English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

 • Ny artikkel i Journal of Oral Microbiology 26. sep. 2017 13:02

  Emenike R. K. Eribe og Ingar Olsen har publisert artikkelen "Leptotrichia species in human infections II" ” i Journal of Oral Microbiology. Artikkelen er en ajourføring av tidligere publiserte artikler fra de samme forfatterne.

 • multiling_kofi-yakpo_lowres_300 New MultiLing affiliate: Kofi Yakpo 25. sep. 2017 13:09

  A warm welcome to our new MultiLing affiliate, Kofi Yakpol!

 • 640lykke Fra oljeland til lykkeland 22. sep. 2017 14:36

  Kan lykke måles? Blir vi lykkelige av oljepenger? UiO:Norden inviterer til debatt under Forskningsdagene, med tittelen «Fra oljeland til lykkeland».

Forskerprofilen

 • thomas-hylland-eriksen-2-farger-nett - Opphalda på Mauritius påverka forskarlivet mitt

  – Det eitt år lange feltarbeidet mitt på Mauritius frå 1986-87 har prega retninga mi som forskar. Det ser eg no, seier Thomas Hylland Eriksen (55), professoren i sosialantropologi som er tildelt UiOs forskingspris for 2017.

Apollon og Titan

Forskningsarrangementer