print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. aug. 2014 - 27. aug. 2014, Stockholm

Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til det 26. Nordiske Sjørettsseminar i Stockholm.

Tid og sted: 25. aug. 2014 11:00 - 12:00, U40, Domus Theologica

Professor Catherine Keller fra Drew University er årets Aasta Hansteen-foreleser.

Responser ved Marianne Lien og Sturla Stålsett

Tid og sted: 25. aug. 2014 14:00 - 16:00, Centre for Development and the Environment (SUM), 4th floor, Sognsveien 68, Oslo

A seminar with Guatemala’s Human Rights Ombudsman, Jorge De León Duque.

Language: English

Tid og sted: 25. aug. 2014 15:00 - 16:00, Auditorium 2 (Red, B1.U016) OUS-Rikshospitalet

Immunology Taught by Humans

Tid og sted: 26. aug. 2014 11:15 - 12:00, Rom 830, Eilert Sundts Hus

Universitetsbibliotekar og fagreferent i statsvitenskap Ragnhild Sundsbakk vil gi en innføring i UBs nye biblioteksøk.

Tid og sted: 26. aug. 2014 14:00 - 14:15, Domus Nova, rom 770

Nysgjerrig på hvilke tiltak vi jobber med for å gjøre overgangen fra studier til arbeidsliv lettere, og hva som skjer utover høsten?

Tid og sted: 27. aug. 2014 - 29. aug. 2014, Helga Engs hus

Konferansen fokuserer på forskning om profesjonell læring og utvikling, og vier i 2014 spesiell oppmerksomhet til hvordan læring og utvikling influeres av kunnskapsendringer.

Vennligst gå til konferansens hovedside

Tid og sted: 27. aug. 2014 09:00 - 12:00, Auditorium 1 (Green, B1.U013) OUS-Rikshospitalet

T cells in health and disase

Tid og sted: 27. aug. 2014 09:00 - 16:30, Norwegian centre for human rights

How do you succeed as a researcher in academia? This seminar will take a closer look to the challenges that many young academics face, and how to manage these Challenges.

Tid og sted: 27. aug. 2014 09:00 - 16:30, Asbjørn Eide, Norwegian centre for human rights

How do you succeed as a researcher in academia? This seminar will take a closer look to the challenges that many young academics face, and how to manage these challenges.

Jon Mikkel Broch Ålvik
Tid og sted: 27. aug. 2014 10:15, Salen i ZEB-bygget, Blindern

Master Jon Mikkel Broch Ålvik ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Scratching the surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context.

Tid og sted: 27. aug. 2014 16:15 - 18:00, Seminarrom 10, PA Munchs Hus

Willoughby Britton (Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior at Brown University);

Jared Lindahl (Professor of Religious Studies at Warren Wilson College in North Carolina)

Tid og sted: 28. aug. 2014 09:00 - 29. aug. 2014 17:15, Håndverkeren Conference Centre

The establishment of International Criminal Tribunals, and hybrid or internationalized tribunals has been hailed as a great achievement within international law. Legal scholars cite the substantial normative evolution within the field as proof of the value of these institutions. Nevertheless, there is a need for multi-disciplinary evaluation to assess legitimacy and effectiveness of these tribunals.

Tid og sted: 28. aug. 2014 09:15 - 10:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:15 - 11:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:15 - 15:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 28. aug. 2014 12:15, Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Linda Holtung ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Berry press-residue - a valuable source of polyphenols with potential health effects.

Tid og sted: 28. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 29. aug. 2014 10:15 - 11:00, B1036, NHA

Parabolic optimal control problems with pointwise controls

Tid og sted: 29. aug. 2014 12:15, Auditorium 2 (rødt), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Alf Håkon Lystad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mehanisms of ALFY in selective autophagy.

Tid og sted: 29. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 29. aug. 2014 13:00, Auditorium, Roberrt Colletts House (Zoological Museum)

Guest lecture by Dr Karina Wieczorek, Department of Zoology, University of Silesia, Katowice, Poland.

Tid og sted: 29. aug. 2014 13:00 - 14:00, Seminarrom 3508

Seminar by Mark Philipp Kühnel

Tid og sted: 29. aug. 2014 13:15, Rom 209 (auditoriet), Svein Rosselands hus

M.Sc. Eirik Gjerløw ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Optimal Likelihood Techniques for Planck.

Tid og sted: 29. aug. 2014 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Eirin Langseth vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Synthesis and Reactivity of Gold(III) Complexes