print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 3. nov. 2014 12:30 - 13:30, ESOP Seminar Room ES 1047, Eilert Sundts hus, Blindern

ESOP seminar. Halvor Mehlum, Professor at the Department of Economics(UiO), presents the paper "Political Dutch Disease" written together with Ragnar Torvik.

Tid og sted: 4. nov. 2014 09:00 - 16:00, Aud. 1, Universitetsbiblioteket, Blindern

Som del av Grunnlovsjubileet i 2014 arrangerer ARENA en bredt anlagt og flerfaglig konferanse med vekt på nasjonalstatenes innvevning i den europeiske integrasjonsprosessen.

Tid og sted: 4. nov. 2014 10:00 - 5. nov. 2014 12:00, Uranienborgveien 2 and Karl Johans gate 47

Conference about anti-totalitarianism after 1989. Even after the fall of the Berlin Wall there are still existing "walls". Can and should they be overcomed? Free admission.

Tid og sted: 4. nov. 2014 12:00 - 13:00, Møterommet i 3.etg. Domus Bibliotheca

Andreas Føllesdal innleder på engelsk over temaet før det åpnes for diskusjon og spørsmål. Nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 4. nov. 2014 16:15 - 18:00, Aud. 4, Eilert Sundts Hus, Blindern

In this lecture, Branden W. Joseph (Columbia University) will discuss the films of American avant-garde filmmaker Paul Sharits (1943-1993) - a leading member of the so-called structual film movement.

Tid og sted: 4. nov. 2014 18:00 - 20:00, Litteraturhuset i Oslo (Wergeland)

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Tid og sted: 5. nov. 2014 12:15 - 13:00, Domus theologica, U214

Professor em. Jan Assmann vil forelese over temaet: Exodus and Memory

Tid og sted: 5. nov. 2014 13:15, Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu 0)

M.Sc. Bernardo Lino de Oliveira ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Computational models of Cardiac Electromechanics

Tid og sted: 5. nov. 2014 14:15 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Aleida Assmann, professor of English, Egyptology, Literary and Cultural Studies at the University of Konstanz (Germany), is visiting the Science Studies Colloquium Series. The lecture is open for everyone.

Tid og sted: 5. nov. 2014 14:15 - 16:00, Rom 101, Harriet Holters hus, Blindern

Professor Ove Skarpenes, Universitetet i Agder, foreleser. Forelesningen inngår i forelesningsserien "Utdanning, opplysning og demokrati", UiO`s program for grunnlovsjubileet 2014.

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:05 - 13:00, Store fys aud, The Physics Building

Introduction by Wojciech Miloch

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:15 - 13:15, P. A. Munchs house, seminarroom 15

In this East Asian Lunch Seminar talk, Anna Ahlers (IKOS) will introduce a new research project aiming at a critical analysis of current types of "inclusive administration" in China and presents first findings from the field.

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:45 - 13:45, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 13:00 - 15:00, Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus

Påmelding innen 4. november til: roawold@fhs.mil.no

Lett bevertning.

 

Tid og sted: 6. nov. 2014 14:00 - 15:00, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 14:15 - 15:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus

Department seminar. Peter Haan is Head of department of Public Economics at DIW Berlin and Professor of Public Economics at Freie Universität Berlin. He will present the paper 'Optimal Unemployment Insurance and Welfare Benefits in a Life-cycle model of Family Labor Supply and Savings'.

Tid og sted: 6. nov. 2014 15:15 - 16:15, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 16:30 - 17:30, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 7. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Andreas Snildal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930

Tid og sted: 7. nov. 2014 09:30 - 10:30, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 7. nov. 2014 10:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Rui Xing ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Enhanced soft tissue integration through abutment surface modification.

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tord Finne Vedøy ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The diffusion of smoking behaviour in Norway

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:45 - 11:45, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 7. nov. 2014 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Yasser Roudi, Group Leader, Kavli Institute for Systems Neuroscience / Centre for Neural Computation, NTU

Tid og sted: 7. nov. 2014 12:00 - 13:30, Centre for Development and the Environment (SUM), 4th floor, Sognsveien 68, Oslo

Lunch seminar with Norwegian and Brazilian speakers.

Language: English