Anders Elverhøi

Professor
Bilde av Anders Elverhøi
English version of this page
Telefon +47 22 85 66 53
Mobiltelefon +47 92 86 94 81
Rom 504
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 N-0349 Oslo
Postadresse Gaustadalleen 21 N-0349 Oslo

Arbeidsområder

  • Professor UiO:Energi

Bakgrunn

Elverhøi er tidligere forskningsdekan på det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet og professor ved institutt for geofag, Universitetet i Oslo og har vært professor i geologi ved institutt for geofag, UiO siden i 1990. Han var også leder for Institutt for geofag fra 1997 til 2003. Som forskningsdekan har Elverhøi vært involvert i etableringen av forsknings- og studieprogrammer i energi og livsvitenskap ved fakultetet. Elverhøi har også vært styreleder for Senter for materialer og nanoteknologi, og styreleder for Senter for kjerne- og energifysikk. Tiden som forskningsdekan ble også brukt til å etablere internasjonalt anerkjente forskergrupper ved fakultetet. Elverhøi har videre deltatt i flere nasjonale strategiprosesser innen temaene; olje og gass, energi og havmiljø.

Verv

Fra 1976 til 1990 var Elverhøi ansatt ved Norsk Polarinstitutt. Elverhøi har gjennom sin karriere vært leder for flere polare komiteer nasjonalt og internasjonalt, og i perioden fra 1989 til 1994 ledet han et stort europeisk forskningsprogram om de arktiske polarområdene og deres klimatiske utvikling de  fem siste millioner år. Elverhøi fikk Framkomiteens Nansenbelønning for polarforskning i 1993. Elverhøi har vært medlem av Det Norske Videnskaps-akademi siden 1999.

Forskningsinteresser

Elverhøi har mer enn 30 års erfaring fra geofag knyttet til studier av istider og istidsvariasjoner (paleoklima), skred og naturkatastrofer ( geohazards) og har tidligere arbeidet med petroleumsressursene i våre arktiske områder, inkludert mulige miljøeffekter av petroleumsvirksomheten. Han har vært en del av flere nasjonale og internasjonale forskninsprosjekter som studerer utviklingen av den nordatlantiske kontinentalmargin.

Emneord: Energi, Geologi
Publisert 13. des. 2016 11:07 - Sist endret 23. juni 2017 17:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter