English version of this page

Innsatsområder

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

  • Materialer for energi: Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.
  • Energisystemer: For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem.
  • Karbonfangst- og lagring: Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.
  • Energiomstilling og bærekraftige samfunn: For å få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.