print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 10. feb. 2016 12:30 - 15:00, Gamle Festsal, Urbygningen

M. Phil. Kathleen Jennings ved FAFO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Blue Helmet Havens: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Pierre-Marie Lefeuvre. Photo: Private.
Tid og sted: 10. feb. 2016 13:15, Auditorium 1, the Geology building

Pierre-Marie Lefeuvre at the Department of Geosciences will be defending his dissertation: Subglacial Processes and Subglacial Hydrology

Tid og sted: 11. feb. 2016 12:30, Gaustad, tårnbygget, gamle Aud, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Cand.med. Bothild Bendiksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder in preschool children: comorbidity patterns, functional impairment and perinatal maternal risk factors.

Tid og sted: 11. feb. 2016 13:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Mohammad Hassan Abou-Arab ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Rapid-sequence induction of anesthesia and tracheal intubation (RSII): Effects of alfentanil on intubation conditions, release of stress hormones, and hemodynamic responses.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe at the Department of Public and International Law will be defending the thesis Prison or not: On the theory and practice of meting out punishment for the degree of Ph.D.

The disputation will be held in Norwegian.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner  

Tid og sted: 12. feb. 2016 13:00, Auditorium 124 (GV05124) ved Fredrik Holsts hus (Institutt for helse og samfunn)

Cand.med. Mark Fagan ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement.

Tid og sted: 12. feb. 2016 13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

M. Sc. Hanna Marta Zdanowicz ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Pricing and hedging in energy markets with weather factor risk

 

Tid og sted: 15. feb. 2016 12:15, Auditorium 1 , Helga Engs hus, Blindern

Master Robin Ulriksenvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 15. februar 2016

Avhandlingens tittel er:

The achievement and attainment gap: Influences from home and school.

Tid og sted: 15. feb. 2016 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand. psychol Wenke Gulbrandsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Obligatorisk mekling med foreldre i store konflikter: Vurderinger av utfall, konfliktdrivende tema og hva som bidrar til at dialogene mellom dem kan fortsette

Tid og sted: 15. feb. 2016 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

M.Sc. Rangarirai Matavire ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Producing the agora: appropriation of health information systems in developing countries

Tid og sted: 16. feb. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Eng

Master i kjemi Chuixiu Huang ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development of Electromembrane Extraction Technologies for Future Bioanalysis of Pharmaceuticals and Peptides.

Tid og sted: 18. feb. 2016 12:15, Grønt Aud 1, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Agnete Bratsberg Eriksen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Vitamin A i regulering av B-cellefunksjoner: implikasjoner for behandling av MS

Tid og sted: 18. feb. 2016 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer

Tid og sted: 18. feb. 2016 13:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus, bygg 25

Cand.med. Mari Elen Strand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The extracellular matrix in heart failure: Proteoglycans and collagens as regulat ors of inflammation, fibrosis and cardiac dysfunction.

Tid og sted: 18. feb. 2016 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo

Cand.med. Inger Jorid Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ankylosing spondylitis and atherosclerotic cardiovascular disease - factors in patients with ankylosing spondylitis related to risk of cardiovascular disease.

Tid og sted: 18. feb. 2016 14:00, Det nye auditoriet 13, Domus Medica Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Lars Petter Bjørnsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Glutamate and GABA Transporters in Mesial Temporal Lobe Epilepsy.

Tid og sted: 19. feb. 2016 11:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Master i biologi Arturas Kavaliauskis ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development of new nanoparticulate vaccines against fish viruses in aquaculture.

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Tonje Skarpengland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Impact of oxidative DNA base excision repair in atherosclerotic disease

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Cand.philol. Øyvin Dybsand ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): JOHAN HALVORSEN (1864-1935) En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk oversikt og en kronologisk fortegnelse av Halvorsens konsertvirksomhet

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Lars Lien ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Tid og sted: 19. feb. 2016 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

M.Sc. Håkon A. Hjortland ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Sampled and Continuous-Time 1-Bit Signal Processing in CMOS for Wireless Sensor Networks

Tid og sted: 19. feb. 2016 13:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Kim Magnus Bærum ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta: Trends and future projections

Tid og sted: 19. feb. 2016 13:15, Auditorium BU101, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Longitudinal long-term outcomes after treatment for testicular cancer

Tid og sted: 8. mar. 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Kari Kinn ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Null Subjects in the History of Norwegian