Kommende arrangementer

Kirsi Ketola
Tid og sted: 9. aug. 2016 13:00 - 14:00, Room VIA at OsloSciencePark

Ph.D. Kirsi Ketola has trained in systems biology and medical biotechnology as well as in biochemistry and drug discovery. The title of her talk is 'Tumour cell plasticity and cancer stem cell - neuroendocrine transdifferentiation as a resistance mechanism and therapeutic target in advanced prostate cancer'.

Tid og sted: 11. aug. 2016 (slutter) 12. aug. 2016, Georg Sverdrups hus

Universitetet i Oslo inviterer i samarbeid med Nordic Migration Research og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning til The 18th Nordic Migration Conference. Dette er en tverrfaglig og internasjonal konferanse som arrangeres annethvert år - denne gangen i Oslo.

Besøk konferansesidene for mer informasjon.

Tid og sted: 12. aug. 2016 12:15 - 13:00, Aud II, Geology building, Sem Sælands vei 1

A seminar with the title: Improving multi-model predictions of temperature extremes through observations- based land-coupling constraints, is to be held Friday 12 of August. Speaker is Sebastian Sippel, from Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Germany.

This open seminar is provided by the research group LATICE.

Tid og sted: 15. aug. 2016 09:00 (slutter) 17. aug. 2016 17:00, Centre for Development and the Environment (SUM), Sognsveien 68

The objective of this interdisciplinary course is to critically analyse the changing nature of global food governance: the norms, rules and institutions that govern international political and economic interactions in our globalised food system.  

The application deadline was 15 April, 2016.

Tid og sted: 15. aug. 2016 16:00 - 17:30, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Public lecture with Professor Jan Aart Scholte, School of Global Studies, University of Gothenburg,  

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 14:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. "International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm"

Tid og sted: 16. aug. 2016 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Public talk with Professor Jennifer Clapp, University of Waterloo, Canada and Nora McKeon, former Civil Society Director at FAO.

Tid og sted: 17. aug. 2016 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus - Undervisningsrom 3

More information TBA

Book Launch: "The Political Economy of Low Carbon Transformation. Breaking the habits of capitalism"
Tid og sted: 17. aug. 2016 16:00 - 17:00, Seminarrom 4th floor, SUM, Sognsveien 68, Oslo

Welcome to the launch of the new book exploring the relationship between capitalism and energy consumption!

Tid og sted: 18. aug. 2016 10:00 - 14:40, Green auditorium, Rikshospitalet

Welcome to the opening of K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre. The seminar is open to the public.

Tid og sted: 18. aug. 2016 11:15 - 12:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Det er bakteriene som har skapt oksygenet i atmosfæren, og det er bakteriene som har laget de kjemiske variantene av nitrogen som er livsviktige for planter, uten innsatsen deres kunne vi ikke ha levd.

Tid og sted: 19. aug. 2016 12:00 - 13:00, Seminarrom 152, Georg Morgenstiernes hus

Bjarne Riiser Gundersen, høgskolelektor ved Avdeling for mediedfag på Høgskulen i Volda, og forfatter av boka Da postmodernismen kom til Norge, en beretning om den store intelektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land, kommer for å snakke om boka.

Portrait of Associate Professor Sigrún Svavarsdóttir
Tid og sted: 19. aug. 2016 12:15 - 16:00, Seminarrom 207 George Morgenstiernes Hus

Sigrún Svavarsdóttir, Associate Professor at Tufts University, will deliver a talk on "The Rationality of Ends" for the first session of Filosofisk seminar of the semester. The seminar is open for everyone, and will be followed by an informal reception on the 2nd floor of Georg Morgenstiernes hus.

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

We will have a “mingle” meeting. There will be updates from Kristine and Viggo on the running of the institute. But fear not, there will also be plenty of time for informal chat and eating of cake. All are welcome to the lobby on the first floor.

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Kaja Schjerven Mollerin ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I denne verden. Om estetikk og etikk i Susan Sontags verk

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Tid og sted: 26. aug. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Mads Breckan Claudi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

mha-nål
Tid og sted: 26. aug. 2016 14:30 - 16:30, Aud 4, Harald Scjelderups hus

26. august 1986 startet de første studentene på MHA-studiet. Vi feirer med faglig påfyll på jubileumsseminar samme dato. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anja Beate Sletteland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

University of Gastronomic Sciences

Lunch seminar with Yngvild Wasteson: 'The One Health Concept'

Tid og sted: 1. sep. 2016 16:15 - 17:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Foredrag ved Ketil Hylland professor ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi.

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15 - 12:00, Aud. 1, Helga Eng's hus, Blindern, Oslo

Speakers: Corina E. Tarnita from Princeton University and Jan M. Nordbotten from University of Bergen

Tid og sted: 2. sep. 2016 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Jack Carlyle, ITA, Postdoc

interiør
Tid og sted: 5. sep. 2016 12:00 - 18:00, Gamle festsal og Frokostkjelleren

Informasjon om arrangementet finner du på den engelske nettsiden.