Aktuelle saker

Publisert 9. mai 2017 15:47

UiO:Energi har tildelt støtte for kortere utenlandsopphold i 2017 til masterstudenter, PhD-kandidater og forskere ved UiO innen energi.

Publisert 8. mai 2017 14:51

Den røde tråden i år var universitetenes rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn, med et særlig fokus på hvordan universitetene skal koble forskning og samfunnsrelevans. Vi fikk to spennende dager med internasjonale toppforskere, representanter fra industri og forvaltning, tverrfaglige perspektiver og prisutdeling.

Publisert 2. mai 2017 09:51

UiO:Energi ønsker å stimulere til studentaktiviteter som fremmer interesse og engasjement for energi- og energirelaterte spørsmål på tvers av fagdisiplinene, og lyser derfor ut midler til studentorganisasjoner som ønsker å gjennomføre energirelaterte aktiviteter.

Publisert 18. apr. 2017 09:50

Flere av UiOs studietilbud innen energi får omtale i Europowers utdanningsmagasin Energiutdanning 2017

Publisert 17. feb. 2017 10:56

Erfaring frå olje- og gassnæringa gjev Noreg eit fortrinn i utviklinga av vindkraft til havs. Men næringa har også gjort det vanskeleg å få kontinuitet i havvindprosjekta, ifølgje ein ny doktorgrad.

UiO:Energis logo
Publisert 31. jan. 2017 15:04

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi.

Både glupe hoder og avansert teknologi trengs for å spå fremtidens vær og klima, konstaterer professor Joseph Henry Lacasce. Ved Meteorologisk institutt på Blindern står instrumenter som måler blant annet fuktighet og nedbørsmengde. Foto: Inger Kristine Volden/UiO
Publisert 18. jan. 2017 15:38

Det nye bachelorprogrammet Geofysikk og klima fra Institutt for geofag vil gi studentene en geofaglig grunnpakke ulik noen annen klimautdanning i Norge.

Publisert 20. des. 2016 14:38

Høstens studenter ved UiO:Energis tverrfaglige masteremne "Energi 4010" leverte nylig sine semesteroppgaver. I år skrev studentene om transportsektoren.

Publisert 20. des. 2016 14:29

Hele 12 nye energiprosjekter har fått midler fra Forskningsrådet. Flere av disse har fått såkornmidler fra UiO:Energi. Vi gratulerer!