Tilsettingsorganer

Sentrale tilsettingsorganer

  • Universitetsstyrets tilsettingsutvalg - tilsetting av professor for faglig ledelse (SKO 1404), tilsetting i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring og delegerte tilsettinger
  • Tilsettingsutvalget - tilsetting av vitenskapelig ansatte ved enheter uten fakultetstilknytning
  • Tilsettingsrådet - tilsettinger av teknisk-administrativt ansatte i LOS og ved enheter uten fakultetstilknytning

Enhetenes tilsettingsorganer

Lokale tilsettingsorganer ligger:

Merk: Du har også tilgang til dine enheters interne sider fra din personlige forside.

Publisert 16. des. 2015 15:09 - Sist endret 8. mai 2017 13:17