Nyheter fra Culcom

Publisert 28. mai 2013 15:59

Hva skjer med familierelasjonene og familietradisjonene når man flytter til et nytt land? Therese Sandrup har nylig forsvart en av de få doktoravhandlinger om familieliv som krysser statsgrenser.

Publisert 13. sep. 2012 04:33

Hvor mye må man ha til felles for å kunne leve sammen? Hvordan hjelpe mennesker ut av vold og ensomhet? Hvordan fornye demokratiet? Svarene sosialantropolog Cicilie Fagerlid fant i Paris var overraskende enkle.

Publisert 5. juli 2011 14:43

Å vedlikeholde relasjoner til hjemlandet kan hjelpe integrasjonen i Norge, viser Sarvendra Tharmalingam i sin doktoravhandling som han nettopp har forsvart.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det forskes mye på rasisme og diskriminering. Men i det siste har samfunnsvitere begynt å interessere seg for de mer vennligsinnede holdningene til andre - som for eksempel kosmopolitisme. - Kosmopolitisme kan sammenlignes med å respektere røykeforbudet: En tar hensyn til hverandre fordi en anerkjenner at en lever i den samme verden uten at en trenger å være enig i hva som er det gode liv, påpekte Thomas Hylland Eriksen i et paper, skrevet for konferansen Cosmopolitanism and Anthropology ved University of Keele.

Publisert 18. mai 2011 13:59

For seks år siden drepte amerikanske styrker en Al-Jazeera journalist i Bagdad. Forrige uke døde en pakistansk journalist av Talibans geværkuler. "Krigen mot terror" er et tilbakeslag for den globale journalistikken. Hvordan kan journalister likevel skape en global offentlighet? Mange av debattene på en mediekonferanse i Lahore, som Elisabeth Eide var med på å organisere, kretset rundt dette spørsmålet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mastergradsstudentene forsker ikke bare på innvandrernes liv i Norge. De undersøker også hvordan nordmenn og innvandrere påvirker hverandre. Flere prosjekter kaster et kritisk blikk på nordmennenes håndtering av kulturelt mangfold.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sammen med forskere fra andre miljøer har forskere ved CULCOM utarbeidet et forskningsprosjekt med tittelen "Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Tyske politikere hevder at de vil "redde innvandrerkvinnene". Men for forsker Urmila Goel dreier lovforslagene for bekjempelse av arrangerte ekteskap seg om rasisme og ekskludering.

Publisert 18. mai 2011 13:59

På 70-tallet sleit LO med å integrere kvinner og nye yrkesgrupper. Nå skjer det samme med innvandrere, mener Margrethe Daae-Qvale. Men historikeren ser også tegn på mer åpenhet fra fagbevegelsens side. I forbindelse med masteroppgaven sin har hun intervjuet innvandrere som har vært aktive i fagforeningsarbeid, samt sentrale aktører innen LOs forum for etnisk likestilling.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Det viktigste den palestinske intellektuelle Edward Said gjorde var å danne et jødisk-arabisk ungdomsorkester. Det var viktigere enn å skrive 100 bøker, sa Thomas Hylland Eriksen. – Det fins en økt bevissthet om at kunst og kultur er pådriver for demokrati, likeverd og samhandling på tvers av etniske eller religiøse skiller, sa Mette Lending.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Vi burde snakke om normalitetssentrisme på samme måte som om etnosentrisme. Dette sa spesialpedagog Ivar Morken på Culcom-seminaret "Det normale og det unormale". Ikke bare folk fra andre land, men også døve, blinde og folk i rullestol kan ha alternative forestillinger om det gode liv, pekte innlederne på. Og langt fra alle mennesker ønsker å være "normal" heller.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kan filosofer bidra i kampen mot tvangsekteskap? Hvilken rolle spiller religion i det norske samfunn? Hvor mye innflytelse har journalister med minoritetsbakgrunn i norske redaksjoner? Hva er sammenhengene mellom den tidligere fornorskningspolitikken og utfordringene i dagens samiske samfunn? Culcoms nye mastergradsstipendiater er i gang med elleve nye prosjekter om kulturell kompleksitet i det nye Norge.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Studer de herskende institusjonene og ikke bare innvandrerne! Studerer en bare minoritetene, bekreftes stereotype forestillinger om "oss" og "dem". Vi må forstå oss selv for å forstå de andre. Det sa pedagog Joron Pihl på det første seminaret om  "Ethnic minorities in Europe: A comparative study of multiethnic relations in Europe", organisert av Sharam Alghasi, doktorgradsstipendiat i forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM).

