Kommende arrangementer

Tid og sted: 26. sep. 2016 09:15 - 10:00, Niels Henrik Abels hus, Undervisningsrom 1036

Numerical methods for stochastic conservation laws

Tid og sted: 26. sep. 2016 12:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

MD. Pandula Anilpriya Siribaddana at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D:

Training as a means of cultivating communities of practice around health information systems

Tid og sted: 26. sep. 2016 12:15 - 13:00, aud. 3, ZEB

Welcome to the GeoHyd Lunch Seminar on Monday Sept. 26th @ 12:15 in aud. 3 in the ZEB building (CEED-auditorium).

Tid og sted: 26. sep. 2016 12:30 - 13:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

ESOP seminar. Francisco Buera is senior economist at the Federal Reserve Bank of Chicago. He will present a paper entitled "The Global Diffusion of Ideas", written jointly with Ezra Oberfield.

Tid og sted: 26. sep. 2016 13:00 - 16:00, Professorboligen, Universitetshagen

Likestillings- og diskrimineringsnemnda avviste høsten 2015 og våren 2016 minst fem saker der det offentlige var part fra behandling. Tidligere har både Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda ansett seg for å ha kompetanse til å gi ikke-bindende uttalelser i tilsvarende saker. Den nye tilnærmingen med avvisning bryter dermed med tidligere praksis. Dette gjør det betimelig å stille spørsmålet: Er diskrimineringsvernet på retrett?

François Grosjean
Tid og sted: 26. sep. 2016 14:15 - 16:00, Helga Engs hus, Auditorium 1

The 2016 Einar Haugen Lecture will be given by a renowned researcher in the field of bilingualism, François Grosjean. Among his many pioneering contributions is his view that bilinguals are not two monolinguals in one person but rather human communicators in their own right. In this lecture, he will discuss the bilingualism of adults and children, the importance of understanding biculturalism, and family strategies and support in the upbringing of bilingual children.

Tid og sted: 26. sep. 2016 16:30 - 18:00, Litteraturhuset, Nedjma

How do novels and films present borders in this age of global contact and migration? Are borders ever real, are they in fact fictions? Where is the border between reality and fiction when migrants and others cross borders? How do we represent migrant experience in an ethical way? Free entrance.

Poster
Tid og sted: 26. sep. 2016 18:00 - 31. aug. 2016 20:00, PAM 4

Her samles vi for å diskutere et verk på portugisisk som studenter og andre interesserte har lest noen sider av på forhånd. (Tilgjengelig fra nettsiden.) Den som presenterer boka, forklarer hvorfor hun eller han valgte den, forteller hvorfor valgte de sidene det er snakk om, og sier ellers det om forfatteren og verket som hun eller han syns er mest interessant. Deretter kan alle deltakerne diskutere det som har blitt sagt, og si hva de selv syns osv. Alt foregår på portugisisk.

Use o endereço circulo-leitura@hf.uio.no para perguntas, ou inscreva-se se quiser participar regularmente.

Tid og sted: 26. sep. 2016 18:30 - 20:00, Litteraturhuset, Nedjma

Join us to explore whether – and in what ways – languages form or break boundaries in Ukraine today. Free admission.

Tid og sted: 26. sep. 2016 18:30 - 20:00, Litteraturhuset, Nedjma

Join us to explore whether – and in what ways – languages form or break boundaries in Ukraine today. Free admission.

Georessurser: Du finner georessurser slik som mineraler i de fleste produkter rundt deg; sminke, mobiltelefoner, maling, tannkrem, papir og batterier. Ill. foto: Colourbox.no
Tid og sted: 27. sep. 2016 - 28. sep. 2016, Geologibygningen, Auditorium 1

Ungforsk arrangeres i år av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Det blir både inspirasjonsshow, workshops, foredrag mm. Institutt for geofag stiller med fire foredrag.

Tid og sted: 27. sep. 2016 09:00 - 28. sep. 2016 14:15, Sophus Lie aud.

27. og 28. september 2016 arrangeres Ungforsk for 20. gang. Vi ønsker velkommen til en dag ved UiO: Realfag og teknologi hvor 3000 elever og lærere i 10. klasse og VG1 får oppleve hvordan realfag og teknologi er med på å løse noen av fremtidens utfordringer.

Tid og sted: 27. sep. 2016 10:30 - 11:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Eric Swanson is Professor of Economics at UC Irvine. He will present his paper «Implications of Labor Market Frictions for Risk Aversion and Risk Premia».

Lunch seminar with Inger Johanne Lyngø: "The Milky Way to the Land of Health"

Tid og sted: 27. sep. 2016 13:00, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Kristin Aas-Hanssen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Idiotype driven T cell─B cell collaboration in a mouse model of systemic autoimmune disease

Tid og sted: 27. sep. 2016 15:15 - 17:00, Georg Morgenstiernes Hus, meeting room n. 452

Open seminar with Duncan Kennedy. All students (esp. all freshers), staff members and other guests are warmly welcome.

Tid og sted: 27. sep. 2016 18:00 - 19:30, Litteraturhuset, Nedjma

Styres Internett av de som eier serverne og infrastrukturen, eller av Google og Facebook? Hvilken rolle spiller det enkelte land og hvilken betydning har andre aktører?

Tid og sted: 28. sep. 2016 - 30. sep. 2016, Academy of Science and Letters

Tensions of Past and Present in Early Modern Europe. Open for all.

Tid og sted: 28. sep. 2016 11:00 - 11:30, ZEB Aud 3
Tid og sted: 28. sep. 2016 12:00 - 15:30, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, 1. etg, Universitetsgata 13, Oslo

Hva preger årets valgkamp i USA? Hvilken rolle spiller sosiale medier? Og har denne valgkampen noen innflytelse på neste års stortingsvalg? Velkommen til innlegg og paneldebatt. Åpent for alle.

Tid og sted: 28. sep. 2016 12:15 - 13:00, Lille Auditorium, Fysikkbygningen
Tid og sted: 28. sep. 2016 14:15 - 15:30, Georg Morgenstiernes hus - Seminarrom 152

Nick Hopwood, Department of History and Philosophy of Science,University of Cambridge, is visiting the Science Studies Colloquium Series. The lecture is open for everyone.

Bilde av vektskål
Tid og sted: 28. sep. 2016 15:00 - 17:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hva betyr det for oss at internasjonale investorer kan saksøke Norge med utgangspunkt i en investeringsavtale med et annet land?

Tid og sted: 28. sep. 2016 16:30 - 18:00, Nedjma, Litteraturhuset

250 år etter at trykkefrihet første gang ble grunnlovsfestet – i Sverige – pågår fortsatt debatten om ytringsfrihetens grenser. Åpent for alle.

Tid og sted: 28. sep. 2016 18:30 - 20:00, Litteraturhuset, sal Nedjma

Hva er det med øyene i Østasia-havet som vekker så mye innbitt engasjement? Åpent for alle.