UiO:Horisont

UiO:Horisont er UiOs satsing for å styrke sin posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet.

UiO:Horisont

UiO har satt et mål om 60 prosent vekst i inntjening i Horisont 2020. Dette er i tråd med regjeringens ambisjon om at norske aktører skal få to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020.

UiOs strategi for Horisont 2020

UiO har strategiske mål om å øke den internasjonale innsatsen, bidra til ledende internasjonal forskning, og delta i gode internasjonale nettverk. UiOs strategi for Horisont 2020 ble vedtatt av styret i 2014.

Hva er Horisont 2020?

Horisont 2020 er det største av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon noensinne med nesten € 80 milliarder tilgjengelig over 7 år (2014-2020).

ERC-stipender og EU-prosjekter

Hvordan søke om EU-midler?

Er du forsker ved UiO? Slik søker du om EU-midler. Nettsiden er kun tilgjengelig for UiOs ansatte.