Nyheter fra Culcom

Publisert 28. mai 2013 15:59

Hva skjer med familierelasjonene og familietradisjonene når man flytter til et nytt land? Therese Sandrup har nylig forsvart en av de få doktoravhandlinger om familieliv som krysser statsgrenser.

Publisert 13. sep. 2012 04:33

Hvor mye må man ha til felles for å kunne leve sammen? Hvordan hjelpe mennesker ut av vold og ensomhet? Hvordan fornye demokratiet? Svarene sosialantropolog Cicilie Fagerlid fant i Paris var overraskende enkle.

Publisert 5. juli 2011 14:43

Å vedlikeholde relasjoner til hjemlandet kan hjelpe integrasjonen i Norge, viser Sarvendra Tharmalingam i sin doktoravhandling som han nettopp har forsvart.

Publisert 18. mai 2011 13:59

For seks år siden drepte amerikanske styrker en Al-Jazeera journalist i Bagdad. Forrige uke døde en pakistansk journalist av Talibans geværkuler. "Krigen mot terror" er et tilbakeslag for den globale journalistikken. Hvordan kan journalister likevel skape en global offentlighet? Mange av debattene på en mediekonferanse i Lahore, som Elisabeth Eide var med på å organisere, kretset rundt dette spørsmålet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det forskes mye på rasisme og diskriminering. Men i det siste har samfunnsvitere begynt å interessere seg for de mer vennligsinnede holdningene til andre - som for eksempel kosmopolitisme. - Kosmopolitisme kan sammenlignes med å respektere røykeforbudet: En tar hensyn til hverandre fordi en anerkjenner at en lever i den samme verden uten at en trenger å være enig i hva som er det gode liv, påpekte Thomas Hylland Eriksen i et paper, skrevet for konferansen Cosmopolitanism and Anthropology ved University of Keele.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sammen med forskere fra andre miljøer har forskere ved CULCOM utarbeidet et forskningsprosjekt med tittelen "Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mastergradsstudentene forsker ikke bare på innvandrernes liv i Norge. De undersøker også hvordan nordmenn og innvandrere påvirker hverandre. Flere prosjekter kaster et kritisk blikk på nordmennenes håndtering av kulturelt mangfold.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Lovforslaget om å innføre en 21-årsgrense på transnasjonale ekteskap som et middel mot tvangsekteskap var urettferdig. Slik konkluderer Culcom-stipendiat Simen Rommetveit Halvorsen i sin masteroppgave i filosofi "Å bekjempe tvang med tvang".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kan en skilsmisse gis via sms? Kan jeg skille meg fra mannen min når han har et forhold til en annen kvinne? I sin masteroppgave har Therese Bogstad analysert 84 fatwaer om skilsmisse som ble publisert på nettstedet islamonline.net. Culcom-stipendiaten fant en klar forskjellsbehandling av menn og kvinner, men også en forsiktig støtte til kvinners rett til å initiere en skilsmisse.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva har de unge joikerne i Adjagas til felles med britisk-asiatiske musikere i London? De prøver å holde ilden gående, å knytte sammen fortid og nåtid. De er i en avkoloniseringsprosess. - Kanskje er det innenfor det kunstneriske feltet at avkoloniseringen er mest eksplisitt, sier antropolog Britt Kramvig.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Diskusjoner om mangfold skal ikke bare handle om pakistanske innvandrere, men også om arbeidere i Hedmark eller hardingfelespillere i Rauland. Vi må snakke mer om hva som skaper tillit i et samfunn med store forskjeller, sa Thomas Hylland EriksenVitenskapskafeen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Fornorskningen oppsto ikke med nasjonalstaten. Den har en historie forut og det er misjonstiden. Fornorskningen av samene var motivert ut fra religiøs tro, sier Culcom-stipendiat Bente Persen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Politisk engasjement er ikke avhengig av utdannelse, inntekt eller tillit til politiske institusjoner. I sin masteroppgave om innvandrernes politiske integrasjon utfordrer Culcom-stipendiat Ingrid Wergeland etablerte sosiologiske teorier.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mange norskiranere er høyt utdannet, har jobb og er formelt godt integrert. Men norske medier hemmer deres tilhørighet til Norge. Dette viser Sharam Alghasi i Culcoms første doktoravhandling. - Det er oppsiktsvekkende lite fokus på hva slags konsekvenser medienes omtale av innvandrere har for innvandrerne selv, sier sosiologen som disputerte 23.10.09.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kan høye lederbonuser gi oss innsikt i nye former for hellighet? Skaper nasjonalisme nye helgener? - Vi må snakke om hellighetens forvandling og ikke om det helliges død i moderne samfunn, sa Tord Larsen på Culcoms seminar "Hellighet".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Færre bor trangt, flere er i arbeid og to av tre føler stor samhørighet med Norge. Forskjellene i levekårene mellom nordmenn og flere innvandrergrupper minker. Men fortsatt mangler fire av ti innvandrere gode norske venner og deres helse er mye dårligere, fortalte Svein Blom fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Den vitenskapelige diskursen om globalisering er basert på synsing og ikke på empiriske studier, mener Jonathan Friedman. På Culcoms mandagsseminar forklarte antropologen hvorfor globalisering ikke er noe nytt, hvorfor nasjonalstaten ikke er globaliseringens offer og hvorfor islams økende oppslutning i Europa ikke bare har med innvandring å gjøre.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Vi ønsker å problematisere koblingen mellom norskhet og homoliberalitet,  sa Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen på Culcoms mandagsseminar.  De to forskerne har analysert den norske debatten om islam og homoseksualitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det er viktigere at staten griper inn i klassespørsmål enn i kulturspørsmål, sa Knut Kjeldstadli på konferansen "Verdier, integrasjon og statlig intervensjon". Heller enn å pålegge trossamfunnene å ansette kvinner og homofile bør staten sørge for å utjevne skiller mellom fattig og rik.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Religionsdialog har blitt et populært konfliktforebyggende verktøy i Norge. Men religionsdialog er et mer følsomt tema for Den norske kirke enn det vises utad. Avstanden mellom dialogeliten og grasrota er stor, påpeker Culcom-stipendiat Kjersti Børsum i masteroppgaven sin.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Skal feminister også drive med anti-rasistisk arbeid? Spørsmål om kjønn og 'rase' har splittet 'hvite' og 'svarte' feminister, fortalte Beatrice Halsaa og Cecilie Thun på mandagsseminaret. 

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvis verden endrer seg må også forskernes metoder endre seg, mener George Marcus. På Culcoms mandagsseminar etterlyste antropologen nye former for samarbeid mellom informant og forsker.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva er en moderne moral? Hva har samisk ungdom og "innvandrerungdom" til felles? Hvordan kommer kristen tro til uttrykk? Er det vanskeligere å være muslim etter 9/11? Culcoms nye masterstudenter er igang med nye prosjekter.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan skal studenter og forskere reagere på krigen i Gaza? Er akademisk boikott veien å gå? Hvordan kan konflikten løses? Culcoms spontant organiserte mandagsseminar om den tilspissede situasjonen i Gaza var et av de mest besøkte seminarene noensinne.

Publisert 18. mai 2011 13:59

De fleste norske pakistanere kommer fra området rundt Gujrat. På et besøk i Pakistan har Elisabeth Eide satt det formelle startskuddet for et framtidig akademisk samarbeid mellom Culcom og Universitetet i Gujrat.