print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 2. sep. 2014 13:15, Auditorium NN05 (5. etg.), Nye nord, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.med. Anders Johan Debes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Training and Assessment of Basic Laparoscopic Skills - Development of an Evidence-Based Simulation Curriculum

Tid og sted: 2. sep. 2014 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. scient. Morten Mattingsdal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Functional profiling of single-nucleotide polymorphisms associated with bipolar disorder.

Tid og sted: 2. sep. 2014 13:15, Lille Fysiske auditorium, Fysikkbygningen vest

Master of Science in Technology Gustav Baardsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Coupled-cluster theory for infinite matter"

 

Tid og sted: 4. sep. 2014 12:15, Store Auditorium (2 etg.), Tårnbygget (Bygg 4) på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo.

Cand. Psychol. Erlend Mork ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics.

Tid og sted: 5. sep. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Auditorium U40

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i moderne kyrkjearkitektur".

Tid og sted: 5. sep. 2014 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Jon Dahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Wear and wear measurement in total and hemi hip replacement.

Tid og sted: 5. sep. 2014 13:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Work-aged stroke survivors’ psychosocial challenges and follow-up needs. A qualitative exploratory study

Tid og sted: 5. sep. 2014 13:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marit Synnestvedt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Risk and intervention in early breast cancer: Studies of primary tumour and disseminated tumour cells

Tid og sted: 8. sep. 2014 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Muhammad Fadlisyah ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: A Rewriting-Logic-Based Approach for the Formal Modeling and Analysis of Interacting Hybrid Systems

Tid og sted: 9. sep. 2014 10:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Gundega Jakobsone vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: Bimaxillary surgery to correct Class III malocclusion: stability, profile and airway changes.

Tid og sted: 9. sep. 2014 12:15, Auditorium 4, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Cand. med. Michael de Vibe ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mindfulness training for medical and psychology students

Tid og sted: 9. sep. 2014 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Kashif Waqar Faiz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prehospital delay and patient knowledge in acute cerebrovascular disease.

Tid og sted: 9. sep. 2014 13:15, Auditoriet, Forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Master of Science in Biology Nagham Theres Asp ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Regulation of ErbB2 and ErbB3 growth factor receptors in human breast cancer.

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid og sted: 12. sep. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Eli Bjørhusdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 12. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005.

Tid og sted: 12. sep. 2014 13:15, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M. Sc. Lars Tore Gyland Mikalsen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Solid Tumour Vascular Quantification: A Histopathology Study of Tumour Endothelium"

 

Tid og sted: 12. sep. 2014 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Master i molekylærbiologi Jon Halvor Jonsrud Knutsen ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Mechanisms regulating the G1-S transition in fission yeast.

Tid og sted: 12. sep. 2014 13:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Jardar Sørvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s

Tid og sted: 12. sep. 2014 14:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Magdalena Ivanovska  ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Probabilistic Logics for Reasoning about Decision Making under Uncertainty

Tid og sted: 16. sep. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Vegard Kvam vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

tirsdag 16. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Skolefronten. En studie av Einar Høigårds pedagogiske engasjement mot nazifisering av det norske utdanningssystemet med vekt på den høyere skole 1940 - 1945.

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Tid og sted: 19. sep. 2014 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Sigrid Staurset ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Øystein Lydik Idsø Viken ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Frygte Gud og ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720-1814

Tid og sted: 25. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Debora Carrai vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 25. september2014.

Avhandlingens tittel er:

Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget.