Nyheter fra Culcom

Publisert 28. mai 2013 15:59

Hva skjer med familierelasjonene og familietradisjonene når man flytter til et nytt land? Therese Sandrup har nylig forsvart en av de få doktoravhandlinger om familieliv som krysser statsgrenser.

Publisert 13. sep. 2012 04:33

Hvor mye må man ha til felles for å kunne leve sammen? Hvordan hjelpe mennesker ut av vold og ensomhet? Hvordan fornye demokratiet? Svarene sosialantropolog Cicilie Fagerlid fant i Paris var overraskende enkle.

Publisert 5. juli 2011 14:43

Å vedlikeholde relasjoner til hjemlandet kan hjelpe integrasjonen i Norge, viser Sarvendra Tharmalingam i sin doktoravhandling som han nettopp har forsvart.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mastergradsstudentene forsker ikke bare på innvandrernes liv i Norge. De undersøker også hvordan nordmenn og innvandrere påvirker hverandre. Flere prosjekter kaster et kritisk blikk på nordmennenes håndtering av kulturelt mangfold.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sammen med forskere fra andre miljøer har forskere ved CULCOM utarbeidet et forskningsprosjekt med tittelen "Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place".

Publisert 18. mai 2011 13:59

– Jeg klarer ikke det lenger. Vi er blitt torturert nok. Jeg trodde Norge var et godt land. Jeg er skuffet, sa Tsehay Shumye fra Etiopia. – Vi må være obs på hvilke tankeprosesser vi bygger opp for å utdefinere mennesker, kommenterte Rune Berglund Steen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvorfor kalles familietragedier for æresdrap når visse innvandrergrupper er involvert? Er æresdrap en egen type vold som finnes i Jordan og Pakistan, men ikke i Norge? For Unni Wikan er svaret klart, kom det fram på mandagsseminaret.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvilken makt har bibel- og korantekster? Har menn rett til å slå kvinner? Må kvinner tie i forsamlinger? Culcom-stipendiat Anne Hege Grung har nettopp forsvart sin doktoravhandling der hun undersøker hvordan kristne og muslimer tolker tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Culcom fikk universitetets formidlingspris i 2010. Dette skal nå markeres med en bokutgivelse og konferansen ”Hva er et samfunn?”. Konferansen finner sted på Litteraturhuset 6. april 2011 kl 09:30.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvorfor er det lite motstand blant journalister når politiet sammenligner østeuropeiske tiggere med møkk som må renses bort? Hvordan endrer regissører med migrasjonsbakgrunn det norske filmlandskapet?

Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59

Å følge europeiske lands lovgivninger blir del av sharia. Sekulær europeisk og islamsk allmennmoral har felles grunnverdier, viser Lena Larsen i sin doktoravhandling Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan kan menneskeverdet best ivaretas i en verden der mange millioner stats- og papirløse mennesker er på flukt? I sin doktoravhandling gir filosof Odin Lysaker innspill til en aktuell debatt.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Finnes det en fellesmenneskelig moral? Er dobbelt statsborgerskap en god ide? Hvorfor deltar så mange hinduer på tempelfestivalen på Ammerud? I en ny bok gir 14 masterstudenter 14 svar på spørsmålet "Hva er et samfunn"? Den vil bli lansert på Culcoms aller siste konferanse den 6.april 2011.

Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59

Flere og flere mennesker lever et transnasjonalt liv. Likevel forfekter lovgivningen idealet om den homogene nasjonalstaten. En tverrfaglig antologi viser hvordan migranter, nettbrukere, advokatselskaper og barnløse par tar retten i  egne hender.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Manglende anerkjennelse gjør vondt verre for traumatiserte flyktninger, fortalte psykoanalytiker Sverre Varvin på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59
Publisert 18. mai 2011 13:59

Studer de herskende institusjonene og ikke bare innvandrerne! Studerer en bare minoritetene, bekreftes stereotype forestillinger om "oss" og "dem". Vi må forstå oss selv for å forstå de andre. Det sa pedagog Joron Pihl på det første seminaret om  "Ethnic minorities in Europe: A comparative study of multiethnic relations in Europe", organisert av Sharam Alghasi, doktorgradsstipendiat i forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM).