English version of this page

Universitetspedagogikk

Universitetet krever av sine lærere at de skal ha en pedagogisk basiskompetanse. Dersom du ikke har det når du blir tilsatt, har universitetet tilrettelagt for at du kan skaffe deg kompetansen i arbeidstiden.

Generelt kurstilbud

Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) tilbyr et kursprogrammet som leder frem mot pedagogisk basiskompetanse og omfatter ca. 100 arbeidstimer. Første halvdel består av en fellesdel. Den andre halvdelen settes sammen av valgfrie moduler som til sammen skal utgjøre ca 50 arbeidstimer.

Les mer om pedagogisk basiskompetanse og se kurskalenderen.

Enheter med eget tilbud innen pedagogikk

Andre kurs

Også ansatte som har eller ikke trenger basiskompetansen kan delta på kurs og få andre former for støtte i å videreutvikle sitt undervisningsrelaterte arbeid.

Les mer om støtte til utvikling på enhetene og konsultasjonsvirksomheten.
 

 

Publisert 9. feb. 2009 21:20 - Sist endret 11. juli 2016 13:10