English version of this page

Styret i UiO:Energi

UiO:Energis styre er oppnevnt av rektor. Styret består av ni medlemmer  oppnevnt for perioden 2016-2020.

Leder:

 1. Morten Dæhlen, dekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Medlemmer:

 1. Jøran Idar Moen, instituttleder Fysisk institutt
 2. Jo Døhl, instituttleder Kjemisk institutt
 3. Knut Liestøl, instituttleder Institutt for informatikk
 4. Katrine Fangen, instituttleder Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 5. Fulvio Castellacci, senterleder Senter for teknologi, innovasjon og kultur
 6. Trine-Lise Wilhelmsen, instituttleder Nordisk institutt for sjørett
 7. Hans Christian Paulsen, studentrepresentant (vara: Anja Maria Aardal)
 8. Rune Svarverud, ansattrepresentant, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (vara: Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø)     

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Olav Utvik, instituttleder Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 2. Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder Institutt for geofag
 3. Steinar Holden, instituttleder Økonomisk institutt

Direktør Anders Elverhøi er i samarbeid med sin administrative stab styrets sekretær.

Publisert 13. des. 2016 11:13 - Sist endret 21. des. 2016 09:26