print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 5. jan. 2015 12:00 - 7. jan. 2015 14:00, Hotel Bristol

Den nasjonale fagkonferansen er en viktig årlig møteplass for statsvitere ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Den nasjonale fagkonferansen er en paperkonferanse, der yngre og etablerte forskere får anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige manuskripter på vei til å bli norsk- eller engelskspråklige tidsskriftsartikler og bokkapitler. Deltakelse krever fremleggelse av paper. Konferansen i 2015 arrangeres av Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 7. jan. 2015 13:15, Universitetets aula, Domus Media (Midtbygningen), Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Kristin Victoria Tunheim Engebretsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Extracellular matrix alterations in the pressure overloaded left ventricle.

Tid og sted: 8. jan. 2015 13:00 - 14:00, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus

by Amit Misra

Head, Pharmaceutics Division; CSIR-Central Drug Research Institute, India.

Tid og sted: 8. jan. 2015 13:15, Runde auditorium, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo.

M.Sc. Mariann Friis-Ottessen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “Genotypic and phenotypic changes in the colonic mucosa of patients suffering from longstanding ulcerative colitis”.

Tid og sted: 9. jan. 2015 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Olivier Galland

Tid og sted: 9. jan. 2015 13:15, Tøyen hovedgård

 Louis Boumans ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Speciation, sexual communication and reproductive barriers in Northern Hemisphere stoneflies (Plecoptera, Arctoperlaria)." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 9. jan. 2015 14:15 - 15:00, Seminar room 3508

Friday seminar by Terrence Deacon

Tid og sted: 12. jan. 2015 02:30 - 04:00, Red Auditorium, Rikshospitalet

Welcome to the next Oslo University Hospital (OUH) research seminar entitled  "Multiple Sclerosis News- From the clinic to the lab and back". The seminar is open to all.

Tid og sted: 13. jan. 2015 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Samrat Schmiem Kumar ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sacred Modernity and its Fragments. Space, Environment and Life-Worlds in the Indian Temple Town Vrindavan

Tid og sted: 13. jan. 2015 11:15 - 12:00, Rom 830, Eilert Sundts hus

Party members: Political class or representative linkage?

Tid og sted: 13. jan. 2015 13:00 - 17:00, Universitetet i Oslo, Auditorium 2, første etasje, Eilert Sundts hus (SV-bygget)

Januarkonferansen 2015 setter fokus på arbeidsmarked og skatt.

Tid og sted: 13. jan. 2015 17:00 - 17. jan. 2015 14:00, Rica Holmenkollen Park hotel

Kosmologikonferansen Beyond ΛCDM blir arrangert på Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo fra 13. januar kl 17:00 til 17. januar kl 14:00. 

Tid og sted: 14. jan. 2015 10:15 - 12:00, Room 15. P.A.Munchs hus

How does the local mafia systems fuse with elected political posts in North India? And how does the systems of organized crime work? Open guest lecture With Dr. Michelutti.

Tid og sted: 14. jan. 2015 12:15 - 14:00, P.A. Munchs hus: Seminarrom 12

Prof. David L. Haberman will talk about ritual strategies employed in the worship of trees and mountain stones in northern India.

Tid og sted: 15. jan. 2015, Aud. 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Guri Rosén ved ARENA vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Striving for Influence. The European Parliament in EU Foreign Policy

Tid og sted: 15. jan. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Emilia Andersson-Bakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 15. januar 2015.

Avhandlingens tittel er:

Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet..

Tid og sted: 15. jan. 2015 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Master i spesialpedagogikk Per Normann Andersen ved Sykehuset Innlandet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive functions, symptoms of depression and autism symptoms in children with High-Functioning Autism. A two-year follow-up study.

Tid og sted: 15. jan. 2015 12:15 - 15:00, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Master i psykologi Erik Løhre ved Simula Research Laboratory vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Communication of predictions: effects of anchors, frames, and expressions of uncertainty.

Tid og sted: 15. jan. 2015 16:00, NEMKO-kantina, Gaustadalléen 30

Tradisjonen tro ønsker vi igjen velkommen til nyttårsselskap hos STK!

Sammen med våre kolleger og venner ved og utenfor UiO, feirer vi inngangen til det nye året med nytt fra STK, foredrag og utdeling av STK-prisen for 2014.

Tid og sted: 16. jan. 2015 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Ronny Spaans ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Godenbloed te koop. Exotica, extase en verboden kennis in de poëzie van Joannes Six van Chandelier (1620-1695)

Tid og sted: 16. jan. 2015 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand. philol. Torild Gjesvik ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Road in Art: Three Cases from Nineteenth-Century Norway

Tid og sted: 16. jan. 2015 15:30 - 18:15, Store auditorium, OUS Ullevål

I anledning Professor Øivind Ekebergs 70-årsdag, inviterer Akuttmedisinsk avdeling ved OUS Ullevål og Avdeling for atferdsfag, Universitetet i Oslo til symposium.

Tid og sted: 19. jan. 2015 02:30 - 04:00, Auditorium, New Research Building, Radiumhospitalet

The seminar is open to all.

Tid og sted: 21. jan. 2015 14:15 - 15:30, TBA

Science in Transition is an initiative from the Netherlands, arguing that Science has become a self-referential system where quality is measured mostly in bibliometric parameters and where societal relevance is undervalued.

Professor Frank Huisman, on of the initiators of Science in Transition, is visiting the Science Studies Colloquium Series to discuss their views.

All welcome!

Tid og sted: 22. jan. 2015 11:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Terje Colbjørnsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 - 2012