English version of this page

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

I fourMs-gruppen arbeider musikkforskere, informatikere og psykologer sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

fourMs

For mer om fourMs og de ulike prosjektene, besøk gruppens engelske nettside: FourMs

 

 

 

 

 

02 nov.
14:15, Foyer, Vilhelm Bjerknes hus

A workshop on Bela - the embedded platform for ultra-low latency audio and sensor processing - with Andrew McPherson from Queen Mary University of London.

03 nov.
Foyer, Vilhelm Bjerknes hus

A workshop on Bela - the embedded platform for ultra-low latency audio and sensor processing - with Andrew McPherson from Queen Mary University of London.

14 nov.
13:15, 103, ZEB

The fourMs Forum is a monthly seminar for all interested researchers.

23 nov.
10:00, Informatics library (1st floor OJD)

Workshop on the XTH Sense, an award-winning, free and open biophysical technology. Participants build their own low-cost, biophysical muscle sounds sensor, and experience an intensive training on bodily performance of music, live video and other media.

06 des.
10:00, National Library

A workshop organized by the SoundTracer project.

Emneord: musikk, musikkvitenskap, informatikk, psykologi, Psykologi
Publisert 21. aug. 2012 10:25 - Sist endret 11. mars 2015 09:59