English version of this page

Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis (NORDHOST)

NORDHOST ledes av Trygve Wyller, sammen med kjernegruppen bestående av Katja Franko, Arne Johan Vetlesen og Thomas Hylland Eriksen. Kjernegruppen samarbeider med flere forskere fra UiO og andre internasjonale institusjoner.

NORDHOST retter blandt annet søkelys mot politiske og etiske konsekvenser som følger i kjølvannet av økt migrasjon til Europa og Norden. Hva betyr dette for de nordiske velferdsstatsmodellene og hvordan påvirker det forskning på og forståelse av gjestfrihet (Hospitality)?

Les mer på våre engelske nettsider.

Publisert 9. jan. 2017 10:07 - Sist endret 9. jan. 2017 10:10