Bakgrunn og organisasjon

Bakgrunn

Universitetet i Oslo bestemte i 2003 å etablere et strategisk forskningsprogram for HUMSAM-fagene (Det juridiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet). En rekke faglige grupper utarbeidet prosjektbeskrivelser om bestemte temaområder som syntes å være særlig egnet for tverrfaglig forskning. Ett av disse områdene hadde arbeidstittelen “Det flerkulturelle Norge”. Senvinteren 2004 bestod gruppen som arbeidet med dette prosjektet av én representant for hvert av fakultetene – Ivar Morken (UV), Anne Hellum (Jus), Oddbjørn Leirvik (TF), Knut Kjeldstadli (HF) og Thomas Hylland Eriksen (SV), samt Beatrice Halsaa fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Denne gruppens forslag til tverrfaglig forskningsprogram ble vedtatt av Universitetsstyret våren 2004, etter at de mest lovende programbeskrivelsene hadde vært gjenstand både for intern vurdering ved UiO og en internasjonal faglig evaluering.
Denne søkergruppen ble senere supplert med Tore Lindholm fra Senter for menneskerettigheter.


Organisering

Culcom er et nettverk og ikke et senter. Det innebærer at et stort antall mennesker er tilknyttet programmet helt eller delvis, men at de fleste har overlappende identiteter. Doktorgradsstipendiatene er et typisk eksempel. De er finansiert av Culcom og deltar på Culcom-aktiviteter, men følger doktorgradsprogrammer og avlegger sine doktorgrader ved sine respektive institutter, og sitter i en del tilfeller fysisk ved de samme instituttene. Dette gjelder i enda større grad masterstudentene.
Inntil 01.01.08 var Culcom direkte underlagt Universitetsstyret. Siden har programmet vært lagt administrativt under SV-fakultetet, uten at dette har påvirket programmets tverrfaglige innretning. I praksis har programmet hele tiden vært administrert av en administrativ koordinator og den administrative staben ved Sosialantropologisk institutt.
 

Publisert 18. mai 2011 13:59