Kontaktinformasjon

Sosialantropologisk institutt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus, 6. etg.
0317Oslo
 

Telefon, faks og e-post
22 85 65 26 (telefon)
22 85 45 02 (faks)
henvendelser@sai.uio.no

 

 

Publisert 18. mai 2011 13:59