English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • staksrud Utøya-overlevende: Derfor bruker de sosiale medier 21. mars 2018 14:26

    Fem grunner til å bruke sosiale medier blant unge som har opplevd terror. Elisabeth Staksrud har forsket på sosiale medier etter Utøya-terroren.

  • Tidskollaps i sosiale medier 21. mars 2018 14:13

    Mange har nå vært på Facebook i over 10 år. Men det er ikke sikkert at innholdet du postet på Facebook i 2008 passer med hvordan du opplever deg selv i 2018. Hvordan opplever vi å ha en årelang historie på sosiale medier? Dette var utgangspunktet for studiet til seniorforsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef Digital og førsteamanuensis Marika Lüders ved Insitutt for medier og kommunikasjon. Studiet er presentert i artikkelen Time Collapse in Social media: Extending the Context Collapse, som nylig ble publisert i tidsskriftet Social Media + Society.

  • 507-down-syndrom-dag Slik motiverer du barn med Down syndrom til å lære 21. mars 2018 07:16

    I anledning Verdsdagen for Down syndrom 21. mars: Professor Kari-Anne Bottegaard Næss ved Institutt for spesialpedagogikk retter fokus mot korleis læraren kan skape engasjement og motivere til nysgjerrighet og utforsking hos barn med Down syndrom.

Forskningsarrangementer

i dag mars
12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
i dag mars
13:15, Auditorium 1, The Geology Building
22 mars
08:30, Professorboligen
22 mars
09:00, Aud.2, Vilhelm Bjerknes' hus