Kommende arrangementer

Tid og sted: 27. jun. 2016 13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus

M.Sc. Reidar Kvale Joki ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Failure Mechanisms in Fibre Reinforced Polymer Composites - Experimental and Numerical Analysis

 

Tid og sted: 27. jun. 2016 13:15, Runde Auditorium R-105, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, 0316 Oslo

M.Sc. Marianne Skov Markussen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dietary patterns in Norwegian woman aged 50-69 years.

Tid og sted: 28. jun. 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Kristin Åshild Alfstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Psychiatric Comorbidity and Risk Factors for Psychopathology in Children and Youth with Epilepsy.

Tid og sted: 28. jun. 2016 18:15, Elektronisk klasserom (3514), Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Martin Lee Mueller ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story

Tid og sted: 30. jun. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsvitenskapelige fag Arve Hansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Capitalist Transition on Wheels. Development, Consumption and Motorised Mobility in Hanoi

Tid og sted: 30. jun. 2016 13:00, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

MBChB. Sean Wallace ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Transcranial Doppler; Relative blood flow measurements and monitoring during interventional paediatric cardiac catheterisation.

Tid og sted: 30. jun. 2016 13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Theis Sommer ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Biotechnological application and biophysical characterization of the bacterial enzyme Isatin hydrolase AND Structural studies of the regulatory N-terminal domain of the SLC4 bicarbonate transporter family and characterization of a novel zinc binding

Foto av Theis Sommer
Tid og sted: 30. jun. 2016 13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Theis Sommer ved NCMM vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Biotechnological application and biophysical characterization of the bacterial enzyme Isatin hydrolase AND Structural studies of the regulatory N-terminal domain of the SLC4 bicarbonate transporter family and characterization of a novel zinc binding

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 14:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. "International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm"

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Kaja Schjerven Mollerin ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I denne verden. Om estetikk og etikk i Susan Sontags verk

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Tid og sted: 30. sep. 2016 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Karen Arup Seip ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge