Globalt samarbeid kan løfte alle land

Hvordan kan vi skape et rettferdig og samarbeidende samfunn i en globalisert og stadig mer konkurransepreget  verden? Med Norden som utgangspunkt vil forskere ved UiO forsøke å finne svar på hva fremtidsversjonen Nordic Model 2.0 kan innebære.

Hva kan Norden by på i framtiden? Illustrasjonfoto: Karin Beate Nøsterud, norden.org

Forskerne som tar del i prosjektet Nordic Model 2.0 vil sikte på å finne veien til et mer rettferdig og mer kooperativt samfunn.

– Vi vil finne ut hvordan Norden kan smi nye samarbeidsmodeller som kan møte globale utfordringer, sier Nina Witoszek.

– Vårt prosjekt skal bruke Norden som case for å finne ut hvordan man skaper og opprettholder et rettferdig og kooperativt samfunn i en globalisert og stadig mer kompetitiv verden. Vi skal analysere rettferdighets- og samarbeidsorienterte diskurser, forestillinger og praksiser innenfor nordiske kulturelle uttrykksformer, skoleprogrammer, politikk og forvaltning, og nye, etiske strømninger i næringsliv, sier Nina Witoszek.

Hun er research professor ved Senter for utvikling og miljø og leder av dette prosjektet.

Witoszek forklarer at gruppen vil bruke en tverrfaglig, teoretisk tilnærming til den nordiske modellen basert på innsikter fra humaniora og samfunnsfag – og fra den såkalte «tredje bølgen i evolusjonsbiologi» med David Sloan Wilson (samarbeidspartner) i spissen.

Samarbeid og altruisme fremmer menneskers tilpasningsevne

Wilsons evolusjonære vitenskap fremhever viktigheten av samarbeid og altruisme i menneskelig evolusjon. Prosjektets hovedtema har også vært inspirert av Nobelprisvinneren Elinor Ostrom og hennes forskning på rettferdige og kooperative smågrupper som er i stand til å overkomme allmenningens tragedie.

I 2016 og 2017 vil prosjektet ha base ved Senter for utvikling og miljø ved UiO.

Prosjektet skal utvikles gjennom en årlig workshop og en konferanse, et tverrfaglig PhD-kurs «Radical Interdisciplinarity» (se pilotprosjektet i 2015 ), vitenskapelige artikler i peer-reviewed journals, internett artikler,  og bokprosjektet Nordic Model 2.0: Forging a Cooperative Society in a Competitive World, som er forhandlet med forlaget Routledge i London.

Ny kunnskap om Norden

Prosjektet skal være et innovativt bidrag til pågående forskning på den nordiske modellen på tre områder: 

1) Det skal svare på spørsmålet om hvordan Norden kan smi nye samarbeidsmodeller som kan bestå globale markeders test og folkevandringens utfordringer; 
2) Det skal finne ut hvordan nordiske land effektivt kan spre sine prososiale verdier på internasjonale arenaer; 
3) Det skal også utvikle et innovativt og tverrfaglig teoretisk rammeverk for den kulturelle evolusjon av den nordiske samarbeids-baserte modellen.

– Vi skal sette nye innsikter fra evolusjonær biologi og antropologi i dialog med samfunnsfag og humaniora. Mer konkret skal vi analysere dagens utfordringer til den nordiske modellen fra et ‘flernivå-seleksjon’ perspektiv, sier Witoszek, og forklarer sammenhengen slik:

På det interne nivå (velferdsstaten), har Norden utviklet samarbeids-orienterte, relativt inkluderende og samtidig produktive samfunn. I dag må disse samfunnene konkurrere i 'ekstern-seleksjon’-omgivelser som er stadig mer invaderende og ikke-samarbeidende. Dermed krever kunsten å overleve i det 21. århundre en ny og kreativ balansegang mellom det ‘indre’ partnerskapsorientert etos og de ‘ytre’, mer kompetitive, økonomi, politikk og mer sektariske kulturer.

Av Alf Øksdal
Publisert 20. nov. 2015 13:43 - Sist endret 26. mai 2016 08:59