2008

Tidligere

Tid og sted: 8. des. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar. Innledere: Christine M. Jacobsen, Sosialantropologisk institutt, UiO og Randi Gressgård, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Krav om toleranse overfor homoseksuelle har preget norsk offentlighet de siste to årene. Kravene har i økende grad rettet seg mot «innvandrere», muslimer i særdeleshet. Dette foredraget tar utgangspunkt i toleransekravene slik de fremsettes i den offentlige debatten om islam og homoseksualitet. Med utgangspunkt i Wendy Browns kritiske analyse av den liberal-demokratiske toleransediskursen fokuseres det på toleransens samfunnsmessige og politiske funksjoner. Hvilke styrings- og reguleringsfunksjoner har toleranse innenfor den norske nasjonalstaten? I tråd med Brown, argumenterer Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen for at kravet om toleranse overfor homoseksuelle skaper og posisjonerer subjekter og identiteter, at det markerer et skille mellom de liberale og illiberale – «oss» og «de andre» – og at det regulerer tilstedeværelsen av «de andre» både innenfor og utenfor den liberal-demokratiske nasjonalstaten.

Tid og sted: 10. nov. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/professor Oddbjørn Leirvik, TF og forsker Tordis Borchgrevink, ISF

I diskusjonen om hva som holder samfunnet sammen, blir "religion" og "sekularisme" ofte framstilt som motpoler. Hvordan kan en tenke mer nyansert om dette? Er det for eksempel en forskjell på på "sekularisme" og "sekularitet", når vi diskuterer hva som skal kjennetegne fellesrommet i samfunnet? Og hva kan en forvente av religionene? At de bare forfølger sine egne, potensielt splittende interesser - eller har de noe å bidra med til det felles beste?

Tid og sted: 27. okt. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/professor Beatrice Halsaa, STK og stipendiat Cecilie Thun, STK

Tid og sted: 23. okt. 2008 08:30 - 10:00, Universitetsforlaget i forlagshuset Aschehoug, Sehesteds gate 3

Hva framstår som sentrale verdier i dagens Norge? Gir det mening å snakke om «norske verdier»? Hvilke verdier er i så fall «unorske»? Dette er kjernespørsmål i den tankevekkende essaysamlingen Verdier, som lanseres på frokostseminaret.

Tid og sted: 20. okt. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/Ulrik Pram Gad

Migrants need to integrate. So everyone seems to agree in Danish parliamentary debates. But who is responsible for doing the integration? And what does it mean to be integrated? Basically, the two sides in parliament accuse each others of cultural racism and multiculturalism. The paper analyses how the attempt of the government to carve out a space for an alternative in the form of a liberal integration policy blind to culture has largely failed. 

Tid og sted: 9. okt. 2008 13:15 - 15:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Seminar ved Steven Feld, professor i musikk-antropologi ved University of New Mexico. OBS: Utsatt én time til kl. 13.15!

Tid og sted: 6. okt. 2008 14:15 - 16:00, Helga Enghs hus, auditorium 2

Mandagsseminar v/professor George Marcus, University of California, Irvine. Merk stad!

Marcus skriv om foredraget sitt: "This is an account of  soon to be published  conversations by two participants in the Writing Culture critiques of the 1980s--myself and  Paul Rabinow--about their views on the changing shape of ethnographic research in anthropology."

Tid og sted: 8. sep. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/filosof Hassan Hanafi

Tid og sted: 29. mai 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, seminarrom 201

Hear Ian Buruma, Luce Professor at Bard College, in conversation with anthropologist Thomas Hylland Eriksen and media researcher Elisabeth Eide - and take part in the discussion

Tid og sted: 27. mai 2008 09:15 - 15. mai 2008 12:15, Auditorium U40, Det teologiske fakultet

Den 26.-27. mai arrangerer Culcom i samarbeid med Det teologiske fakultet ein forskingskonferanse om Islam i Norge. Konferansen samlar ca. 50 forskarar og studentar som arbeider med tema relatert til islam i Norge. Konferansen er fullteikna, men på tirsdag den 27. mai vil det vere ein open sesjon med adgang for alle interesserte (utan påmelding).

Utdjupande informasjon finn du på ei eiga nettside

Tid og sted: 22. mai 2008 13:15 - 16:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Arjun Appadurai is a socio-cultural anthropologist with specializations in globalization, public culture, and urban studies. His major accomplishment has been the construction of anthropological frameworks for the study of global media, consumption, and migration

Tid og sted: 19. mai 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/Tilde Rosmer, Cambridge University

Tid og sted: 29. apr. 2008 11:30 - 12:30, Harriet Holters hus, rom 221

Tirsdag 29. april kommer den franske sosiologen Thomas Savaudet til lunsj hos Culcom. Han har forsket på opprørene som fant sted i de parisiske forstedene i oktober og november 2005 gjennom å fordype seg i ett område.

Tid og sted: 28. apr. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/Svein Blom, Statistisk sentralbyrå

Tid og sted: 9. apr. 2008 09:00 - 13:00, Det teologiske fakultet, Blindernvn. 9, auditorium U40

Muhammad Usman Ranas vinnerkronikk i Aftenposten ”Den sekulære ekstremismen” utløste en intens debatt om religion og sekularitet. Dette er en diskusjon med stor betydning både for det norske samfunn og for norsk teologi og religionsforskning. Derfor vil vi sette søkelys på dette temaet i form av et faglig halvdagsseminar den 9. april, arrangert av Det teologiske fakultet og Culcom, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 31. mars 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/Stipendiat Sharam Alghasi, CULCOM

Tid og sted: 13. mars 2008 14:15 - 16:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Seminar v/ filosof Espen Hammer. Hammer jobbar for tida som gjesteprofessor ved Department of Philosophy, University of Pennsylvania og er professor II ved Culcom.

Tid og sted: 3. mars 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/seniorforsker Britt Kramvig, NORUT, Northern Research Institute, Tromsø og og Post Dok Rossella Ragazzi, Tromsø Universitetsmuseum. Filmen Firekeepers vil bli vist.

Tid og sted: 25. feb. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/Førstelektor Anne Hege Simonsen, Høgskolen i Oslo

Tid og sted: 11. feb. 2008 12:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Teoriseminar om det transnasjonale. Professor Jonathan Friedman, Lunds universitet, innleier.

Tid og sted: 4. feb. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar om transnasjonal økonomi v/professor Steinar Strøm, Universitetet i Torino, Italia

Tid og sted: 21. jan. 2008 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 201

Mandagsseminar v/professor Olaf Aagedal, Diakonhjemmet høgskole