English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forskerprofilen

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer

17 juli
09:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
01 aug.
09:00, Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern
02 aug.
Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern
03 aug.
Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern
08 aug.
09:00, Centre for Development and the Environment (SUM), Sognsveien 68