English version of this page

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

I fourMs-gruppen arbeider musikkforskere, informatikere og psykologer sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

fourMs

For mer om fourMs og de ulike prosjektene, besøk gruppens engelske nettside: FourMs

 

 

 

 

 

18 apr.
13:15, 103, ZEB

Anne Danielsen will present the new TIME project.

30 mai
13:15, 4th Floor, Informatics

Jim Tørresen will present the ROBIN group at Department of Informatics.

23 nov.
10:00, ZEB, Mocap lab and 103

The XTH Sense is an award-winning, free and open biophysical technology. Participants will build their own low cost, biophysical muscle sounds sensor, and experience an intensive training on bodily performance of music, live video and other media.

24 nov.
ZEB, Mocap lab and 103

The XTH Sense is an award-winning, free and open biophysical technology. Participants will build their own low cost, biophysical muscle sounds sensor, and experience an intensive training on bodily performance of music, live video and other media.

Emneord: musikk, musikkvitenskap, informatikk, psykologi, Psykologi
Publisert 21. aug. 2012 10:25 - Sist endret 11. mars 2015 09:59