2017.

Kontaktinformasjon

Likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak, Avdeling for personalstøtte

Arrangør

Koordineringsgruppe for likestilling ved UiO
 

Publisert 22. juni 2015 15:40 - Sist endret 19. apr. 2017 08:50