Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 9. mars 2017 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

M.A. ESST Håkon Endresen Normann ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway.

Tid og sted: 24. apr. 2017 - 25. apr. 2017, Det Norske Videnskaps-Akademi

What is the role of scientific research in shaping public discourse, and how can universities contribute to the energy transition?

Tid og sted: 31. mai 2017 09:00 - 14:00, Det Norske Videnskaps-Akademi

Velkommen til seminar om energimarkedet i EØS-området. Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er obligatorisk.