Kommende arrangementer

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:15 - 14:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. "International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm"

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Kaja Schjerven Mollerin ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I denne verden. Om estetikk og etikk i Susan Sontags verk

Tid og sted: 26. aug. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Mads Breckan Claudi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anja Beate Sletteland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

Tid og sted: 30. sep. 2016 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Karen Arup Seip ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge