English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

 • Call for Papers: Den Internasjonale Ibsenkonferansen "Ibsen og makt" 16. nov. 2017 13:55

  Den XIVnde Internasjonale Ibsenkonferansen vil finne sted i Skien på Ibsenhuset 5.-8. september 2018. Konferansen er organisert av Senter for Ibsen-studier, UiO i samarbeid med Skien kommune. Fristen for å sende inn abstract er 15. november 2017.

 • 4_yamanaka507 Medisinsk gjennombrudd: Lager stamcellene selv 15. nov. 2017 11:11

  Hudceller kan bli til nye øyenceller eller hjerneceller, blodceller til nye muskelceller eller hjerteceller. Uhelbredelige sykdommer er kanskje ikke lenger det – uhelbredelige.

 • gmv-roweitt-507-copyrightroweite-red3 Høstmøte i Geologisk museums venneforening 14. nov. 2017 15:24

  Ett av de viktige bindeleddene mellom museets mineraloger og deler av samlermiljøet i Norge skjer via Geologisk museums venneforening (GMV). Det fleste innkjøp av nye prøver til samlingene er blant annet finansiert av GMV.

Forskerprofilen

 • thomas-hylland-eriksen-2-farger-nett - Opphalda på Mauritius påverka forskarlivet mitt

  – Det eitt år lange feltarbeidet mitt på Mauritius frå 1986-87 har prega retninga mi som forskar. Det ser eg no, seier Thomas Hylland Eriksen (55), professoren i sosialantropologi som er tildelt UiOs forskingspris for 2017.

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer

20 nov.
11:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47
20 nov.
12:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus
20 nov.
13:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus