English version of this page

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Er du nysgjerrig på neste trinn i din karrierevei? Se hva UiO tilbyr av støtte til kvinnelige førsteamanuenser som vurderer å søke om opprykk til professor.

Opprykksseminar

Hver vår tilbys det et halvdagsseminar med motiverende innlegg fra kvinnelige professorer og representanter fra universitetets ledelsen. Du vil også få en gjennomgang av regelverket og råd om hva som må være på plass når du søker om opprykk til professor.

Våren 2017 ble seminaret tilbudt 28. mars.

Coachinggrupper

Bli med i en coachinggruppe for å få hjelp og innspill til eget kvalifiseringsløp og etablere nettverk. Gruppene er på seks til åtte deltakere og samles fem ganger à tre timer. Møtene følger et strukturert opplegg og ledes av konsulenter med erfaring fra universitetsmiljøet.

Søknadsfristen for 2017 har gått ut.

Kvalifiseringsstipend 2017

Søk om stipendmidler for å få mer tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor! Stipendet er på kr 100.000 og er tenkt brukt til frikjøp fra undervisning og administrasjon. Viktige kriterier for tildeling av stipendet er ditt fakultets egne prioriteringer og vurderingen om hvor lang tid du fortsatt trenger for å oppnå professorkompetanse.

Søknadsfristen har gått ut.

Kontakt

Avdeling for personalstøtte