29. Nordiske Historikermøde 2017: Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1914

Prosjektpresentasjon under det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg 2017.

Sesjonen ønsker å sette søkelys på de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815. Det skal gjøres ved å se på de historiske, rettslige og politiske vilkårene for utviklingen av en friere offentlighet i de nordiske landene ‒ gjennom den formative fasen på begynnelsen av 1800-tallet til en gradvis bredere offentlighet rundt århundreskiftet. Hvordan og når slo ytringsfrihet gjennom i Norden og hvordan har ytringsfrihetens grenser blitt definert gjennom skiftende tider og regimer? Hvilke begrensninger og utfordringer har utviklingen av en friere offentlighet møtt i de nordiske landene? Og i hvilken grad kan vi snakke om fremveksten av en felles skandinavisk offentlighet på 1800-tallet?

Dette er temaer som innbyr til både komparative og relasjonelle, transnasjonale studier, og ikke minst til å se utviklingen i Norden i et større internasjonalt perspektiv. Ytringsfrihet og offentlighet ble for alvor satt på dagsorden i alle de nordiske landene i etterkant av omrokkeringen av Norden under Napoleonskrigene, og spilte en stor rolle for den konstitusjonelle og politiske utviklingen i Norden gjennom 1800-tallet. Men det har vært – og er på mange måter fortsatt – betydelige forskjeller mellom de nordiske landene med hensyn til ytringsfrihet, ytringskultur og offentlighet. På den andre siden var det en betydelig, men i liten grad systematisk undersøkt, interaksjon ‒ de nordiske landene fungerte som både forbilder og motbilder for hverandre.

Sesjonen presenterer pågående forskning fra det nordiske, tverrfaglige forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815‒1900, basert ved Universitetet i Oslo, og en del av UiO:Norden-satsingen. Historikere og rettshistorikere fra Norge, Danmark og Finland deltar i sesjonen, som ledes av Jes Fabricius Møller. 

Program

Jes Fabricius Møller (Københavns Universitet):
Introduksjon til sesjonen

Lars Björne (Åbo Universitet):
Ytringsfrihet i Norden 1815-1914.

Ruth Hemstad (Nasjonalbiblioteket, Norge/Universitetet i Oslo):
Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme.

Odd Arvid Storsveen (Universitetet i Oslo):
Pressens rolle for innføringen av parlamentarisme i Norden

Spørsmål og diskusjon

 

Hovedprogram for det 29. Nordiske Historikermøde 2017

Publisert 6. juni 2017 09:08 - Sist endret 6. juni 2017 09:08