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ved å studere gravskikker har Alexa Døving fått vite mye nytt om nordmenn og pakistanere. Nå skal religionsviteren bruke den nye kunnskapen til å skrive en lærebok som skal nyansere omstridte spørsmål om kultur, integrering og multikulturalisme. - Det mangler bøker som diskuterer problemstillingene ved hjelp av konkrete eksempler fra hverdagen, mener hun.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Innvandrerkvinner trekker seg ikke fortere ut av arbeidslivet enn norske kvinner når de får barn. Den yngre generasjonen klarer seg bedre enn foreldregenerasjonen. Men utdanning er ikke så viktig for å få fast jobb som mange tror. I sin masteroppgave gir oss sosiolog Ida Drange ny kunnskap om høyt utdannede innvandrerkvinner på arbeidsmarkedet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Handler æresdrap og tvangsekteskap først og fremst om integrering eller likestilling? Hvor mangfoldig er den nordiske feminismen? Til tross for slående likhetstrekk i kvinne- og likestillingspolitikken gjennom hele det 20. århundre, forholder norsk, svensk og dansk likestillingspolitikk seg ganske forskjellig til flerkultur. Dette påpeker Trude Langvasbråten i sin masteroppgave i statsvitenskap.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvorfor har oppegående mennesker fordommer mot lesber og folk fra fjerne strøk? Hvor ender toleransen for andre livsverdener? - Jeg er interessert i multikulturalismens grenser, sa antropolog Aleksandar Boskovic på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kronprins Haakon besøkte Culcom 8.november 2007.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Personlige religiøse praksiser (å be, lese Koranen, Bibelen) har ikke noe å si for ens holdninger til menneskerettigheter. Viktigere er klimaet i de religiøse menighetene, sa Hans van der Ven. Teologen leder forskningsprogrammet "Human Rights and Religion" som han presenterte på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Spesialpedagog Ivar Morken ønsker å studere pakistanske foreldres forhold til den norske skolen. Men kulturell kompleksitet dreier seg for ham like mye om klasseforskjeller i Gudbrandsdalen som om innvandring fra fjerne land.

Publisert 18. mai 2011 13:59

På ungdomskulturhuset X-ray ved Grünerløkka skaper rap-gruppa Minoritet1 musikk og tekster som engasjerer. Musikkforskerne Jan Sverre Knudsen og Stan Hawkins mener gruppa formidler viktig kunnskap om kulturell kompleksitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Karikaturstriden dreier seg ikke om karikaturene, men om hvordan vi skal bo sammen i et globalt samfunn. Dette var kanskje det eneste som debattantene kunne ble enige om på arrangementet Ytringsfrihet og clash-filosofi: Mohammed-karikaturene sett fra flere verdenshjørner som Culcom arrangerte sammen med Norsk P.E.N. og Fritt Ord. I panelet satt blant annet flere medforfattere av en rapport om mediedekningen av karikaturstriden i 14 land.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ikke undervurder frivilligheten og ikke bagatelliser tvangen! Dette er konklusjonen i Anja Bredals doktoravhandling om arrangerte ekteskap. Etter ti år forskning, en doktorgrad og flere tidsskrift- og avisartikler er sosiologen fortsatt opptatt av temaet. Hun lurer spesielt på en ting: Hvordan går det an å forfekte en nyansert mellomposisjon og likevel være interessant?

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Migrasjonen er i stadig større grad definert som et sikkerhetsproblem. Militærskip patruljerer havet og murer blir bygd for å stenge migranter ute. - Vi trenger globale perspektiver i kriminologien ellers forsvinner globalt marginaliserte fra vår radar, mener kriminolog Katja Franko Aas som holder på å skrive en bok om globalisering og kriminalitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Reiseguiden Lonely Planet Turkey ligger ved siden av en bok om kjønnsrelasjoner i en tyrkisk landsby: Til høsten skal nemlig Culcom-stipendiat Therese Sandrup på feltarbeid i Europas sørøstlige hjørne. – Det er viktig å se helhetlig på migrasjonsprosessen. Handlinger og avgjørelser er resultater av en dialog mellom fortid og nåtid, opprinnelsesland og den norske konteksten, sier hun.