2008

Publisert 18. mai 2011 13:59

Diskusjoner om mangfold skal ikke bare handle om pakistanske innvandrere, men også om arbeidere i Hedmark eller hardingfelespillere i Rauland. Vi må snakke mer om hva som skaper tillit i et samfunn med store forskjeller, sa Thomas Hylland EriksenVitenskapskafeen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Fornorskningen oppsto ikke med nasjonalstaten. Den har en historie forut og det er misjonstiden. Fornorskningen av samene var motivert ut fra religiøs tro, sier Culcom-stipendiat Bente Persen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Politisk engasjement er ikke avhengig av utdannelse, inntekt eller tillit til politiske institusjoner. I sin masteroppgave om innvandrernes politiske integrasjon utfordrer Culcom-stipendiat Ingrid Wergeland etablerte sosiologiske teorier.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Vi ønsker å problematisere koblingen mellom norskhet og homoliberalitet,  sa Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen på Culcoms mandagsseminar.  De to forskerne har analysert den norske debatten om islam og homoseksualitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvis verden endrer seg må også forskernes metoder endre seg, mener George Marcus. På Culcoms mandagsseminar etterlyste antropologen nye former for samarbeid mellom informant og forsker.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva er en moderne moral? Hva har samisk ungdom og "innvandrerungdom" til felles? Hvordan kommer kristen tro til uttrykk? Er det vanskeligere å være muslim etter 9/11? Culcoms nye masterstudenter er igang med nye prosjekter.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Premiere trossamfunn som inkluderer homofile? Ingen statsstøtte hvis kvinner ikke har lik adgang til styreverv som menn? - Jeg er ikke sikker om dette er veien å gå, men vi må begynne å reise slike spørsmål, sa Oddbjørn Leirvik på Culcoms mandagsseminar. Sammen med antropolog Tordis Borchgrevink diskuterte teologen religion, sekularisme og demokrati.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Folk som stemmer på FrP kan føle seg marginalisert på linje med mange innvandrere. Det er viktig å forstå FrPs vekst i sammenheng med en elitistisk og normativ dom over populistiske partier, mener Culcom-stipendiaten Tor Espen Simonsen. I sin masteroppgave undersøkte historikeren høyrepopulismen i Danmark og i Norge.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Da de var unge hysjet de på foreldrene sine når de snakket arabisk på bussen. Nå er de med i en bevegelse som jobber for at også "arabiske jøder" kan være stolte borgere i Israel. På Culcoms mandagsseminar fortalte Tilde Rosmer om sin forskning på "Israels indre andre".

Publisert 18. mai 2011 13:59

De unge guttene som brant biler i Paris' forsteder snakker sjelden om det. Men deres uoffisielle talsmenn, rapperne, drømmer om dagen der alle unge og fattige lager en stor revolusjon sammen: Igår brant Versailles, imorgen brenner Elyseepalasset.

Publisert 18. mai 2011 13:59

De er en minoritet innenfor islam og må ofte legge lokk på sine tradisjoner. Men oppmerksomheten rundt islam og terrorisme har ført til at sjiamuslimer i Norge har blitt mer utadrettet. De fremhever sin tradisjon som en mer fredelig versjon av islam, basert på universelle verdier. Dette kommer fram i masteroppgaven til Culcom-stipendiat Inger Johanne Strandhagen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Trenden er internasjonal, men lite utforsket: I stadig flere land markeres overgangen til et nytt statsborgerskap med en høytidelig seremoni. Hvor inkluderende er den norske statsborgerseremonien? Hvilke verdier og forestillinger om "det norske" formidles? Religionssosiolog Olaf Aagedal har vært på feltarbeid på fire statsborgerseremonier i fire norske fylker.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Pensumbøkene i innføringskursene i sosiologi ved UiO får knapt ståkarakter: Culcom-stipendiat Hans Erik Næss dokumenterer i sin masteroppgave at sosiologien ikke har nok fokus på transnasjonale trekk i samfunnet. I oppgaven finnes det derfor ikke bare forslag til en bedre sosiologi, men også en alternativ pensumliste.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvorfor er det så steile fronter i karikaturstriden? Polariseringen er lettere å forstå hvis vi setter oss inn i aktørenes bakgrunn og motiver, mener Culcom-stipendiat Freweini Katerina Weldeghebriel. I sin masteroppgave viser hun hvordan standpunktene henger sammen med forestillinger om kampen mellom det gode og det onde, liberalisme og Norges rolle i utlandet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Pressedekningen av "andre" sier ofte mer om oss selv og våre verdensbilder enn om de faktiske forholdene i landene. Våre hjemlige forestillinger former den verden vi ser som journalister, sa Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide som har nettopp lansert boka "Verden skapes hjemmefra" - den første systematiske gjennomgangen av norsk presses dekning av den såkalte ikke-vestlige verden.

