Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. des. 2017 08:30 - 15:30, Forskningsparken, Blindern, Oslo

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet.