Sentre for miljøvennlig energi (FME)

Mobility Zero Emission Energy Systems - MoZEES

 • Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk ved Øystein Ulleberg
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for materialvitenskap og UiO:Energi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

 • Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk ved Erik Marstein
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for materialvitenskap og Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Norwegian CCS Research Centre - NCCS

 • Vertsinstitusjon: SINTEF Energi ved Mona Jacobsen Mølnvik
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Institutt for geologi og Nordisk institutt for sjørett

Centre for International Climate and Energy Policy - CICEP

 • Vertsinstitusjon: CICERO - Senter for klimaforskning ved Steffen Kallbekken
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Institutt for statsvitenskap

Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy - CREE

 • Vertsinstitusjon: Frisch senteret ved Rolf Golombek
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Økonomisk institutt, Senter for utvikling og miljø og Juridisk fakultet

Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

 • Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ved Asgeir Tomasgard
 • UiO er forskningspartner med deltagelse fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain (SIRIUS)

 • Institutt for informatikk ved Arild Waaler er vertsinstitusjon.
 • Senteret samarbeider med forsknings­partnerne NTNU (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) og University of Oxford.
 • Bedriftspartnere omfatter ni store bedrifter og fire SMB-er.

Forskningssentre