English version of this page

Forskerutdanning: ph.d i energirelaterte fag

  • UiO:Energi tilbyr ett tverrfaglig emne på ph.d.-nivå: NorRen sommerskole.
  • Undervisningen gjennomføres av vitenskapelig ansatte fra et bredt spekter av fagdisipliner.
  • Representanter for industri og forvaltning inviterer som del av emnet til institusjonsbesøk. Dette bidrar til en fagspesifikk og tverrfaglig tilnærming. Samarbeidet med eksterne aktører sikrer at emnet tar opp samfunnsrelevante problemstillinger.

 

NorRen sommerskole

Sommerskolen The Norwegian research school in renewable energy (NorRen) samler ph.d-stipendiater fra Norge og utlandet som arbeider med energi uavhengig av fag.

UiO:Energi ph.d.-nettverk

Nettverket forener doktorgradsstipendiater som forsker på energi på tvers av UiO, gjennom kollokvier, fellesarrangementer og kurs.

 

UiOs ph.d.-programmer

Disse fakultetene eier UiO:Energi og har forskerutdanninger som kan være aktuelle dersom du ønsker å ta en ph.d. på energifeltet: