Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd tar sikte på å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)

Universitetet i Oslo er i dag vertskap for ett senter for forskningsdrevet innovasjon: Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) skal utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data"). Senteret ble opprettet i 2014 og ledes av professor Arild Waaler.

Sentre hvor UiO er deltaker:

Big Insight

Big Insight - Statistics for the knowledge economy skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor. Senteret ledes av UiO-professor Arnoldo Frigessi. Vertsinstitusjon er Norsk Regnesentral.

C3 Centre for Connected Care

C3 - Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations skal etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. Vertsinstitusjon er Oslo Universitetssykehus.

Center for Cardiological Innovation (CCI)

CCI skal utvikle nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Senteret skal utvikle neste generasjon ultralydbasert metodologi.

CIUS

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries sitt hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Vertsinstitusjon er NTNU.

iAD: Information Access Disruptions

iAD: Information Access Disruptions skal identifisere muligheter og utvikle neste generasjons søkeverktøy som kan trekke brukervennlig informasjon ut av store komplekse datamengder. Vertsinstitusjon er Microsoft Development Center Norway AS

industrial Catalysis Science and Innovation (iSCI)

iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.