Forskningssamarbeid med land i Afrika

UiO har et omfattende samarbeid med Afrika sør for Sahara, med hovedfokus på Det sørlige Afrika og Øst-Afrika. Det er et strategisk mål å bidra til å styrke institusjoner og fagmiljøer i utviklingsland gjennom samarbeid basert på faglig kvalitet og gjensidighet.

UiO startet institusjonelt samarbeid med Zimbabwe, Mali og Etiopia i siste halvdel av 1980-årene. Rundt årtusenskiftet var Sør-Afrika blitt det viktigste samarbeidslandet. I 2009 inngikk UiO en bilateral avtale med University of Dar es Salaam (UDSM) i Tanzania om administrativt og faglig samarbeid.

Nord-sør-samarbeidet med afrikanske institusjoner har vært en viktig faktor for internasjonalisering ved UiO, spesielt for den tidlige utviklingen av engelske mastergrader og for kobling av forskning og utdanning på master og ph.d.-nivå.

Miljøer ved alle fakulteter og museer driver forskning, forskningssamarbeid og utdanning av studenter i denne regionen.

Eksempler på forskningssamarbeid

Health Information Systems Network (HISP) - Nettverket utvikler bærekraftige helseinformasjonssystemer i områder med få ressurser.

Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative (MUTHI): Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa. - Det primære studieobjektet er tradisjonell medisin.

Intervju med Johanne Sundby på Institutt for helse og Samfunn om å drive forskningssamarbeid i Afrika (2012).

Publisert 11. mai. 2010 16:20 - Sist endret 12. mai. 2015 12:46