2008

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva har de unge joikerne i Adjagas til felles med britisk-asiatiske musikere i London? De prøver å holde ilden gående, å knytte sammen fortid og nåtid. De er i en avkoloniseringsprosess. - Kanskje er det innenfor det kunstneriske feltet at avkoloniseringen er mest eksplisitt, sier antropolog Britt Kramvig.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Diskusjoner om mangfold skal ikke bare handle om pakistanske innvandrere, men også om arbeidere i Hedmark eller hardingfelespillere i Rauland. Vi må snakke mer om hva som skaper tillit i et samfunn med store forskjeller, sa Thomas Hylland EriksenVitenskapskafeen.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Den økonomiske globaliseringen har skapt ny fattigdom. Digitale media og nettsamfunn som Second Life kan hjelpe marginaliserte grupper til å designe en alternativ humanitet, mener Arjun Appadurai.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Færre bor trangt, flere er i arbeid og to av tre føler stor samhørighet med Norge. Forskjellene i levekårene mellom nordmenn og flere innvandrergrupper minker. Men fortsatt mangler fire av ti innvandrere gode norske venner og deres helse er mye dårligere, fortalte Svein Blom fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Den vitenskapelige diskursen om globalisering er basert på synsing og ikke på empiriske studier, mener Jonathan Friedman. På Culcoms mandagsseminar forklarte antropologen hvorfor globalisering ikke er noe nytt, hvorfor nasjonalstaten ikke er globaliseringens offer og hvorfor islams økende oppslutning i Europa ikke bare har med innvandring å gjøre.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Vi ønsker å problematisere koblingen mellom norskhet og homoliberalitet,  sa Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen på Culcoms mandagsseminar.  De to forskerne har analysert den norske debatten om islam og homoseksualitet.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Religionsdialog har blitt et populært konfliktforebyggende verktøy i Norge. Men religionsdialog er et mer følsomt tema for Den norske kirke enn det vises utad. Avstanden mellom dialogeliten og grasrota er stor, påpeker Culcom-stipendiat Kjersti Børsum i masteroppgaven sin.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Skal feminister også drive med anti-rasistisk arbeid? Spørsmål om kjønn og 'rase' har splittet 'hvite' og 'svarte' feminister, fortalte Beatrice Halsaa og Cecilie Thun på mandagsseminaret. 

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvis verden endrer seg må også forskernes metoder endre seg, mener George Marcus. På Culcoms mandagsseminar etterlyste antropologen nye former for samarbeid mellom informant og forsker.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva er en moderne moral? Hva har samisk ungdom og "innvandrerungdom" til felles? Hvordan kommer kristen tro til uttrykk? Er det vanskeligere å være muslim etter 9/11? Culcoms nye masterstudenter er igang med nye prosjekter.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Premiere trossamfunn som inkluderer homofile? Ingen statsstøtte hvis kvinner ikke har lik adgang til styreverv som menn? - Jeg er ikke sikker om dette er veien å gå, men vi må begynne å reise slike spørsmål, sa Oddbjørn Leirvik på Culcoms mandagsseminar. Sammen med antropolog Tordis Borchgrevink diskuterte teologen religion, sekularisme og demokrati.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

"Hun evner å formidle kompliserte prosesser klart og tydelig uten å overforenkle eller bagatellisere." Norsk Medieforskerlag delte nylig ut sin årlige formidlingspris til Elisabeth Eide, seniorforsker ved Culcom og HiO-ansatt.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

I stedenfor å lese Koranen for å forstå Osama Bin Laden og al-Qaida bør vi lese Joseph Conrads novelle om voldelige europeiske anarkister på 1800-tallet, mener Ian Buruma. "Anti-vestlig" terror er ikke unik for den "islamske verden", sa den mye omtalte britisk-nederlandske journalisten og professoren i menneskerettigheter på et Culcom-seminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Kan rop om mer frihet føre til mer ufrihet? Hva er forholdet mellom religionsfrihet, ytringsfrihet og likestilling? Kan vi i et fritt samfunn velge å være "ufri"? Hvem skal bestemme hva som representerer frihet for hvem? "Frihet", Culcoms tredje av seks planlagte bøker er nettopp blitt lansert.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Finnmark har gjennom et årtusen hatt en blandet bosetning av det vi i dag kaller samer, nordmenn, kvener og russere. Men fylkets fleretniske historie er lite synlig på de fleste museene i Finnmark, sa Olav Christensen på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvordan bør verden se ut? Hvordan bør ting være? Filosofer er mer normative enn empiriske samfunnsvitere. Espen Hammer er ikke noe unntak: Culcom-professoren er på jakt etter demokratimodellen som ivaretar mangfold best.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Det er mye som tyder på at vi aldri har bygget murer i høyere tempo enn vi gjør idag, sa Anne Hege Simonsen på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

I et levende demokrati må også sentrale prinsipper som ytringsfrihet være gjenstand for debatt og kritikk. Det må være en kontinuerlig dialog om samfunnets verdier og normer, også med mennesker som ikke er født her, sa Christian Rostbøll på Culcom-seminaret "Democracy and Difference".

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvorfor er den danske integreringsdebatten så polarisert? Ved å analysere parlamentsdebatter har Ulrik Pram Gad fått et unikt innsyn i kampen om den danske "folkesjelen" . I sitt doktorgradsprosjekt "Danskhed, Europa og muslimerne" studerer statsviteren ikke minoriteten, men majoriteten.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Filmen om Mexico handler om fotball som lidenskap, fest og familiebegivenhet. Filmen om Iran viser gutter som spiller fotball mellom ruiner. Mexico presenteres som et land som det for nordmenn er lett å identifisere seg med. Iran framstår som fremmed og annerledes. Tilfeldig? Neppe, mener Culcom-stipendiaten Sharam Alghasi.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

"Truet av islamister" heter Vebjørn Selbekks bok om karikaturstriden. Han kunne også kalt boka "Truet av sosialister". Publiseringen av karikaturene dreier seg ikke bare om islamkritikk, men også om kritikk av det sekulære etablissement, mener Culcom-stipendiat Pål Espen Kapelrud.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvordan kan demokratiet ivareta mangfold, sørge for at både bønder og pønkere, ateister og troende, innfødte og innflyttere får sette sitt preg på den politiske prosessen? Er det nok å avholde valg og la flertallet bestemme? Nei, mener filosof Espen Hammer. På et Culcom-seminar gikk filosofen inn for borgertrening, mindre vekt på konsensus, en velfungerende velferdsstat - og mer republikanisme.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Må religion handle om det overnaturlige? Hindrer religion utvikling og framskritt? På et av Culcoms best besøkte mandagsseminarer utfordret den egyptiske filosofen Hassan Hanafi tradisjonelle forståelser av politisk islam og religion.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Er det greit å mikse koranresitasjoner med dansbare rytmer? Verdensmusikk blir ofte hyllet som en positiv side ved globalisering. Men musikkantropolog Steven Feld lurer på om verdensmusikkindustrien har nykoloniale trekk.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva er rettferdighet? Kan spedbarnforskningen gi oss nye innsikter i globale moralske spørsmål? Ja, mener Culcoms doktorgradsstipendiat Odin Lysaker. Ved å trekke veksler på kunnskap fra psykologi, sosiologi og biologi, skal filosofen prøve å finne ut hva det er som forener menneskene på denne kloden med hensyn til moralske spørsmål. - En kosmopolitisk etikk må starte med det sårbare og krenkbare menneskelivet. Vi må ta utgangspunkt i menneskenaturen, mener han.