EU-finansiert forskning på Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991, og er det norske universitetet med størst EU-portefølje. Våre prosjekter fortsetter å øke i antall og størrelse. Dette samsvarer med våre strategiske mål om å øke vår internasjonale innsats, bidra til ledende internasjonal forskning, og delta i gode internasjonale nettverk.

Horisont 2020

Horisont 2020 er det største av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon noensinne med nesten € 80 milliarder tilgjengelig over 7 år (2014-2020).

Horisont 2020 vil fremme vekst og velferd i Europa gjennom tettere kobling mellom forskning og innovasjon, og bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Fokuset skal være på fremragende vitenskap, industriell ledelse og å løse samfunnsmessige utfordringer.

EU-midler ved UiO

I EUs syvende rammeprogram (2007-2013) hadde UiO totalt 162 EU-finansierte prosjekter, og har så langt omkring 60 prosjekter i Horisont 2020. UiO gjør det særlig godt innen de tematisk frie områdene ERC og Marie Curie.

Toppforskning ved UiO

Siden 2009 har UiO så langt blitt tildelt 36 ERC grants. UiO er dermed den norske forskningsinstitusjonen med desidert flest av disse prestisjefylte prosjektene, som kun tildeles til eksellente forskere med innovative og banebrytende ideer. UiO har også over 50 Marie Curie prosjekter, både Initial Training nettverk (ITN) og Individual Fellowships, som viser at UiO er meget attraktivt for utenlandske forskere.

EUs Participant Portal

Mer informasjon om muligheter og utlysninger