Seminarer

Tidligere

Tid og sted: 2. juni 2018 09:00 - 11:00, Universitetet i Agder, Kristiansand

Prosjektsesjon under Norske historiedager 2018 i Kristiansand

Tid og sted: 12. okt. 2017 12:00 - 15:00, Nasjonalbiblioteket

Et fagseminar med mini-utstilling i forbindelse med 200-årsmarkeringen av Marcus Thrane. 

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:00 - 13:00, Nasjonalbiblioteket

Henrich Steffens var norsk-dansk-tysk naturforsker, filosof og forfatter, og professor ved flere tyske universiteter. Steffens’ mange publikasjoner blir nå digitalisert ved Nasjonalbiblioteket.

Tid og sted: 16. aug. 2017 08:30 - 10:00, Aalborg

Prosjektpresentasjon under det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg 2017.

Tid og sted: 24. juni 2017 09:30 - 15:30, NTNU, Trondheim

Prosjektsesjon i to deler under Norske historiedager 2017.

Tid og sted: 27. apr. 2017, København, Videnskabernes Selskab

Prosjektsesjon under Det tredje nordiske retshistorikermøde, København 2017 

Tid og sted: 1. des. 2016 - 3. des. 2016, Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Dorotheenstr. 24, Berlin

Historiske, litterære, billedlige, politiske og teatralske møter i tyske og nor(di)ske offentlige rom.

Tysk-nordisk workshop for forskere og stipendiater.

Tid og sted: 10. nov. 2016 14:15 - 16:00, Stort møterom, Georg Sverdrups hus, Blindern

Var – og er – Norden unik, og hva er i tilfelle det unike? Hvilken rolle spiller offentligheten i denne sammenheng? Gjesteforskerne Morten Nordhagen Ottosen og Jes Fabricius Møller behandler disse spørsmålene fra et sørtysk utenfraperspektiv og fra et dansk innenfraperspektiv.

Tid og sted: 28. sep. 2016 16:30 - 18:00, Nedjma, Litteraturhuset

250 år etter at trykkefrihet første gang ble grunnlovsfestet – i Sverige – pågår fortsatt debatten om ytringsfrihetens grenser. Innlegg og paneldebatt. Åpent for alle

Tid og sted: 18. juni 2016 11:15 - 13:15, Høgskolen i Volda

Presentasjon av det nye nordiske tverrfaglige prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900 (2016‒2018), som er en del av Universitetet i Oslos Norden-satsning.

Tid og sted: 2. feb. 2016 11:00 - 3. feb. 2016 15:00, Rettshistorisk samling, Domus Bibliotheca

Dette seminaret er et samarbeid mellom forskergruppen "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900" og "Forum for politi, rett og historie".