English version of this page

fourMs - Music, Mind, Motion, Machines

I fourMs-gruppen arbeider musikkforskere, informatikere og psykologer sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

fourMs

For mer om fourMs og de ulike prosjektene, besøk gruppens engelske nettside: FourMs

 

 

 

 

 

24 mai
14:00, Escape, Level K, IFI

A concert and demo session of new musical works for unconventional technologies developed at UiO. Come and try out a muscle controlled musical instrument, join an iPad-ensemble, or participate in social-media music making! 

30 mai
13:15, 4th Floor, Informatics

Jim Tørresen will present the ROBIN group at Department of Informatics.

12 juni
10:00, ZEB, 103 & Mocap lab

Workshop with Dr. Elisavet Konstantinidou from University of Nicosia, Greece.

19 okt.
10:00, Motion capture lab, ZEB

Realtime and non-realtime sonification of music-related body motion.

20 okt.
Motion capture lab, ZEB

Realtime and non-realtime sonification of music-related body motion.

Emneord: musikk, musikkvitenskap, informatikk, psykologi, Psykologi
Publisert 21. aug. 2012 10:25 - Sist endret 11. mars 2015 09:59