English version of this page

Kvalifiseringstipend for kvinnelige førsteamanuenser 2017

Søk om stipendmidler for å få mer tid til å kvalifisere deg for opprykk til professor!

Stipendbeløp

Kr. 100'000 per stipend

Stipendene dekkes av UiOs sentrale likestillingspott.

Formål

Hensikten med stipendet er at man kan få frigjort tid fra for eksempel undervisning eller administrasjon, slik at man får mer sammenhengendetid til å drive forskning, skrive artikler eller andre aktiviteter som gjenstår for å kvalifiser til professor. Gjennom ordningen ønsker UiO å bidra til at kvinnelige førsteamanuenser raskere kvalifiserer seg til opprykk.

Formelle kriterier

Kvinne ansatt ved UiO i minst 50 % førsteamanuensis-stilling.

Merk: Instituttleder må ha blitt informert og ha godkjent din søknad.

Tildelingskriterier

 • Oppfylle de formelle kriteriene
 • Begrunnelsen for bruken av stipendet vektlegges jfr. formålet med stipendet. Vurderingen må vise på hvilken måte formålet med stipendet kan oppnås, samt hvor lang tid man fortsatt trenger for å oppnå professorkompetanse. Man kan ikke bruke midlene til:
  • Frikjøp av andre enn seg selv, men bruk av f.eks vitenskapelig assistent til å frigjøre tid for søkeren jfr. formålet er mulig
  • Støtte til ren reisevirksomhet. Mobilitet må kunne knyttes til stipendets formål som f.eks deltagelse på konferanse med paper
  • Ren søknadsskriving
  • Lab-utstyr
 • I tilfeller med mange søkere fra samme enhet får enhetene ansvar for å prioritere disse

Søknad

Søknaden sendes via nettskjema. Kort CV må legges ved søknaden eller lastes opp i nettskjema.

Merk: Årets søknadsfrist var 6. april. Nettskjema er derfor ikke lenger tilgjengelig.

Annet

Stipendet skal i utgangspunktet benyttes innen tidsrammen 1-2 år fra tildeling. Ved forsinkelser skal dette meldes fra om til Avdeling for personalstøtte, se kontaktinformasjon. Hvis vedkommende får opprykk til professor før stipendet er benyttet må beløp av stipendet tilbakebetales.

Det er mulig å få tildelt stipend flere ganger (maks 3 ganger)

Kontaktinformasjon

Likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak, Avdeling for personalstøtte

Tildelingskomité

Koordineringsgruppe for likestilling ved UiO
 

Publisert 16. mai 2017 11:46 - Sist endret 26. juni 2017 15:30