Skrivekurs for publisister på uio.no

Formål

Kurset gir grunnleggende opplæring i nettskriving.

Målgruppe

Kurset er for erfarne publisister ved UiO som ønsker å friske opp nettskriving og arbeide med egne tekster under veiledning. Har du nylig deltatt på kurs for nye publisister, trenger du ikke dette kurset.

Forberedelse

Ta med deg minst én reell tekst du vil jobbe med under kurset. Rådfør deg med din nettredaktør om valg av tekst.

Innhold

Kurset er skrive for nett-delen på kursene for publisister og inneholder:

  • Hvordan bruker vi nettet?
  • Hvordan skrive for nett for å bli lest?
  • Praktiske oppgaver i nettskriving
  • Hvordan vite om du lykkes? Rapporter og statistikk
  • Oppgaver og jobbe med eget innhold

Kurset gir ikke opplæring i Vortex.

Varighet

4,5 timer

Påmelding

Påmelding går via din din lokale nettredaktør som vurderer om du trenger kurset.

Kursansvarlig

Camilla Eidsten Evensen,
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Tall på deltakere

20

Spørsmål om kurset?

Har du spørsmål om kurset? Send e-post til Camilla Eidsten Evensen

Publisert 10. jan. 2017 12:18