Finansiering og utlysninger

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom tre ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Støtte til mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi. UiO:Energi ønsker gjennom tiltaket å bidra til å styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet. Det kan søkes om støtte til kortere opphold i utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed som deltagelse på konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper.

Les mer og søk støtte her. Frist 15. februar 2018.

Såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning

UiO:Energi ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte energi- og energirelatert forskning, spesielt i tilknytning til store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horizon 2020 og EnergiX. Prosjektene kan gjerne involvere eksterne partnere, og bør ha som mål å utvikle kunnskap som bidra til utvikling av bærekraftige energisystemer/samfunn.

Les mer om såkornsmidler Frist 20. november 2017.

UiO:Energi-prosjekter

I 2017 vil UiO:Energi støtte utviklingen av tverrfaglige prosjekter rettet mot store globale utfordringer innen energi og klima. For å bidra til å skape mer bærekraftige løsninger i måten vi høster, transporterer og bruker energi, er det nødvendig å samarbeide på tvers av tradisjonelle disipliner og å involvere samfunnet i utviklingen og gjennomføringen av forskningsprosjektene.

Prosjektene skal utvikles i tråd med retningslinjene for Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). UiO: Energi ønsker med dette tiltaket å fremme samarbeid internt på universitetet og med sentrale aktører i samfunnet.

 

Eksterne utlysninger

  • Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, har lyst ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2017-2018. Søknadsfristen er 1. mars 2017. Utlysningen er publisert på senterets hjemmesider
  • E.ON Stipendienfonds har lyst ut midler til forskningsopphold innen energi for master- og PhD-studenter og yngre forskere, med formål å styrke det akademiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, les mer om stipendene her

 

Ledige stillinger

Publisert 21. des. 2016 13:14 - Sist endret 14. nov. 2017 12:34