print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 26. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Torleif Rosager Hamre ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Histories for a New Nation: Visions of the National Past in Argentine Secondary School Textbooks (1861-1912)

Tid og sted: 26. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterom INFRA, Forskningsparken

Innleder er Gerhard Fischer, grunnlegger og leder av Center for LifeLong Learning & Design (LD), University of Colorado, USA.

Tid og sted: 26. nov. 2014 12:15, Room 3100, Department of Nutrition

Lecturer: Jarle Breivik, Department of Behavioural Sciences in Medicine, UiO.

Pizza is served at 12:00. All are welcome!

Tid og sted: 26. nov. 2014 12:15 - 14:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus A, Blindern, University of Oslo

Guest lecture with Luis Ignacio Argüero from  Belgrano University in Buenos Aires. Language: English

Tid og sted: 26. nov. 2014 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Helge Høibraaten, professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, kommer til Forum for vitenskapsteori. Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted: 26. nov. 2014 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

I Norge brukes over 70 % av energien i boliger til oppvarming og varmtvann. Det er ingen tvil om at vi behøver varme, men i et fysikkperspektiv er det å bruke elektrisitet til oppvarming sløsing av kvalitetsenergi. Ved å ta i bruk solfangere til lokal varmeproduksjon kan vi bidra til å frigjøre strøm til annen bruk og dermed skape mer bærekraftige løsninger.

Enegy Lecture: John Rekstad, professor i kjernefysikk ved UIO

Opponent: Martin Kirkengen, avdelingssjef ved Institutt for Energiteknikk

 

Tid og sted: 27. nov. 2014 09:15 - 10:00, B1036, 10th floor, NHA

Adaptive finite elements: practice and implementation

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:00 - 28. nov. 2014 17:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. i Domus Academica

- Forskning, praksis og reformer

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:05 - 12:45, Store fys. aud.

Siv G Aalbergsjø won the silver medal in Forsker Grand Prix - where PhD students present their research.

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:15 - 13:15, Niels Treschows House 12th Floor

In this talk, Chen Xianwen will discuss the changing patterns in the salmon trade between Norway and China, as a use of economic sanctions.

Tid og sted: 27. nov. 2014 12:15 - 14:00, U35 Helga Engs Hus

Innledere: Professor Peter Maassen (UiO), Dr. Hilde Wågsås Afdal (Høgskolen i Østfold), and Dr. Jennifer Olson (UiO)

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store auditorium (bygg 6), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interdisciplinary Documentation of Health Care in The Electronic Health Record (EHR): Exploring Information Flow and Overlap

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy practice – a methodological study.

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Msc. Kin Keung Lee ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

IR-UWB RFID Circts and Systems

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Kino, level 0, the CIENS building, Oslo Science Park

Jonas Karstensen at the Department of Geosciences will be defending his dissertation: Attribution of emissions and temperature change to producing and consuming regions and sectors

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Amanda Friedenberg is Associate Professor of Economics at W. P. Carey School of Business, Arizona State University. She will present the paper "Bargaining Under Strategic Uncertainty."

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 16:00, Seminarrom 5, P.A. Munchs hus

Hanne Jansen, University of Copenhagen

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 16:00, B62, NH Abels hus

Johannes Kleppe, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, gives the Seminar in Algebra and Algebraic Geometry:

Abelian varieties XII

Tid og sted: 28. nov. 2014 08:00 - 10:00, Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca, Aud. 14

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten. Rapporten vil vere det viktigaste klimafaglege grunnlaget i internasjonale forhandlingar under toppmøtet i Paris i 2015.

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Hans Erik Næss ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The promotional value of motorsport culture. A sociological invstigation of the FIA World Rally Championship

Tid og sted: 28. nov. 2014 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.scient. Kristin Skeide Fuglerud ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity

Tid og sted: 28. nov. 2014 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Pål Kristian Eriksen - Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i farmasi Eirik Johansson Solum ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Synthesis and Biological Evaluations of Analogues of 2-Methoxyestradiol: New Anti-cancer Agents.

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Ellen Beate Hellne-Halvorsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Tid og sted: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.