English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

 • eidsfossbdsc_0533 Mineraltreff på Eidsfoss 24. juli 2017 11:27

  Et av årets høydepunkter for mineralsamlere i Norge er Steintreffet på Eidsfoss.

 • tvedalen04 PEG2017 ekskursjon til Tveidalen, Larvik 21. juli 2017 08:26

  Visste du at larvikittbruddene i Tveidalen er unike i verdenssammenheng? Over 40 internasjonale eksperter på pegmatitter besøkte disse bruddene og alle dro derfra med hakeslepp!

 • tigger Sosiale ulikheter avler vold og rasisme 7. juli 2017 11:38

  På to år med blå regjering økte forskjellene mellom fattig og rik i Norge med nesten 10 prosent. Nå tyder en ny studie på at jo større sosial ulikhet vi tillater oss, jo større er risikoen for vold, rasisme og ekstremisme.

Forskerprofilen

 • g-doetjes_forskerprofil_foto-sandra-r-nielsen_ils-%281-of-1%29 Forskerprofilen: Gerard Doetjes

  Spansk, fransk eller tysk -hvorfor velger elevene fag som de gjør? Det er blant temaene som opptar Gerard Doetjes. Forskeren er opprinnelig fra Nederland og mener språk er et uendelig komplisert fenomen, som stadig fascinerer ham.

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer