English version of this page

Forskningsarrange­menter

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 25. mai 2018 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 25. mai 2018 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Åmund Norum Resløkken ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Ein lut av det nære levande livet» Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947

Tid og sted: 25. mai 2018 10:03 - 11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Saker panelet skal ta for seg: alfa-hanners kurtise, trampolinehopping i solskinn, kefir-fyll - og forsøk på å løse et klokkemysterium!

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, U40, Domus Theologica

Mette Nygård vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil".

Tid og sted: 25. mai 2018 11:00 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Andrius Popovas, ITA

Tid og sted: 25. mai 2018 12:15, Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Doctor of Dental Surgery Gabriela Salvadori da Silva ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Natural transformation and the study of molecular grounds of streptococcal quorum sensing systems.

Photo of Serdar Ozkan
Tid og sted: 25. mai 2018 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Serdar Ozkan is an Assistant Professor of Economics at the University of Toronto. He will present a paper entitled "Sources of Inequality in Earnings Growth Over the Life Cycle", co-authored by Fatih Karahan and Jae Song.

Tid og sted: 25. mai 2018 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Tid og sted: 25. mai 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, Seminarrom 10

Dr. Marieke Meelen fra University of Cambridge kommer ens ærend til Oslo for å snakke om språkendring i flespråklige (multikulturelle/multilingvale) omgivelser.

Arrangementet er åpent for alle!

Tid og sted: 25. mai 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munch's house, seminar room 10

Dr. Marieke Meelen from the University of Cambridge visits us to speak about language change in multilingual settings.

The talk and abstract is in English, and the event is open for all!

28 mai
Tid og sted: 28. mai 2018 08:30 - 10:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 28. mai 2018 09:00 - 10:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

How does climate interact with existing vulnerabilities and risks? To what extent can we attribute migration and displacement to climate change?

Tid og sted: 28. mai 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i Rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Photo of Attila Lindner
Tid og sted: 28. mai 2018 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

ESOP seminar. Attila Lindner is an Assistant Professor at University College London.

Tid og sted: 28. mai 2018 12:30 - 13:30, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Welcome to a seminar on “Flying drones, fancy weather stations, and a cold container — investigating snow-vegetation interactions in Alpine Norway” by UiO Geosciences postdocs Norbert Pirk and Simon Filhol. After their presentation, we will discuss opportunities for collaborative studies using this new research infrastructure.

Tid og sted: 28. mai 2018 13:15, Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmia-preventive effects of exercise training in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. From experimental models to patients

Tid og sted: 28. mai 2018 13:15 - 15:00, Salen, ZEB

Benjamin D. Piekut (Cornell University) will be giving a talk on "The Vernacular Avant-Garde."

Tid og sted: 28. mai 2018 15:00 - 16:30, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

29 mai
Tid og sted: 29. mai 2018 09:30 - 11:00, Pilestredet 46-PA318, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Seminar with Arturo López-Levy, University of Texas Rio Grande Valley (USA). The seminar will be in the form of a conversation with Vegard Bye, who is submitting his dr. philos. thesis in political science on transformations in Cuba in May 2018. Organized by OsloMet, with economic support from NorLARNet.

See announcement.

Tid og sted: 29. mai 2018 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt.47

M.A. ESST Hilde Nykamp vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Green innovation in the Norwegian construction sector: policies, projects and industrial dynamics.

Tid og sted: 29. mai 2018 15:15 - 16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Lecture by Professor Dr. S.K. Solanki, Director and Scientific Member at Max Planck Institute for Solar System Research.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 30. mai 2018 08:00 - 16:00, Radisson BLU Oslo Plaza Hotel, Oslo

30. mai 2018 inviterer forskningsrådet til Energiforskningskonferansen  2018 - årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

Tid og sted: 30. mai 2018 08:30 - 10:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 30. mai 2018 10:30 - 11:00, Gates of Eden, Ullevål stadion (Sognsveien 77 B, 2nd floor)

Yuliia Mishura (Taras Shevchenko National University of Kyiv) gives a lecture with the title: Fractional Cox-Ingersoll-Ross process and its applications to financial markets.

Tid og sted: 30. mai 2018 11:00 - 11:30, Gates of Eden, Ullevål stadion (Sognsveien 77 B, 2nd floor)

Kostiantyn Ralchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv) gives a lecture with the title: Maximum likelihood estimation for drift parameter of Gaussian process.

Tid og sted: 30. mai 2018 11:35 - 12:20, Seminar room "End of the Line"