print logo

Kommende arrangementer

CAA 2016
Tid og sted: 2. feb. 2016 10:00 - 2. apr. 2016 17:00, Historisk museum

Påmeldingen til konferansen Computer Applications in Archaeology (CAA) 2016 er åpen nå.

CAA avholdes fra 29. mars til 2. april 2016

 

ill. UiO Livsvitenskap
Tid og sted: 9. feb. 2016 12:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

70 prosent av patentene som blir tatt ut gjennom UiOs innovasjonsselskap Inven2, kommer fra fagmiljøer knyttet til livsvitenskap innovasjon er derfor sentralt i livsvitenskapen.

Tid og sted: 9. feb. 2016 16:30 - 18:00, Litteraturhuset, Nedjma

Hvordan endrer sosiale medier den politiske debatten? Velkommen til forskningsformidling, paneldebatt og boklansering!

Tid og sted: 9. feb. 2016 17:15 - 19:00, Eilert Sundts hus, SV-bygget, auditorium 3, Blindern

Hvert år bruker Norge rundt én prosent av statsbudsjettet på bistand til fattigere land. Er mer penger løsningen, eller finnes det andre tiltak for å få slutt på skjevfordelingen av rikdom og fattigdom i verden?  

Pierre-Marie Lefeuvre. Photo: Private.
Tid og sted: 10. feb. 2016 09:15 - 10:00, Auditorium 1, the Geology building

Doctoral candidate Pierre-Marie Lefeuvre at the Department of Geosciences will give a trial lecture on the given topipic: The processes that control glacier and ice sheet erosion rates

Tid og sted: 10. feb. 2016 11:00 - 15:00, Niels Treschows Hus, 12. et

Dette er det første i en serie på tre seminar der me skal ta tempen på dagens kjønnsforsking. Me har stilt spørsmål til sentrale aktørar innan kjønnsforskingsfeltet.

Påmelding i nettskjema.

Faglig ansvarlege; Reinert Skumsnes, Solveig Laugerud og Anna Young, alle ph.d.-stipendiater, STK

Tid og sted: 10. feb. 2016 12:30 - 15:00, Gamle Festsal, Urbygningen

M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Pierre-Marie Lefeuvre. Photo: Private.
Tid og sted: 10. feb. 2016 13:15, Auditorium 1, the Geology building

Pierre-Marie Lefeuvre at the Department of Geosciences will be defending his dissertation: Subglacial Processes and Subglacial Hydrology

Illustrasjonsbilde til Konferanse om hjertet og hjernen
Tid og sted: 11. feb. 2016 08:00 - 12. feb. 2016 17:00, Oslo Kongressenter

Hjertelig velkommen til den 3. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen.

Tid og sted: 11. feb. 2016 10:15 - 14:00, 12th Floor, Niels Treschows house

This seminar, organized by The Department of Literature, Area Studies and European Languages (ILOS) in the Faculty of Arts of the University of Oslo and the Norwegian School of Theology (MF), will focus on theological and literary interpretation, intersecting some postmodern philosophy with literary criticism and theology.

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:00 - 13:00, Auditorium, Gydas vei 8, UiO

By Dr Ross T. Tsuyuki, BSc (Pharm), PharmD, MSc, FCSHP, FACC

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:15 - 13:00, Seminar room 3315

CEES Extra seminar by Richard Lenski

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:15 - 13:00, aud. 1, Geology building, Sem Sælands vei 1

Welcome to the GeoHyd Lunch Seminar on Friday February 11th @ 12:15 in aud. 1 in the Geology building.

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:30, Gaustad, tårnbygget, gamle Aud, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Cand.med. Bothild Bendiksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder in preschool children: comorbidity patterns, functional impairment and perinatal maternal risk factors.

Tid og sted: 11. feb. 2016 13:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Mohammad Hassan Abou-Arab ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Rapid-sequence induction of anesthesia and tracheal intubation (RSII): Effects of alfentanil on intubation conditions, release of stress hormones, and hemodynamic responses.

Tid og sted: 11. feb. 2016 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by

Eva Eibl,

Seismology Laboratory, University College Dublin

 

 

Tid og sted: 11. feb. 2016 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Job talk. Gunnar Heins is a PhD candidate at the University of Chicago. He will present the paper "Endogenous Vertical Differentiation, Variety, and the Unequal Gains from International Trade"

Tid og sted: 11. feb. 2016 14:15 - 16:00, B738, NH Abels hus

Atanas Iliev, Seoul National University, gives the Seminar in Algebra and Algebraic Geometry: 

Verra 3-folds and EPW quartics 

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:15 - 12:00, Georg Morgenstiernes hus, room 574

The group reading Coptic (grammar and select texts) is holding sessions during the Spring term.

Everybody is welcome!

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:15 - 14:30, Vilhelm Bjerknes hus, Aud. 5, Blindern, Oslo

Welcome to the 11th annual Darwin Day celebration at the university of Oslo! This open event is for everybody interested in science and history. All are welcome! Speakers: Richard E. Lenski, Ludovic A. A. Orlando, Peter Zimmerman and Marlene Zuk.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Preserving traditions is important, not least barely born traditions, such as the Minglemøte, meant to be at the end of every month containing an ‘r’ (plus perhaps some more). In any case, we’re having another, this Friday February 12 in the lobby. There will be cake and coffee, and there will be presentations. Notably a summary of the Solar Physics workshop.

All are invited!

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe at the Department of Public and International Law will be defending the thesis Prison or not: On the theory and practice of meting out punishment for the degree of Ph.D.

The disputation will be held in Norwegian.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner  

Tid og sted: 12. feb. 2016 12:15 - 13:00, aud. 1, Geology building, Sem Sælands vei 1

Welcome to the GeoHyd Lunch Seminar on Friday February 12th @ 12:15 in aud. 1 in the Geology building.

Federico Esposito
Tid og sted: 12. feb. 2016 12:15 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Job talk. Federico Esposito is a PhD candidate at Yale University. He will present the paper "Risk Diversification and International Trade".