English version of this page

Studier

UiO:Energi tilbyr ett tverrfaglig emne på masternivå: Energi 4010 Bærekraftige energisystemer.

Kontakt

Studiekoordinator
Øystein Moen

Energi 4010 Bærekraftige energisystemer

Illustrasjon - ColourboxEmnet kobler teknologisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og tverrfaglig prosjektarbeid. Studentene får innsikt i hvordan energi produseres, distribueres og konsumeres. Et diskusjonstema på kurset er hvilke samfunnsendringer som skal til for å nå målene i FNs klimaavtale.

Relevante bachelorprogrammer

Truls forsker på nye energikilder: