print logo

2008

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Politisk engasjement er ikke avhengig av utdannelse, inntekt eller tillit til politiske institusjoner. I sin masteroppgave om innvandrernes politiske integrasjon utfordrer Culcom-stipendiat Ingrid Wergeland etablerte sosiologiske teorier.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva er en moderne moral? Hva har samisk ungdom og "innvandrerungdom" til felles? Hvordan kommer kristen tro til uttrykk? Er det vanskeligere å være muslim etter 9/11? Culcoms nye masterstudenter er igang med nye prosjekter.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva skjer når mennesker fra krigsrammede land starter et nytt liv i et nytt land? Pengeoverføringer, tradisjoner fra hjemlandet og konflikter mellom den første og den andre generasjonen er temaer i doktorgradsprosjektet til Culcoms stipendiat Sarvendra Tharmalingam. - Jeg skal fokusere på ståstedet til minoritetene, sier han.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Det er mye som tyder på at vi aldri har bygget murer i høyere tempo enn vi gjør idag, sa Anne Hege Simonsen på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Debatten om arbeidsinnvandring bør ikke bare handle om sosial dumping, men også om læring og kunnskapsoverføring, mener Culcom-stipendiaten Gunn Camilla Stang. Ved å se polske arbeidere først og fremst som (billig) arbeidskraft går bedrifter glipp av mye kunnskap som de kunne ha brukt til å forbedre rutiner og produkter, påpeker hun i sin ferske masteroppgave.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Vi ønsker å problematisere koblingen mellom norskhet og homoliberalitet,  sa Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen på Culcoms mandagsseminar.  De to forskerne har analysert den norske debatten om islam og homoseksualitet.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Religionsdialog har blitt et populært konfliktforebyggende verktøy i Norge. Men religionsdialog er et mer følsomt tema for Den norske kirke enn det vises utad. Avstanden mellom dialogeliten og grasrota er stor, påpeker Culcom-stipendiat Kjersti Børsum i masteroppgaven sin.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

"Hun evner å formidle kompliserte prosesser klart og tydelig uten å overforenkle eller bagatellisere." Norsk Medieforskerlag delte nylig ut sin årlige formidlingspris til Elisabeth Eide, seniorforsker ved Culcom og HiO-ansatt.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

De unge guttene som brant biler i Paris' forsteder snakker sjelden om det. Men deres uoffisielle talsmenn, rapperne, drømmer om dagen der alle unge og fattige lager en stor revolusjon sammen: Igår brant Versailles, imorgen brenner Elyseepalasset.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

I et levende demokrati må også sentrale prinsipper som ytringsfrihet være gjenstand for debatt og kritikk. Det må være en kontinuerlig dialog om samfunnets verdier og normer, også med mennesker som ikke er født her, sa Christian Rostbøll på Culcom-seminaret "Democracy and Difference".

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva er rettferdighet? Kan spedbarnforskningen gi oss nye innsikter i globale moralske spørsmål? Ja, mener Culcoms doktorgradsstipendiat Odin Lysaker. Ved å trekke veksler på kunnskap fra psykologi, sosiologi og biologi, skal filosofen prøve å finne ut hva det er som forener menneskene på denne kloden med hensyn til moralske spørsmål. - En kosmopolitisk etikk må starte med det sårbare og krenkbare menneskelivet. Vi må ta utgangspunkt i menneskenaturen, mener han.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Når amerikanere sliter med å tilbakebetale lånene sine, kan dette skape trøbbel for norske kommuners økonomi. Transnasjonalitet handler om mer enn bare migrasjon.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Sverige har en av Europas mest liberale statsborgerskapslovgivninger og Danmark en av de mest restriktive. De store forskjellene innenfor Skandinavia avkrefter tesen om at en postnasjonal modell er i emning, skriver Culcom-stipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen i sin masteroppgave.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Færre bor trangt, flere er i arbeid og to av tre føler stor samhørighet med Norge. Forskjellene i levekårene mellom nordmenn og flere innvandrergrupper minker. Men fortsatt mangler fire av ti innvandrere gode norske venner og deres helse er mye dårligere, fortalte Svein Blom fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Skal feminister også drive med anti-rasistisk arbeid? Spørsmål om kjønn og 'rase' har splittet 'hvite' og 'svarte' feminister, fortalte Beatrice Halsaa og Cecilie Thun på mandagsseminaret. 

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Pressedekningen av "andre" sier ofte mer om oss selv og våre verdensbilder enn om de faktiske forholdene i landene. Våre hjemlige forestillinger former den verden vi ser som journalister, sa Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide som har nettopp lansert boka "Verden skapes hjemmefra" - den første systematiske gjennomgangen av norsk presses dekning av den såkalte ikke-vestlige verden.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Filmen om Mexico handler om fotball som lidenskap, fest og familiebegivenhet. Filmen om Iran viser gutter som spiller fotball mellom ruiner. Mexico presenteres som et land som det for nordmenn er lett å identifisere seg med. Iran framstår som fremmed og annerledes. Tilfeldig? Neppe, mener Culcom-stipendiaten Sharam Alghasi.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

"Truet av islamister" heter Vebjørn Selbekks bok om karikaturstriden. Han kunne også kalt boka "Truet av sosialister". Publiseringen av karikaturene dreier seg ikke bare om islamkritikk, men også om kritikk av det sekulære etablissement, mener Culcom-stipendiat Pål Espen Kapelrud.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva er norske verdier? Hvor går grensen mellom norske og unorske verdier? Gir det mening å snakke om norske verdier? Culcoms nye bok Verdier, som ble lansert idag, gir uventede svar.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

- Det å lage en holistisk analyse av et moderne samfunn med all sin kompleksitet er antakeligvis stormannsgalskap. Men det er denne stormannsgalskapen som fascinerer meg. Universitetet har gått for langt i retning spesialisering, mener Culcom-forsker Henrik Sinding-Larsen.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Diskusjoner om mangfold skal ikke bare handle om pakistanske innvandrere, men også om arbeidere i Hedmark eller hardingfelespillere i Rauland. Vi må snakke mer om hva som skaper tillit i et samfunn med store forskjeller, sa Thomas Hylland EriksenVitenskapskafeen.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvorfor er den danske integreringsdebatten så polarisert? Ved å analysere parlamentsdebatter har Ulrik Pram Gad fått et unikt innsyn i kampen om den danske "folkesjelen" . I sitt doktorgradsprosjekt "Danskhed, Europa og muslimerne" studerer statsviteren ikke minoriteten, men majoriteten.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvordan kan demokratiet ivareta mangfold, sørge for at både bønder og pønkere, ateister og troende, innfødte og innflyttere får sette sitt preg på den politiske prosessen? Er det nok å avholde valg og la flertallet bestemme? Nei, mener filosof Espen Hammer. På et Culcom-seminar gikk filosofen inn for borgertrening, mindre vekt på konsensus, en velfungerende velferdsstat - og mer republikanisme.

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hvorfor trodde nordmannen at bunaden fra Østfold var "orientalsk"? Hvorfor trodde hun at den norske hallingdanseren var utlending? På Forskningstorget utfordret Culcom vante forestillinger om "oss" og "de andre".

Publisert 18. mai. 2011 13:59

Hva har de unge joikerne i Adjagas til felles med britisk-asiatiske musikere i London? De prøver å holde ilden gående, å knytte sammen fortid og nåtid. De er i en avkoloniseringsprosess. - Kanskje er det innenfor det kunstneriske feltet at avkoloniseringen er mest eksplisitt, sier antropolog Britt Kramvig.