Publisert 18. mai 2011 13:59

"Truet av islamister" heter Vebjørn Selbekks bok om karikaturstriden. Han kunne også kalt boka "Truet av sosialister". Publiseringen av karikaturene dreier seg ikke bare om islamkritikk, men også om kritikk av det sekulære etablissement, mener Culcom-stipendiat Pål Espen Kapelrud.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Er den sekulære staten en trussel for religionsfriheten? Debatten om Mohammad Usman Ranas vinnerkronikk kunne gi et slikt inntrykk. Men sekularitet er heller en garantist for at kristne, muslimer og andre får praktisere sin tro, påpekte flere deltakere i et seminar med Usman Rana som Teologisk fakultet arrangerte i samarbeid med Culcom.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Debatten om arbeidsinnvandring bør ikke bare handle om sosial dumping, men også om læring og kunnskapsoverføring, mener Culcom-stipendiaten Gunn Camilla Stang. Ved å se polske arbeidere først og fremst som (billig) arbeidskraft går bedrifter glipp av mye kunnskap som de kunne ha brukt til å forbedre rutiner og produkter, påpeker hun i sin ferske masteroppgave.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva skjer når mennesker fra krigsrammede land starter et nytt liv i et nytt land? Pengeoverføringer, tradisjoner fra hjemlandet og konflikter mellom den første og den andre generasjonen er temaer i doktorgradsprosjektet til Culcoms stipendiat Sarvendra Tharmalingam. - Jeg skal fokusere på ståstedet til minoritetene, sier han.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Må religion handle om det overnaturlige? Hindrer religion utvikling og framskritt? På et av Culcoms best besøkte mandagsseminarer utfordret den egyptiske filosofen Hassan Hanafi tradisjonelle forståelser av politisk islam og religion.

Publisert 18. mai 2011 13:59

En svart mann som representerer Norge i en lærebok? Somaliske jenter som diskuterer fagforeningspolitikk på TV? Hvorfor snakkes det så lite om Frankrikes ledende rolle i slavehandelen? Hvorfor så mye hat mot "tyskerjentene"? - Vi må overskride nasjonal historieskriving, sa Claudia Lenz på konferansen "How to integrate Minority Narratives into National Memory".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva er rettferdighet? Kan spedbarnforskningen gi oss nye innsikter i globale moralske spørsmål? Ja, mener Culcoms doktorgradsstipendiat Odin Lysaker. Ved å trekke veksler på kunnskap fra psykologi, sosiologi og biologi, skal filosofen prøve å finne ut hva det er som forener menneskene på denne kloden med hensyn til moralske spørsmål. - En kosmopolitisk etikk må starte med det sårbare og krenkbare menneskelivet. Vi må ta utgangspunkt i menneskenaturen, mener han.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sverige har en av Europas mest liberale statsborgerskapslovgivninger og Danmark en av de mest restriktive. De store forskjellene innenfor Skandinavia avkrefter tesen om at en postnasjonal modell er i emning, skriver Culcom-stipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen i sin masteroppgave.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Kanskje vi bør erstatte idealet om Norge som et verdifellesskap med tanken om Norge som et uenighetsfellesskap, sa Lars Laird Eriksen på Culcoms todagers-seminar "Verdier". Elleve innledere diskuterte norske, unorske, universelle, uønskete og fellesskapsskapende verdier.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvor er du fra - egentlig? Dette er kun ved første blikk et uskyldig spørsmål, forklarte Catrin Lundstrøm på Culcoms mandagsseminar. I sin doktoravhandling om "svenska latinas" viser hun forbindelsene mellom hudfarge, klasse, sted og svenskhet.