English version of this page

UiO:Nordens forskergrupper

Hvert år vil det lyses ut og tildeles midler til tverrfaglige forskergrupper. Midlene har en varighet på inntil tre år.

UiO:Norden er et prioritert, tverrfaglig satsingsområde ved UiO som har som formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Ved å analysere historiske forutsetninger og endringsprosesser på tvers av samfunns- og kulturområder og sammenligne med andre land og regioner, skal satsningen få fram ny kunnskap om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer.

Hvert år, i satsingens levetid, vil det lyses ut og tildeles midler til tverrfaglige forskergrupper med høy kvalitet og ambisjoner og som har potensial for å lykkes med søknader om ekstern finansiering i fremtiden. Gruppene som tildeles midler, mottar finansiering for inntil tre år fra og med 2016.

Forskergruppene

UiO:Nordens tre første forskergrupper hadde oppstart januar 2016. Les mer om de tre prosjektene.

 

Publisert 28. okt. 2015 11:01 - Sist endret 26. jan. 2017 08:53