English version of this page

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. Vi vil utforske:

  • Norden i verden: Sammenligninger og kontraster mellom de nordiske landene, mellom Norden og andre land og regioner, og mellom institusjoner, praksiser og kulturuttrykk internt i landene.
  • Nordiske modeller, stiler og tradisjoner: Hvordan det nordiske blir konstituert, debattert, brukt og kritisert innenfor ulike samfunns-, kultur- og estetikkområder.
  • Historie og forutsetninger: Historiske fellestrekk, forskjeller og forutsetninger for dagens nordiske samfunn.
  • Bærekraft og framtidsmuligheter: Politisk, økonomisk og kulturell globalisering, migrasjon, europeisering og standardisering påvirker og utfordrer. Landenes utvikling og muligheter handler ikke bare om å identifisere problemer og utfordringer, men også om å studere mangler, løsninger, tilpasninger og læring – på tvers av land, regioner og sektorer.

UiO:Norden forskergrupper

UiO:Norden deler hvert år ut midler til forskergrupper som søker å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. I januar 2016 startet de tre første gruppene opp:

Delta i forskningen

  • UiO:Norden lyse ut midler til workshops og forskergrupper årlig.
  • Hvert år opprettes 2-3 nye forskergrupper, hvert prosjekt har en levetid på inntil 3 år

Utlysninger og retningslinjer for å søke om midler offentliggjøres på våre nettsider, samt via nyehtsbrev og andre relevante kanaler.

Nordiske paradokser

Den høye internasjonale interessen for Norden knytter seg ofte til kjennetegn som økonomisk vekst og gode velferdsordninger. En rekke av disse kjennetegnene har også paradokser og spenninger knyttet til seg, for eksempel:

  • De nordiske landene skårer høyt på undersøkelser som måler likhet, lykke, velferd, likestilling og tillit. Samtidig er forbruket av antidepressiva høyt og depresjon er en viktig årsak til sykemelding.
  • De nordiske landene beskrives gjerne som sterke og ekspansive velferdsstater, samtidig preges landene av en sterk verdsetting av individuell autonomi.
  • De nordiske landene markedsfører seg som pådrivere i jakten på en bærekraftig tilværelse med uberørt natur, rent vann og luft, naturlige råvarer og en ansvarlig ressursforvaltning. Samtidig er energiforbruket særlig høyt.
  • Det snakkes ofte om distinkte nordiske stiler og tradisjoner innen design, mat, kunst og populærkultur. Norden har en ekspansiv kulturpolitikk, samtidig som statlige støtteordninger kritiseres for å bidra til strømlinjeforming og ensretting.

Satsingen har som ambisjon å belyse og problematisere "den nordiske modellen" og dennes forutsetninger på godt og vondt.

Mobilitetsprogram

UiO Norden vurderer å etablere et mobilitetsprogram med det formål å bygge ned skillelinjer mellom fag og organisatoriske barrierer.

 

Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 14. sep. 2017 13:30