English version of this page

Kommende arrangementer

Tid og sted: 22. feb. 2017 15:00 - 25. feb. 2017 16:00, Soria Moria Conference Center, Oslo
Tid og sted: 24. feb. 2017 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Tony Joakim Sandset ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia

Vaffel og vitenskap
Tid og sted: 24. feb. 2017 10:03 - 11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Kan vi mennesker trene bort angst? Kan datamaskiner og roboter bli syke? Hvorfor flyter enkelte mennesker bedre i vann enn andre – og hvorfor gjesper mennesker og dyr?

Tid og sted: 24. feb. 2017 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i statsvitenskap Björn Klimek  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets

Tid og sted: 24. feb. 2017 12:15 - 13:00, Room 4213

Javiera Ortiz Severin, PhD student in Microbiology, University of Chile

Tid og sted: 27. feb. 2017 12:00, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu

M.Sc. Michael Alexander Riegler at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D:

EIR – A Medical Multimedia System for Efficient Computer Aided Diagnosis

Tid og sted: 27. feb. 2017 12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmaceutical preformulation and formulation of an alloxazine and a porphyrin-type photosensitizer.

Tid og sted: 27. feb. 2017 12:15 - 13:00, Room 4213

Part1: Jonfinn M. B. Knutsen and William B. Reinar (EVOGENE/CEES) will present their project.

Part2: Chunlin Shi (EVOGENE) will present exciting data.

Manudeep Bhuller
Tid og sted: 27. feb. 2017 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

ESOP seminar. Manudeep Bhuller is an Associate Professor at the University of Oslo. He will present a paper entitled "Incarceration, recidivism and employment".

Tid og sted: 28. feb. 2017 10:00, Robert Colletts hus - lunsjrom 4.etg.

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Tid og sted: 28. feb. 2017 12:15 - 13:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Paneldeltakere: Vibeke Ottesen, Jørn Hurum, Harald Hornmoen Ordstyrer: Andrea Rognan

Guðný Zoëga
Tid og sted: 28. feb. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Guðný Zoëga ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval Icelandic household

Tid og sted: 28. feb. 2017 13:00, Auditoriet Lassegrotta, UNIS

Master in Optics Xiangcai Chen at Department of Physics will be defending the thesis A study of dayside open/closed field line boundary dynamics using simultaneous ground-based optical and HF radar observations for the degree of Philosophiae Doctor (PhD)

Tid: 28. feb. 2017 14:15

Riccardo De Bin (Department of Mathematics, University of Oslo) will give a seminar in the lunch area, 8th floor Niels Henrik Abels hus at 14:15.

Tid og sted: 28. feb. 2017 14:15 - 15:00, Seminar room 3508

By Mihaela Pavlicev from Cincinnati Children's Hospital Medical Center

Tid og sted: 28. feb. 2017 15:00 - 16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Foredrag ved Anders Kvellestad

Tid og sted: 28. feb. 2017 19:00 - 20:00, 4. etasje i Niels Treschows hus, Blindern, Oslo

Svein vil presentere en av prosjektets hovedproblemstillinger: Kirken som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen. Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget ta opp religiøs praksis og fromhetskultur, kjønnsoppdelte kirkerom, arenaer for myntbruk og kommunikasjon.

Tid og sted: 1. mars 2017 10:15 - 11:00, Tøyen Hovedgård

Professor Kathy Willis, Director of Science, Royal Botanic Gardens, Kew

Tid og sted: 1. mars 2017 13:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Nicolai Andre Lund-Blix ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early nutrition and risk of type 1 diabetes.

Tid og sted: 2. mars 2017 10:00 - 12:00, Tøyen Hovedgård
Tid og sted: 2. mars 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Siri Fürst Skogmo ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Marked language in literary translation. Mapping challenges and solutions in five English novels and their Norwegian translations

Photo of scientists Mahmood Amiry-Moghaddam, Henrik Zetterberg, Jan Hoeijmakers, Nenad Bogdanovic.
Tid og sted: 2. mars 2017 12:00 - 15:00, Runde Auditorium R-105 at Domus Medica, Gaustad

Welcome to the third annual Thon Awards seminar.

Tid og sted: 2. mars 2017 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Ann-Marie Glasø de Lange ved psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive Plasticity: A Longitudinal Study of Memory Training and White Matter Microstructure

Tid og sted: 2. mars 2017 13:00 - 16:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted: 2. mars 2017 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Babak Asadi-Azarbaijani ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients.