CIENS-konferansen 2017. Samskaping for det grønne skiftet

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet.

CIENS og Oslo kommune inviterer til Samskapingskonferansen – en faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet i Oslo. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by. Les mer om arrangementet på nettsiden CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn og Oslo kommune.

Publisert 9. okt. 2017 10:10 - Sist endret 16. okt. 2017 13:27