print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 24. nov. 2014 09:30, STK, Rom 420, NEMKO-bygget

Gruppen for likestillingsforskning, STK/UiO inviterer på frokostseminar om økonomi og kjønnslikestilling. Det serveres kaffe/te og rundstykker.

Påmelding til e.n.johnsen@stk.uio.no innen 20. november merket FROKOST.

Tid og sted: 24. nov. 2014 11:15, Auditorium 2, Geitmyrsveien 69

Cand. odont. Morten Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Juvenile idiopathic arthritis: A long-term follow-up study of craniofacial and dento-alveolar development.

Tid og sted: 24. nov. 2014 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus, Blindern

ESOP seminar. Tobias Broer, assistant professor at the Institute for International Economic Studies, Stockholm University, presents the paper "Collateralisation bubbles when investors disagree about risk", written jointly with Afroditi Kero (University of Cyprus).

Tid og sted: 24. nov. 2014 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markov models in health economic evaluation. Three Norwegian Applications.

Tid og sted: 25. nov. 2014 09:00 - 13:00, Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo

Den 25. november, på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner, inviteres du til seminar om temaet Justisdepartementets nye satsning på forskning om vold i nære relasjoner i årene 2014-2019.

Faglig ansvarlig: Øystein Gullvåg Holter, STK/Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser.

Påmelding på nettskjema innen 17. november 2014

Tid og sted: 25. nov. 2014 11:15 - 12:00, Rom 830, Eilert Sundts hus

Elections in autocracies: Stabilizing tool or force for change?

Tid og sted: 25. nov. 2014 12:15 - 14:00, Group room 7, Georg Sverdrup's building

In this guest lecture, Momoyo K. Shibuya deals with the issue of the Japanese apologies for the atrocities during the WWII - one of the most important issues for the contemporary international relations inside the East Asian region.

Tid og sted: 25. nov. 2014 14:00 - 15:45, Aud Forum, Forskningsparken

Krister Wennerberg is heading the Cancer Chemical Systems Biology Group at the Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), Nordic EMBL Partnership. His Research group is focused on gaining fundamental novel understanding of cancers and their phenotypes using a chemical systems biology approach. Bjørn Tore Gjertsen is Professor in hematology at the Department of Clinical Science at the University of Bergen. Wennerberg and Gjertsen will lecture on drug sensitivity testing and personalized medicine in leukemia.

The first lecture by Krister Wennerberg is entitled "A chemical systems biology approach to profile understand individual cancers".

The second lecture by Bjørn Tore Gjersten is entitled "Tailoring blood cancer therapy by a systems medicine strategy".

The lectures are part of the national PhD course in molecular medicine (MF9120BTS) but are open to all.

Welcome!

Tid og sted: 26. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Torleif Rosager Hamre ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Histories for a New Nation: Visions of the National Past in Argentine Secondary School Textbooks (1861-1912)

Tid og sted: 26. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterom INFRA, Forskningsparken

Innleder er Gerhard Fischer, grunnlegger og leder av Center for LifeLong Learning & Design (LD), University of Colorado, USA.

Tid og sted: 26. nov. 2014 12:15, Room 3100, Department of Nutrition

Lecturer: Jarle Breivik, Department of Behavioural Sciences in Medicine, UiO.

Pizza is served at 12:00. All are welcome!

Tid og sted: 26. nov. 2014 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Helge Høibraaten, professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, kommer til Forum for vitenskapsteori. Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted: 26. nov. 2014 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

I Norge brukes over 70 % av energien i boliger til oppvarming og varmtvann. Det er ingen tvil om at vi behøver varme, men i et fysikkperspektiv er det å bruke elektrisitet til oppvarming sløsing av kvalitetsenergi. Ved å ta i bruk solfangere til lokal varmeproduksjon kan vi bidra til å frigjøre strøm til annen bruk og dermed skape mer bærekraftige løsninger.

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:00 - 28. nov. 2014 17:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. i Domus Academica

- Forskning, praksis og reformer

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:05 - 12:45, Store fys. aud.

Siv G Aalbergsjø won the silver medal in Forsker Grand Prix - where PhD students present their research.

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:15 - 13:15, Niels Treschows House 12th Floor

In this talk, Chen Xianwen will discuss the changing patterns in the salmon trade between Norway and China, as a use of economic sanctions.

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:15 - 14:00, U35 Helga Engs Hus

Innledere: Professor Peter Maassen (UiO), Dr. Hilde Wågsås Afdal (Høgskolen i Østfold), and Dr. Jennifer Olson (UiO)

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Msc. Kin Keung Lee ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

IR-UWB RFID Circts and Systems

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store auditorium (bygg 6), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interdisciplinary Documentation of Health Care in The Electronic Health Record (EHR): Exploring Information Flow and Overlap

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy practice – a methodological study.

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Kino, level 0, the CIENS building, Oslo Science Park

Jonas Karstensen at the Department of Geosciences will be defending his dissertation: Attribution of emissions and temperature change to producing and consuming regions and sectors

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Amanda Friedenberg is Associate Professor of Economics at W. P. Carey School of Business, Arizona State University. She will present the paper "Bargaining Under Strategic Uncertainty."

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 16:00, Seminarrom 5, P.A. Munchs hus

Hanne Jansen, University of Copenhagen

 

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hans Erik Næss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The promotional value of motorsport culture. A sociological invstigation of the FIA World Rally Championship

Tid og sted: 28. nov. 2014 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.scient. Kristin Skeide Fuglerud ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity