print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 8. aug. 2014 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Wegard Skistad vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Shape selectivity and lifetime in methanol to hydrocarbons conversion over medium pored zeolites

Tid og sted: 15. aug. 2014 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Anna Paula Bousquet vil forsvare sin avhandling for graden PhD: N-glycolyl GM3 as potential target for cancer immunotherapy

Tid og sted: 22. aug. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Trond Spurkeland  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Skandinavia som krigsteater? Noreg og Sverige i den britiske krigsstrategien frå 3. september 1939 til 8. april 1940

Tid og sted: 27. aug. 2014 12:15, Salen i ZEB-bygget, Blindern

Master Jon Mikkel Broch Ålvik ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Scratching the surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Auditorium U40

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. En undersøking av det sakrale i moderne kyrkjearkitektur".

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid: 12. sep. 2014 12:15

Eli Bjørhusdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005.

Tid: 18. sep. 2014 12:15

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Tid og sted: 19. sep. 2014 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Sigrid Staurset ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Øystein Lydik Idsø Viken ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Frygte Gud og ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720-1814

Tid: 25. sep. 2014 12:15

Debora Carrai vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 25. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget.