Andre

Tidligere

Tid og sted: 5. okt. 2017 11:00 - 6. okt. 2017 12:30, Kulturlåven på Bru

Folkeskolen, folkehøyskolen, høyere utdannelsesinstitusjoner og det frivillige foreningslivet var sentrale arenaer for opplæring og deltakelse i nasjonale og nordiske offentligheter utover på 1800-tallet. Dette er temaer som behandles på denne workshopen.

Det er begrenset plass på workshopen, men kveldsarrangementet er åpent. Kontakt Ruth Hemstad eller Roald Berg

Tid og sted: 16. feb. 2017 - 19. feb. 2017, Schæffergården

Nordisk vinterskole/forskerkurs for PhD-kandidater og masterstudenter.

Tid og sted: 2. juni 2016 12:00 - 15:00, Rettshistorisk samling

En workshop om forsamlingsfrihet og møteoffentlighet etter 1814, med nordiske perspektiver.

Påmeldingsfrist 26. mai, til ruth.hemstad@nb.no