Teknologiene som gjør www.culcom.uio.no mulig

Culcom gjør bruk av UiOs egenutviklede publiseringssystem Vortex. Målet med Vortex er å gjøre det lettere å publisere og lagre informasjon direkte på Internett, og Vortex kalles derfor i en del sammenhenger "skrivbar web". Løsningen er basert på åpen kildekode og åpne standarder, deriblant:

RSS / Atom

Ved hjelp av RSS (Populært kalt: Raske SideSammendrag) kan du abonnere på oppdateringer fra Culcom sitt nettsted direkte i din nettleser, RSS-leser, eller på ditt eget nettsted.

RSS-lesere

  • Windows: Thunderbird, Outlook og FeedDemon.
  • MacOS X: Thunderbird, NetNewsWire og Vienna.
  • Linux: Thunderbird, Straw og Liferea.
  • Web: Google Reader og newsgator.

Microformats

Microformats er en samling enkle og åpne formater som snakker med både hverandre og andre, med semantisering og integrering av weben som mål.

Culcom bruker foreløpig to av disse formatene:

  • hCalendar: Informasjon om tidspunkt for arrangementer og seminarer.
  • hCard: Adresseinformasjon for personer og organisasjonen.

Den store fordelen med bruk av Microformats er at hCalendar og hCard oppføringer kan eksporteres til din foretrukne kalenderprogramvare eller adressebok. Ingen nettlesere har per i dag innebygget støtte for Microformats, men plugins (tillegg) finnes for Internet Explorer (Oomph), Firefox (Operator) og Safari (Safari Microformats plugin). 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 19. mars 2013 13:03