Arrangementer fra Culcom

Tidligere

Tid og sted: 6. apr. 2011 09:30 - 16:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

CULCOM fikk universitetets formidlingspris i 2010. Dette skal nå markeres med en bokutgivelse og konferansen ”Hva er et samfunn?”. Konferansen oppsummerer mange års forskning i tillegg til å løfte opp nye aktuelle temaer.

Tid og sted: 7. juni 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

CULCOM arrangerer dette mandagsseminaret med Devleena Ghosh i samarbeid med Centre for Development and the Environment (SUM)

Tid: 31. mai 2010 14:15 - 16:00

Mandagsseminar med Gavan Titley

Tid og sted: 26. mai 2010 08:45 - 17:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Etter nærmere seks år går det ubønnhørlig mot slutten av prosjektperioden for CULCOM. Dette skal markeres med en sluttkonferanse på Litteraturhuset i Oslo, onsdag 26.mai 2010

Tid og sted: 5. mai 2010 10:00 - 16:00, Auditorum 3, Eilert Sundts hus

I samarbeid mellom CULCOM, Sosialantropologisk institutt, Norsk Senter for Menneskerettigheter og PluRel arrangeres en tverrfaglig workshop om sekularisme for alle interesserte  

Tid og sted: 3. mai 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Den svenske etnologen Maria Bäckman innleder på dette mandagsseminaret.

Tid og sted: 26. apr. 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Mandag 26.april gjester sosialantropolog Unni Wikan CULCOMs mandagsseminar, for å snakke om sin pågående forskning om æresrelatert vold, med kommentarer fra Tordis Borchgrevink 

Tid og sted: 12. apr. 2010 12:15 - 15:00, Seminarrom 648, Eilert Sundts hus

Professor Peter Wade og professor Nils Roll-Hansen innleder på dette utvidede mandagseminaret

Tid og sted: 22. mars 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Psykoanalytiker og seniorforsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, Sverre Varvin, innleder på dette mandagsseminaret.

Tid: 9. mars 2010 09:00 - 10. mars 2010 15:30

The CULCOM-Alna project wishes to welcome you to a seminar on research on inclusion and exclusion in a suburban area.

Tid og sted: 8. mars 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Professor Knut Kjeldstadli innleder om kanadisk innvandringspolitikk, basert på et studieopphold høsten 2009. Kommentator: professor John Erik Fossum ved ARENA.

Tid og sted: 15. feb. 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

CULCOM-forsker Åse Røthing innleder på dette mandagsseminaret

Tid og sted: 4. feb. 2010 08:30 - 10:00, Universitetsforlaget i forlagshuset Aschehoug, Sehesteds gate 3

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering? Dette tema diskuteres i det nyeste tilskuddet i CULCOMs bokserie, redigert av Anne Hellum og Beatrice Halsaa.

Tid og sted: 1. feb. 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Religionshistoriker og forsker ved HL-senteret, Cora Alexa Døving innleder på dette mandagsseminaret. Kommentator: sosialantropolog Sindre Bangstad

Tid og sted: 11. jan. 2010 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus
Tid og sted: 30. nov. 2009 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Olivier Remaud ved Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) innleder på dette mandagsseminaret.

Tid og sted: 9. nov. 2009 14:15 - 16:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

I dag markeres 20-årsdagen for Berlinmurens fall, men over hele verden bygges det stadig murer og andre stengsler. Hvilke psykiske og fysiske konsekvenser har slike stengsler for minnekultur, integrering, migrasjon og gjestfrihet?

Tid og sted: 26. okt. 2009 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar med Ivar Morken, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UV 

Tid og sted: 23. okt. 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat ved CULCOM, Sharam Alghasi, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Iranere i Norge: Massemedier og identitet; En kulturstudie av mediebruken til iranere i Norge.

Tid: 19. okt. 2009 09:30 - 16:00

Norge innførte i 2007 ein frivillig statsborgarseremoni og ulike former for statsborgarseremoniar blir praktisert i mange land. Målsetningen for denne konferansen er å sette forskinga på dette feltet inn i ein komparativt kontekst, men også drøfte seremoniane i forhold til innvandringspolitiske problemstillingar.

Tid og sted: 21. sep. 2009 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

På dette mandagsseminaret vil professor Matti Bunzl (University of Illinois) utfordre ei utbreidd tilnærming til forståing av den moderne staten som kjem frå filosofen Carl Schmitt: “All significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts.” Bunzl argumenterer for at ei slik tilnærming sterkt begrensar måten vi kan forstå verda i dag på, særleg med hensyn til spørsmålet om Islam i Europa.

Tid og sted: 18. sep. 2009 - 19. sep. 2009, Universitetsplassen, Karl Johan, Oslo

Hva er rettferdig i dagens Norge? Finnes det noe som er grunnleggende urettferdig?

Er alle enige om hva som er rettferdig i et stadig mer mangfoldig og globalt samfunn? Er det noe som har forandret seg, er det noe som i dag er urettferdig men som ble sett som rettferdig tidligere? Finnes det urettferdighet som man nesten aldri snakker om? Hva er vi uenige om når det gjelder hva som er rettferdig og urettferdig? Hvor viktig er det at alle blir behandlet likt uansett kjønn, religion og etnisitet? I hvilken grad kan forskjellsbehandling forsvares? Kan det være rettferdig at noen både bestemmer mer enn andre og tjener mer enn andre? Må man yte noe selv for å nyte godt av godene i samfunnet, eller bør alle ha krav på det samme?  

Tid: 14. sep. 2009 14:15 - 16:00

Bør vi tenke på oss sjølve som maur i ei maurtue for å løyse våre globale problem? Petter Braathen og Øyvind Vada som begge tek doktorgrad på evolusjon, pragmatisme og kompleksitetsteori anvend på sosiale system hevdar at for få fag innan samfunnsvitskapane tek opp i seg evolusjonistiske og kompleksitetsteoretiske perspektiv. Det fører til at dei ender opp med kart og forklaringsmodellar som er for enkle. Dette pregar også politikarane sin måte å orientere seg på: Dei ideologiske karta som blir anvende på globaliseringa er både svært gamle, og også tilpassa nasjonale problemstillingar. Kimen til ein ny viktig del av global styring og koordinering ligg i "maurtuesystem" som Wikipedia og facebook, meiner dei to forskarane. På dette mandagsseminaret vil dei gå djupare inn i potensialet til slike massivt mobiliserande arenaer for sosial samhandling og samskaping.

Tid og sted: 7. sep. 2009 11:00 - 8. sep. 2009 15:00, Rådssalen, øverste etasje i administrasjonsbygningen, Blindern. Påmelding fra 13. august.

Målet med konferansen er å drøfte noen sentrale og aktuelle problemstillinger knyttet til verdier, normer og integrasjon, og å diskutere ulike spørsmål omkring statlig intervensjon i tilknytning til disse problemstillingene. I den innledende bolken drøftes overgripende spørsmål knyttet til integrasjons- og intervensjonsspørsmål. Ut over dette setter konferansen fokus på følgende tre hovedtemaer: Trossamfunn, skole og familie. Kjønn og religion vil være gjennomgående tema og vil på ulike måter bli adressert i forbindelse med alle disse tre nedslagsfeltene.

Tid og sted: 25. mai 2009 09:00 - 17:00, Det norske videnskabs-akademi, Drammensveien 78 (Registration, limited number of places)

Marianne Gullestad left behind a legacy of unfinished intellectual business. She opened up, and began to investigate, a range of problems essential for an understanding of contemporary North Atlantic societies.