print logo

Kommende arrangementer

Illustrasjon fra Colourbox med 16 ikoner reltatert til helse
Tid og sted: 21. sep. 2014 11:00 - 16:00, Wergeland, Litteraturhuset Oslo

Kan genene våre fortelle hvilke sykdommer vi vil få? Hvordan kan betennelse ta livet av oss - og redde oss? Du får både svar og flere ting å undres over på Litteraturhuset fra unge forskere ved Det medisinske fakultet.

Tid og sted: 22. sep. 2014 10:15 - 12:00, B 62 NHA

Jeg vil vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av Tatekonstruksjonen, norm-restriksjonssekvensene, Warwick dualitet og Adams' transferekvivalens, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Dette er det andre i en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. 

Tid og sted: 22. sep. 2014 11:30 - 13:13, Riksarkivet
Tid og sted: 22. sep. 2014 11:30 - 13:30, Riksarkivbygningen i Sognsveien 221

Ole Henrik Magga er intervjuet om endringer i den norske kulturen, og går inn i rekken av over 40 intervjuer som er blitt gjort for å dokumentere perioden 1970-1990-tallet. Arrangementet er åpent for alle, krever påmelding.

Tid og sted: 22. sep. 2014 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus, Blindern

ESOP seminar. Andreas Müller, Assistant Professor at Department of Economics, University of Oslo, presents the paper "Political Shifts and Government Debt" (with Zheng Song, Fabrizio Zilibotti and Kjetil Storesletten).

Tid og sted: 23. sep. 2014 09:15 - 12:00, Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes' Hus, Moltke Moes vei 35, Blindern, University of Oslo

Seminar with Uruguayan journalist Guillermo Garat,  who has studied and published extensively on drug policy in Uruguay;  Professor Willy Pedersen and Senior Research Fellow Ole Jørgen Røgeberg.

Tid og sted: 23. sep. 2014 11:00 - 12:00, Rom 830, Eilert Sundts hus

Hva er god statsvitenskap? Erfaringer fra Skytte-pris-komiteen.

Tid og sted: 23. sep. 2014 13:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.med. Hilde Moseby Berge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Norwegian athletes’ heart. Cardiac screening of 595 professional soccer players.

Tid og sted: 23. sep. 2014 13:15, Tøyen Hovedgård

Christoph Hahn ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Gyrodactylids on European salmonid hosts: Genomics, phylogeography and speciation." for ph.d.-graden.

Tid: 23. sep. 2014 14:15

Ørnulf Borgan (Department of Mathematics,UiO) gives a seminar

in room 107, 1st floor N.H. Abels House at 14:15 Tuesday September 23rd:

Using cumulative sums of martingale residuals for model checking in nested case-control studies  

Tid og sted: 23. sep. 2014 14:15 - 16:00, Seminarrom 12, P.A. Munchs hus

Fördomar, fakta och forskning om översättningar på omvägar

Martin Ringmar, Lunds Universitet

Tid og sted: 23. sep. 2014 15:15 - 16:00, B1036, 10th floor, NHA

Variational integrators for interconnected Lagrange-Dirac dynamical systems

Tid og sted: 24. sep. 2014 12:15, Room 3100 at the Department of Nutrition, Domus Medica

Professor Borghild Bart-H Roald will give a talk entitled "clinical aspects of placental pathology." All are welcome!

Pizza will be served at 12:00.

Tid og sted: 24. sep. 2014 13:00, Zoological Museum auditorium

Guest lecture by Dr Margaret K. Thayer, Field Museum of Natural History, Chicago, U.S.A.

Tid og sted: 24. sep. 2014 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Master i molekylærbiologi Santosh Phuyal ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Composition and cellular release of exosomes from cancer cells.

Tid og sted: 24. sep. 2014 13:15, Auditoriet på Stami, Gydas vei 8, Oslo

MD Elina Iordanova Schistad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prognostic factors for recovery in radicular pain caused by lumbar disc herniation.

Scott Barrett
Tid og sted: 24. sep. 2014 15:00 - 16:30, Auditoriet Forum, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Scott Barrett diskuterer om internasjonale klimaforhandlinger kan føre til en energi-teknologisk revolusjon.

Scott Barrett
Tid og sted: 24. sep. 2014 15:00 - 16:30, Forum, Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, Oslo

Can climate change negotiations bring about an energy-technology revolution?

Tid og sted: 24. sep. 2014 18:00 - 21:00, Litteraturhuset (Amalie Skram)
Tid: 25. sep. 2014

I år er det 20 år siden de fem første studentene på hovedfaget i forvaltningsinformatikk ble etablert, og det skal selvsagt feires! For nå vil vi bare at alle holder av dagen, så vil mer informasjon komme etterhvert. Og hjelp oss gjerne med å spre det glade budskap til de som skal og bør inviteres!

Tid og sted: 25. sep. 2014 09:00 - 16:00, Seminarrom 360, P.A. Munchs hus, Blindern

The Science Studies Colloquium Series (Forum for vitenskapsteori) invites you to an international seminar about Plagiarism, Research Ethics and Copyrights. The seminar is open for everyone.

Tid og sted: 25. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Debora Carrai vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 25. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget.

Tid og sted: 25. sep. 2014 12:15 - 13:15, 12th floor, Niels Treschows hus

East Asian Lunch Seminar: in his talk, Dick Stegewerns, will focus on the Patterns of Japanese War Memory as Depicted in Postwar Japanese War Films.

Tid og sted: 25. sep. 2014 13:00, Zoological Museum suditorium

Guest lecture by Dr Stylianos Chatzimanolis, University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A.

Tid og sted: 25. sep. 2014 13:15, Auditoriet på Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Baard I. Freberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvara si avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Exposure characterization and pulmonary health effects in professional ski waxers