I media

Publisert 18. mai 2011 13:59

Både Fr.p. og Oslo Byes Vel protesterer mot forslaget om samisk flagging på Karl Johan 17. mai. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mener at vi må ta på alvor samenes ønske om å markere likeverd.

Publisert 18. mai 2011 13:59

"De er rappere som har mekka sitt eget språk. Sånt gjør forskere nysgjerrig", skriver Aftenposten og presenterer forskningsprosjektet "Bonds and Boundaries" av Jan Sverre Knudsen og Stan Hawkins med rap-gruppa Minoritet1.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hylland Eriksens och Breiviks antologi påminner om det rysliga i normaliteten utan att glömma att den är eftertraktad, skriver sosiolog David Wästerfors i Sydsvenskan.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Innvandrere har ikke den representasjon i LO og forbundenes organer som medlemstallet tilsier. Det er ikke mangel på kvalifiserte kandidater det skorter på. Det er en av konklusjonene i Margrethe Daae-Qvales masteroppgave i historie, skriver LO Aktuelt 

Publisert 18. mai 2011 13:59

CULCOM har fått UiOs formidlingspris for 2010 med seg på veg ut døra. Dei har ikkje hatt så klare grenser mellom å skrive akademisk og populærvitskapleg, seier Thomas Hylland Eriksen og Åse Røthing i eit intervju på UiOs nettsidar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Universitetet i Oslo la ned det tverrfaglige forskningsprogrammet Culcom. Skuffende, syntes forskningsleder Thomas Hylland Eriksen, og svarte med en fandenivoldsk feiring, skriver Morgenbladet.  

Publisert 18. mai 2011 13:59

"Nye akademiske perspektiver på evig begrep", skriver Aage Borchgrevink i Aftenposten om Culcoms bok "Rettferdighet".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Harald Eias enkle spørsmål i «Hjernevask» gir et dårlig utgangspunkt for å forstå menneskers handlinger, valg, ambisjoner og drømmer, skriver Åse Røthing i Dagsavisen.  

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det er sørgelig at Norges mest spennende forskningsprosjekt stanses etter seks år. Norsk forskning står ved et veiskille etter Culcom, skriver Dag Herbjørnsrud i Ny Tid.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Er det rettferdig at Noreg kan kjøpa opp klimakvotar i utlandet for å sleppa å setja i verk tiltak som kan avgrensa våre eigne utslepp? Dette er eit av spørsmåla som blir tatt opp i boka ”Rettferdighet”, som UiO-professorane Beatrice Halsaa og Anne Hellum har vore redaktørar for, skriver Uniforum. 

Publisert 18. mai 2011 13:59

Den nylig lanserte Masterbloggen omtaler Marianne Mikkelsens masteroppgave Verdsatt og feilvurdert – Flerkulturelle journalister i norske redaksjoner. "Denne oppgaven inneholder funn som er viktig når man skal diskutere hva som kan gjøre for å skape en mindre stereotyp journalistikk", kommenterer Stine Bjerkestrand.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Dagens skolebøker bekrefter myter om asylsøkere og har en umoderne "oss og dem"- holdning. Mange av bøkene er gode, men jeg reagerer på at endel av dem reproduserer stereotypier, sier Åse Røthing til NRK Migrapolis.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kyrkjeleiarane synest å ha kome på god talefot med muslimske leiarar. Men religionsdialogen kan bli overdøyvd av røyster som ropar at det einaste saliggjerande er den «sanne» kristendom, det «reine» islam, eller gudlaus rasjonalisme, skriver Oddbjørn Leirvik.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Vi ønsker å skape entusiasme og begeistring. Og vi vil bygge nye nettverk, sier antropolog Thomas Hylland Eriksen og teolog Oddbjørn Leirvik. Forskningsprogrammet om kulturelt mangfold er i gang.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Gaarder har fått kritikk for at han blander kortene, at han ikke skiller mellom staten Israel på et politisk nivå og jødedommen som religion. Det er en kritikk jeg slutter meg til, skriver Anne-Hege Grung.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Nordmenn burde lære seg at det går an å ha en kulturell og språklig identitet uten å bli politisk eksklusiv, mener Thomas Hylland Eriksen. Antropologen leder første dag av konferansen «Nations unlimited» som en del av programmet i Kapittel 05

Publisert 18. mai 2011 13:59

Fagbevegelsen er den største innvandrerorganisasjonen i Sverige. Likevel snakker man i fagbevegelsen om ”det svenska facket och innvandrarna”, sa Diana Mulinari på et seminar i regi av forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet, skriver Kilden.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Iranere identifiserer seg ofte med liberale krefter på venstresiden, men i Norge behandles de som fundamentalister, forteller sosiolog Sharam Alghasi.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Thomas Hylland Eriksen skriver i Dagbladet 11. april at "de som virkelig kan trenge å bli integrert er Fremskrittspartifolk, militante kristne eller nyrike skattesnytere, og ikke innvandrere flest."

Publisert 18. mai 2011 13:59

Får nordmenn lov til å være norske på bare én måte? Skal vi tro Aftenposten-debatten rundt den såkalte introduksjonsboken som gis til alle nye statsborgere fra i høst av, pålegger den dem iallfall å ta inn over seg nasjonalsagaen om Norge for å bli "ekte nordmenn", skriver Hans Erik Næss i Aftenposten.

Publisert 18. mai 2011 13:59

I går holdt teolog Oddbjørn Leirvik et innlegg om såkalte interreligiøse studier som skal være en del av HUMSAM-prosjektet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sosialantropologer vil rehabilitere nasjonalismen store tenker, Johann Gottfried von Herder. Noe skurrer.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Norsk rett gjelder for alle som bor i Norge, uansett kjønn, religiøs og etnisk bakgrunn. Allikevel har Stortinget de siste årene vedtatt lovendringer som jusprofessor Anne Hellum ved Universitetet i Oslo mener i stor grad er unødvendige særlover for borgere med innvandrerbakgrunn. 

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll kommer nå med boken Kosmopolitikk.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Siden opprettelsen av Sametinget, har registrete samer deltatt i to politiske systemer. Fremmer dette dobbelte politiske medlemskapet poltisk deltakelse og tilhørighet? Det er noen av spørsmålene statsviteren Anne Julie Semb er opptatt av.