Kommende arrangementer

Tid og sted: 10. okt. 2016 - 4. nov. 2016, Galleri Sverdrup. Universitetsbiblioteket. Georg Sverdrups hus.

Nordmenn og svensker samlet inn store beløp og etablerte barnekolonier og sykehus under borgerkrigen i Spania. En utstilling på Blindern minnes innsatsen i provinsene Valencia og Alicante. Åpent for alle.

Illustrasjonsfoto
Tid og sted: 22. okt. 2016 13:00 - 14:30, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Ruser vi oss mer eller mindre enn før? Og er det egentlig så farlig? Forskerblikk på rus. Åpent arrangement på Litteraturhuset 22. oktober 2016.

Tid og sted: 24. okt. 2016 08:30 - 09:45, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Semesterets andre Abelfrokost byr på mat, mingling og visning av Heidi Morstangs nye film om matematikere: Thinking Space.

Tid og sted: 24. okt. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Amund Nørstrud Lundesgaard ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War

en illustrasjon av en jente med blå kjole, hatt og paraply. Vi ser henne fra brystet og opp. Fargene på paraplyen er grønn, hvit og rosa. Over paraplyen er tittelen på novellen "Molly and the Muslim Stick" av David Dabydeen. Bakgrunnen til overskriften er grønn/tropisk.
Tid og sted: 24. okt. 2016 14:00 - 16:00, Grupperom 1, Georg Sverdrups hus

"Eating your words" is an English idiom meaning to recant or take back an opinion. But why would a woman literally eat words written on paper? What does this act of ingestion mean in historical, social, and reproductive terms? This talk examines the unusual logophagous behavior of women in magical realist novels set in the Caribbean.

Tid og sted: 24. okt. 2016 16:15 - 18:00, Møterom 567, Georg Morgenstiernes hus.

Forum for faglig diskusjon med utgangspunkt i deltakernes egne tekstutkast.

Penrose Tilings
Tid og sted: 24. okt. 2016 16:15 - 18:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Den verdensberømte matematikeren og fysikeren Sir Roger Penrose kommer til Universitetet i Oslo for å snakke om sin nyeste bok: Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe. 

Tid og sted: 25. okt. 2016 10:15 - 12:00, B 638

Given a Nisnevich sheaf (on smooth schemes of finite type) of spectra, there exists a universal process of making it 𝔸1-invariant, called 𝔸1-localization. Unfortunately, this is not a stalkwise process and the property of being stalkwise a connective spectrum may be destroyed. However, the 𝔸1-connectivity theorem of Morel shows that this is not the case when working over a field. We report on joint work with Johannes Schmidt and sketch our approach towards the following theorem: Over a Dedekind scheme with infinite residue fields, 𝔸1-localization decreases the stalkwise connectivity by at most one. As in Morel’s case, we use a strong geometric input which is a Nisnevich-local version of Gabber’s geometric presentation result over a henselian discrete valuation ring with infinite residue field.  

Matlære: Food talks with Elise Matilde Lund

Tid og sted: 25. okt. 2016 15:00 - 16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Det begynte med Rolf Widerøe. Hvor skal det ende?

Tid og sted: 25. okt. 2016 15:15 - 17:00, Georg Morgenstiernes Hus, meeting room n. 452

Open seminar with Per Erik Solberg. All students (esp. all freshers), staff members and other guests are warmly welcome

Tid og sted: 25. okt. 2016 16:00 - 17:30, Litteraturhuset

Hvordan blir Hillary Clinton framstilt i mediene? Hva er hennes strategi i kampen mot Donald Trump? Og hva betyr troverdighet i politikken? Åpent for alle.

Tid og sted: 25. okt. 2016 17:15 - 18:45, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Om norske institusjoners moralske ansvar ved forskningssamarbeid med Israel.

Tid og sted: 26. okt. 2016 10:15 - 12:00, B81
Tid og sted: 26. okt. 2016 10:15 - 18:00, Auditorium 2 Helga Engs hus

To celebrate the 20th Anniversary of the Faculty of Educational Sciences and the Centennial Anniversary of John Dewey’s Democracy and Education, the HumStud research group invites to an open seminar on Dewey’s political philosophy of education.

Tid og sted: 26. okt. 2016 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo

Cand.med. Anna-Birgitte Aga ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Disease management in early rheumatoid arthritis: Development and implementation of novel treatment strategies.

Poster
Tid og sted: 26. okt. 2016 16:00 - 18:00, PAM 4

Her samles vi for å diskutere et verk på portugisisk som studenter og andre interesserte har lest noen sider av på forhånd. (Tilgjengelig fra nettsiden.) Den som presenterer boka, forklarer hvorfor hun eller han valgte den, forteller hvorfor valgte de sidene det er snakk om, og sier ellers det om forfatteren og verket som hun eller han syns er mest interessant. Deretter kan alle deltakerne diskutere det som har blitt sagt, og si hva de selv syns osv. Alt foregår på portugisisk.

Use o endereço circulo-leitura@hf.uio.no para perguntas, ou inscreva-se se quiser participar regularmente.

Tid: 27. okt. 2016

© T.H. Torsvik and L.R.M. Cocks Cambridge University Press ISBN: 9781107105324

Tid og sted: 27. okt. 2016 12:00 - 17:00, Auditorium 1, Farmasibygningen

27. oktober arrangeres et seminar i samfunnsfarmasi for å markere professor Else-Lydia Toveruds verdifulle innsats for farmasien gjennom mange år. 

Tid og sted: 27. okt. 2016 12:15 - 13:15, P. A. Munch building, room 4

Composite Self-Cultivation in China’s Late Míng Period. Open for all.

Tid og sted: 27. okt. 2016 12:15 - 15:30, Helga Engs hus, auditorium 3

Helga Engs forelesning og smakebiter fra forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Tid og sted: 27. okt. 2016 12:30 - 13:45, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Kalina B. Manova is Associate Professor at the University of Oxford. She will present the paper " Managing Trade: Evidence from China and the US ", written jointly with Nick Bloom, John van Reenen, Stephen Sun and Zhihong Yu.

Tid og sted: 27. okt. 2016 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Anne Cathrine Torbergsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nutritional risk assessment for Hip Fracture, a case contol study.

Tid og sted: 27. okt. 2016 13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

MSc Madeleine Lystad Fosslie ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Histone variants H2A.Z.1 and H2A.Z.2 in embryonic stem cells and during differentiation.

Tid og sted: 27. okt. 2016 13:15 - 14:00, ZEB Auditorium 3

by

Andy Biggin

From University of Liverpool