English version of this page

Toppforskning

Hedvig Nordeng sammen med Lars Engeset Austdal undersøker hvordan legemidler, som for eksempel paracetamol, påvirker utviklingen til kyllingfoster. Slike studier bidrar til at de kan finne de biologiske mekanismene bak utviklingsforstyrrelser de har sett hos barn som følge av mors bruk av medisiner under svangerskapet. Professor Hedvig Nordengs prosjekt DrugsInPregnancy: Effects of Medication Use in Pregnancy on Infant Neurodevelopment fikk et ERC-stipend i 2015.  Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress.

ERC-stipend

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til fremragende forskere.

Til nå har forskere ved UiO mottatt det prestisjefylte ERC-stipendet 36 ganger.

EU-finansierte prosjekter

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991, og er det norske universitetet med størst EU-portefølje. Våre prosjekter fortsetter å øke i antall og størrelse. Dette samsvarer med våre strategiske mål om å øke vår internasjonale innsats, bidra til ledende internasjonal forskning, og delta i gode internasjonale nettverk.

Les mer om våre mål i UiO:Horisont

EU-prosjekter

Verdensledende forskningsmiljøer

UiO satser særlig på 5 toppforskningsmiljøer som skal bli internasjonalt ledende innen sine fagfelt.

  • Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)
  • Senter for flerspråklighet (MultiLing)
  • Senter for immunregulering (CIR)
  • Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
  • Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP)

Les mer om disse miljøene

Sentre for fremragende forskning

UiO har ti Sentre for fremragende forskning (SFF). UiOs forskergrupper er i sterk konkurranse med andre norske miljøer tildelt SFF-tittelen for en periode på ti år.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

UiO er i dag vertskap for ett senter for forskningsdrevet innovasjon, og deltaker i fem sentre.