English version of this page

Om UiO Norden

UiO har er rekke fagmiljøer med stor kunnskap om forhold i Norden. Høsten 2015 fikk de tre første forskningsgruppene tildelinger fra UiO Norden. Flere fagmiljøer vil bli vurdert for nye tildelinger gjennom årlige utlysninger.

UiO Norden:

 • Ble vedtatt som satsing i juni 2014 av universitetsstyret.
 • Er i full drift fra 2016.
 • Varer i 8 år, med budsjettramme på 80 millioner kroner.
 • Er forankret i humaniora og samfunnsvitenskap, med deltakere fra medisin og naturvitenskap.

Organisering 

Mål og planer

Hovedmålene for UiOs Norden-satsing er å:

 • Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 • Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020.
 • Øke gjennomslaget for ekstern finansiering.
 • Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere.
 • Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet.

Les mer om mål og planer for satsingen.

Samarbeid med UiO Norden

Norden-satsingen vil utvikle langsiktige samarbeid med utvalgte samfunnsinstitusjoner og organisasjoner, i Norge, Norden og internasjonalt.

Se hvem satsingen ønsker å samarbeide med.

Finansiering

Norden-satsingen skal finansieres av tre kilder:

 • Midler fra Universitetsstyret.
 • Egenandeler fra deltakende institutter og fakulteter.
 • Eksterne midler, for eksempel gjennom EU og Norges forskningsråd.

Les mer om finansiering.

Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 11. nov. 2016 10:28