English version of this page

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

I fourMs-gruppen arbeider musikkforskere, informatikere og psykologer sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

fourMs

For mer om fourMs og de ulike prosjektene, besøk gruppens engelske nettside: FourMs

 

 

 

 

 

22 aug.
13:15, 103, ZEB

Presentation of our new researchers (Jonna Vuoskoski, Olivier Lartillot, Georgios Sioros) and a quick demonstration of our new Delsys EMG system.

05 sep.
13:15, 103, ZEB

An overview of how eye tracking is used by UiO researchers.

17 okt.
13:15, 103, ZEB

The fourMs Forum is a monthly seminar for all interested researchers.

19 okt.
10:00, 103 & Mocap lab, ZEB

A guest lecture and hands-on workshop on sonification of music-related body motion with Dr. Thomas Hermann from Bielefeld University.

20 okt.
103 & Mocap lab, ZEB

A guest lecture and hands-on workshop on sonification of music-related body motion with Dr. Thomas Hermann from Bielefeld University.

Emneord: musikk, musikkvitenskap, informatikk, psykologi, Psykologi
Publisert 21. aug. 2012 10:25 - Sist endret 11. mars 2015 09:59